Biyogaz Üretmek Satmak Para Kazanmak

emine Emine Fire Avatar

BİYOGAZ ÜRETİMİ

Biyogazın Hammaddesi

Ülkemizde biyogaz üretimi amacıyla düşünülebilecek atık ve hammaddelerin kaynaklarına göre biyogaz verimleri ve elde edilebilecek metan oranları aşağıdaki çizelgede verilmiştir.

Kaynak                            Biyogaz Verimi        Metan Oranı
                                            Litre/Kg)               (Hac. %Si)
Sığır Gübresi                   90-310                65
Kanatlı Gübresi                310-620               60
Domuz Gübresi                340-550               65-70
Buğday samanı                200-300               50-60
Çavdar samanı                 200-300              59
Arpa samanı                    290-310              59
Mısır sapları ve artıkları     380-460               59
Keten & Kenevir               360                    59
Çimen                            280-550               70
Sebze Artıkları                 330-360            Değişken
Ziraat atıkları                  310-430              60-70
Yerfıstığı kabuğu              365                    -
Dökülmüş ağaç yaprakları   210-290               58
Algler                            420-500               63
Atık su çamuru               310-800              65-80

biyogaz

Çizelge incelendiğinde, bu atıkların hayvansal ve bitkisel kaynaklı olarak iki gurupta ele alınabileceğini görmekteyiz. Bunlar;
-Hayvansal Atıklar: Sığır, at, koyun, tavuk gibi hayvanların gübreleri, mezbaha atıkları ve hayvansal ürünlerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan atıklar.
-Bitkisel Atıklar: İnce kıyılmış sap, saman, mısır artıkları, şeker pancarı yaprakları gibi bitkilerin işlenmeyen kısımları ile bitkisel ürünlerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan atıklar. Biyogaz üretiminde hayvansal ve bitkisel atıklar tek başına kullanılabileceği gibi belli esaslar doğrultusunda karıştırılarak da kullanılabilir.

Biyogaz Üretiminin Mikrobiyolojisi
Biyogaz organik maddelerin oksijensiz şartlarda biyolojik parçalanması (anaerobik fermantasyon) sonucu oluşan ağırlıklı olarak metan ve karbondioksit gazıdır. Çeşitli organik maddelerin metan ve karbondioksite dönüşümü karışık mikrobiyolojik flora tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu oksijensiz bozunma sonucunda metan gazı üç aşamalı bir işlem sonucunda oluşur. Oksijensiz bozunmanın (anaerobik fermantasyon) bu üç aşaması aşağıdaki gibi sıralanır:

Fermantasyon ve Hidroliz
Bu aşamada fermantative ve hydrolytic bakteriler olarak isimlendirilen bakteri grupları organik maddenin üç temel ögesi olan karbon hidratları (C 6H 10O 5) n, proteinleri ( 6C NH 3 3H 2O) ve yağları (C 50H 90O 6) parçalayarak CO 2, asetik asit ve büyük bir kısmını da çözülebilir uçucu organik maddelere dönüştürürler. Bu son gruptaki uçucu organik maddelerin büyük bir bölümünün uçucu yağ asitleri olması nedeniyle, bu aşamaya uçucu yağ asitlerinin [CH 3 (CH 2) n COOH] oluşum aşaması adı da verilir.

Asetik Asidin Oluşumu
Bu aşamada, birinci aşama sonucunda açığa çıkan ve uçucu yağ asitlerini asetik aside dönüştüren asetogenik (asit oluşturan) bakteri grupları devreye girmekte ve bir kısım asetogenik bakteriler uçucu yağ asitlerini asetik asit ve hidrojene dönüştürmektedir.

Diğer bir kısım asetogenik bakteri grubu ise açığa çıkan karbondioksit ve hidrojeni kullanarak asetik asit oluşturmaktadır. Ancak bu ikinci yolla oluşan asetik asit miktarı, birinciye oranla daha azdır.

 

Metan Gazının Oluşumu
Anaerobik fermantasyonun bu son aşamasında metan oluşturan bakteri grupları devreye girmekte ve bir kısım metan oluşturan bakteriler CO2 ve H2´yi kullanarak metan (CH4) ve suyu (H2O) açığa çıkarırlarken, öteki bir grup metan oluşturan bakteriler ise ikinci aşama sonucunda açığa çıkan asetik asidi kullanarak CH4 ve CO2 oluşturmaktadırlar.


Ancak bu aşamada birinci yolla oluşan metan miktarı, ikinci yolla elde edilen metan miktarından daha azdır. Üretilen tüm metanın %30´u birinci yolla %70´i ikinci yolla yapılmaktadır.
Bu üç aşamada, üç değişik bakteri grubu etkinlik göstermektedir. Anaerobik fermantasyonda bekletme süresine, atık su ve atık organik maddelerin türüne, ortamın PH ile içerdikleri iyonlara ve bunlara bağımlı olarak oluşan mikroorganizmalar topluluğunun yapısına göre üç değişik sıcaklık bölgesi mevcuttur. Anaerobik fermantasyonun üçüncü aşamasında devreye giren ve metan oluşumunu sağlayan metan bakterileri, fermantasyon ortamının sıcaklığına göre üç gruba ayrılır. Bunlar:

Psychrophilic (Sakrofilik) Bakteriler: Optimum faaliyet sıcaklığı, 5- 25 °C
Mezophilic (Mezofilik) Bakteriler: Optimum faaliyet sıcaklığı, 25- 38 °C
Thermophilic (Termofilik) Bakteriler: Optimum faaliyet sıcaklığı, 50- 60 °C

Sakrofilik bakteriler deniz ve göl diplerindeki tortullar ile bataklıklar, termofilik bakteriler ise yüksek sıcaklıklardaki volkanik ve jeotermal bataklıklar içerisinde, özel havasız ortamlarda ortalama bir sıcaklıkta ise mezofilik bakteriler yaşamaktadırlar. Bu üç bakteri gurubu ile yapılan fermantasyonda, sakrofilik, mezofilik ve termofilik fermantasyon ile aynı adı almaktadır. Bu bakteri gruplarından 1. ve 3. grupta yer alan sakrofilik ve termofilik bakteriler sığır gübresi içerisinde yaşamamaktadır. Sığır gübresinde mezofilik bakteriler bulunmaktadır. Biyogaz tesisinde sığır gübresi kullanılması durumunda mezofilik fermantasyon uygulanır.
Biyogaz üretimi oldukça önemli bir biyolojik süreçtir. Bu nedenle tüm şartların eksiksiz sağlanması gereklidir, aksi durumda verimli gaz üretiminin olmayacağı açıktır.

Biyogaz Üretim Sistemleri
Biyogaz üretiminde kullanılan sistemler genel olarak üç ayrı grupta toplanmaktadır.

Kesikli (Batch) Fermantasyon
Tesisin fermantörü (üretim tankı) hayvansal ve/veya bitkisel atıklar ile doldurulmakta ve ferman bitim süresi kadar bekletilerek biyogazın oluşumu tamamlanmaktadır. Kullanılan organik maddeye ve sistem sıcaklığına bağlı olarak bekleme süresi değişmektedir. Bu süre sonunda tesisin fermantörü tamamen boşaltılmakta ve yeniden doldurulmaktadır.

Beslemeli - Kesikli Fermantasyon
Burada fermantör başlangıçta belirli oranda organik madde ile doldurulmakta ve geri kalan hacim fermantasyon süresine bölünerek günlük miktarlarla tamamlanmaktadır. Belirli fermantasyon süresi sonunda fermantör tamamen boşaltılarak yeniden doldurulmaktadır.

Sürekli Fermantasyon
Bu fermantasyon biçiminde fermantörden gaz çıkışı başladığında günlük olarak besleme yapılır. Sisteme aktarılan karışım kadar gazı alınmış çökelti sistemden dışarıya alınır. Organik madde fermantöre her gün belirli miktarlarda verilmekte, alıkoyma süresi kadar bekletilmekte ve aynı oranlarda fermente olmuş materyal günlük olarak fermantörden alınmaktadır. Böylece günlük beslemelerle sürekli biyogaz üretimi sağlanmaktadır.

a
30-10-2012 08:22

  Biyogaz Tesisi Video

  emine Emine Fire Avatar

  a
  30-10-2012 08:31

   Biyogaz Üretmek Video

   emine Emine Fire Avatar

   a
   30-10-2012 08:31

    Biyogaz Nasıl Kurulur En Basit Haliyle Anlatımı Videosu

    emine Emine Fire Avatar

    a
    30-10-2012 08:33

     Biyogaz Egitim Seti Satışı

     emine Emine Fire Avatar

     BIYOGAZ CD -Komple Set-

      - BIYOGAZ 1 -  - BIYOGAZ 2 -  - BIYOGAZ 3 -    

     BIYOGAZ 1-2003-

        1-   65 adet yazılı doküman, proje, tez (toplamı 90,6 MB - Türkçe, Microsoft Word, Powerpoint ve Adobe Acrobat Reader formatında) +    2-   30 adet yazılı doküman (toplamı 11,6 MB - İngilizce, Microsoft Word ve Adobe Acrobat Reader formatında)+    3-   21 adet yazılı doküman (toplamı 28,2 MB - Almanca, Microsoft Word, Powerpoint ve Adobe Acrobat Reader formatında) +    4- Projeler (Türkçe, 4 adet, taslak ve hesaplama)    5-   204 adet resim (toplamı 25 MB - tesisler, örnekler)  

      

     BIYOGAZ 2-2003-

     Uzmanlarımızca hazırlanmış, sesli, hareketli Powerpoint sunusu:    1-   BİYOGAZ nedir?    2-   Metan gazı oluşumu aşamaları ve dikkat edilmesi gereken noktalar    3-   Örnek tesisler    4-   Tesis işleyiş şemaları  


     BIYOGAZ 3-2003-

     Uzmanlarımızca hazırlanmış, sesli, hareketli powerpoint sunusu:    1-   BİYOGAZ tesis kurulumu sesli anlatımı (Kamboçya)    2-   BİYOGAZ tesis kurulumu sesli anlatımı (Ödemiş)    3-   BİYOGAZ tesis kurulumu sesli anlatımı (tar-get prototip)  

      

     BIYOGAZ CD -Komple Set-

      - Biyogaz CD 1 -  - Biyogaz CD 2 -  - Biyogaz CD 3 - (Tümü tek CD içerisinde)


      

     Kargo alıcı ödemeli gönderilecektir.

     Siparişi vermek için şu adımları uygulayınız:

     1- Almak istediğiniz ürünün ücretini aşağıdaki banka hesaplarımızdan birisine yatırınız.

     Yapı Kredi Bankası Hesabı:

     İzmir-Şair Eşref Şubesi, Hakan Ozan Erzincanlı, Hesap no: 69153123, Müşteri kodu: 000005640

     IBAN: TR82 0006 7010 0000 0069 1531 23
     Swift (BIC) Kodu: YAPITRISFEX

     Finansbank Hesabı:

     İstanbul- Beyoğlu Şubesi, Hakan Ozan Erzincanlı, Hesap no: 15469968

     IBAN: TR81 0011 1000 0000 0015 4699 68
      

      

     Ürünlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için burayı tıklayınız

     2- tarimsal@tarimsal.com  mail adresimize ürün ücretini yatırdığınızı belirten bir e-posta (e-mail) gönderiniz.

     3- Mail içerisinde MUTLAKA şu bilgileri veriniz:

     - Ücreti hangi hesaba yatırdığınız
     - Hangi üründen kaç adet istediğiniz
     - Adınız Soyadınız
     - Açık Adresiniz
     - Telefon Numaranız
     - (Varsa) Vergi dairesi ve numarası

     Bu bilgileri tam vermediğiniz zaman gönderide aksilikler olabilmektedir. Bu bilgileri verdikten en geç 7 gün sonra ürününüz kargo ile kapıya teslim edilecektir.

     Mail adresimiz: tarimsal@tarimsal.com

     CD´ lerimizi İstanbul (Beyoğlu) ve Kayseri´ deki bayilerimizden elden alma imkanınız mevcuttur. Bu amaçla lütfen bize telefon ile ulaşıp konuyu sorunuz. Telefonlarımız için burayı tıklayın

     Yukarıda açıklanmayan ancak aklınıza takılan konuları tar-get@tarimsal.com e-posta adresimize yazarak sorabilirsiniz.

     Lütfen dikkat !

     Ücreti yatırdığınız halde ürünün elinize ulaşacağından şüphe duyuyorsanız, öncelikle belirtmek isteriz ki 2003 yılı başından beri ürünlerimiz firmamız ve bayilerimiz tarafından dağıtılmakta; en ufak sorunlarda acil müdahale edilerek mutlak müşteri memnuniyeti sağlanmaya çalışılmaktadır.

     En güvenli ve rahat alış-veriş, en yüksek memnuniyeti sağlamış olmak dileği ile...


     tar-get Danışmanlık & Ar-Ge Timi

     a
     30-10-2012 08:35

      Döger´´de biyogaz üretimi basladi

      emine Emine Fire Avatar
      Döger´´de biyogaz üretimi basladi

      Kütahya Dumlupinar Üniversitesi Makine Mühendislik Bölümü Ögretim üyesi Yrd. Doç. Dr Abdullah Akbulut, hayvan tersinden Biyogaz üretmeyi basardi.

      Kütahya Dumlupinar Üniversitesi Makine Mühendislik Bölümü Ögretim üyesi Yrd. Doç. Dr Abdullah Akbulut, hayvan tersinden Biyogaz üretmeyi basardi. Döger Kasabasi´nda yaklasik 10 bin TL maliyetle kurulan tesiste, 1 yilda 12 kg.lik 160 ile 180 adet arasinda tüp gaz olusturulacak

      Afyonkarahisar´in Ihsaniye ilçesine bagli Döger Kasabasinda ikamet eden Dumlupinar Üniversitesi Makine Mühendislik Bölümü Ögretim üyesi Yrd. Doç. Dr Abdullah Akbulut, uzun süredir üzerinde çalisma yaptigi hayvan tersinden Biyogaz üretimi projesini tamamlandi.

      Yapilan proje ile Döger Kasabasi´nda 12 metreküp degerinde Biyogaz üretim tesisi kuruldu. Projesi hakkinda bilgi veren Yrd. Doç. Dr Abdullah Akbulut, amaçlarinin Döger halkinin bu ucuz hizmetten faydalanmasi oldugunu ifade etti.

      TESIS 10 BIN TL´YE MAL OLDU
      Tesisin kullanimi hakkinda bilgiler veren Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akbulut, Ilk asama olarak hayvanlarin bulundugu yerdeki paça makinesinde hayvan terslerini suyla karistirdiktan sonra reaktörün içersine gönderdiklerini anlatti. Akbulut, "Reaktörde bir süre sonra olusan gazi ise tesisat borusu ile evin içersine dösenen gaz hatti ile ocaga ve banyoda bulunan kombiye gaz veriyoruz. Gübrenin islevi bitiminde ise gübreyi tamamen kullanilmak üzere tarlada ve bitkilerde kullaniyoruz. Bir ton büyük bas hayvan gübresinden 20´ci günden itibaren tam olarak gaz olusuyor ve yaklasik 70 metre küp gaz olusumu elde ediyoruz ve bu sonuçla 18´ci günden itibaren ise gaz kullanilmaya hazir hale geliyor. Bizim bu reaktörümüz yaklasik 12 metre küplük bir hacme sahip. Biz bu sistemden 1yilda yaklasik 12 kg.lik 160 ile 180 arasinda tüp gazi olusturuyoruz. Üretmis oldugumuz ekipmanlari Kütahya ilinde kendi imalatimizda yaptik ve masrafi ise imalathaneden çikis fiyati 10 milyar lira civarindadir, tüm umutlarimiz Döger Kasabasinin faydalanmasindan yanadir" diyerek konustu.

      "BIOGAZ YATIRIMI BIZLERI MUTLU ETTI"
      Proje hakkinda Ihsaniye açisindan önemli olduguna deginen Kaymakam Mehmet Nebi Kaya, insanlarin enerjiye bagimliginin her geçen gün arttigi günümüzde böyle bir projenin yapilmasi mutluluk verici oldugunu söyledi.

      Kaymakam Kaya, "Süphesiz her platformda dile getirilen insanlarin enerjiye bagimliliginin artiyor ve bunun insanlar sonucunda yeni arayislar içersine giriyor. Burada tamamen sürdürebilirligin yani sira yenilenebilir enerji kaynaklarinin bulunmasi ve hayata geçirilmesi hem ülkemiz potansiyeli açisindan ve beldemiz açisindan en önemli kaynaklardan biridir. Biogaz sayesinde vatandaslarimizda gelir getirici faaliyet içersine girerek aile ekonomisine katki saglamis olmakla birlikte tarim alaninda da verimliliklerini artirmis olacaklar. Burada ön önemli husus bizlerden ziyade vatandaslarimizin bu projeye teveccüh göstermesidir. Gönüllü ve istekli olurlarsa eger bu proje daha yaygin hale gelerek evlerde kullanilmasi halinde Döger kurumsal bir yapi kazanmis olur. Teknik ve egitim ve proje açisindan bizim üzerimize düsen ne gerekiyorsa yapmaya haziriz" dedi.

      Döger Belediye Baskani Ömer Güngör, belediye olarak projeye gereken destegi vereceklerini belirtti. Güngör, "Biz bu süreçte Biyogaz ile ilgili duydugumuza inanmaya geldik ve gördük inandik. Bu projeye elbette Döger belediyesi olarak destegimizi verecegiz. Çünkü bu proje Döger kasabasi için önemli bir yatirim haline dönüsebilir. Bu bakimdan bu proje için vatandaslarimizda katilmak için fikirlerini beyan ederlerse hem teknik hem de projelerin gerçeklestirilmesi açisindan üzerimize düsen ne varsa, gereken destegi simdiden vermeyi vaat ediyoruz" diye konustu. Yapilan konusmalarin ardindan Biogaz tesisinde dememe gerçeklestirildi.      Kaynak : http://www.egeliyim.net/haber/6378-ege-bolgesi-dogerde-biyogaz-uretimi-basladi.ege#ixzz2AmzewpmH
      a
      30-10-2012 08:36

       Biyogaz Nedir ?

       emine Emine Fire Avatar

       Biyogaz Nedir ?

       biyogazüretimtesisi

       Havasız tanklarda geri dönüşümlü maddelerden anaerobik sindirim prosesi ile elde edilen , renksiz, kokusuz, havadan hafif, mavi bir alevle yanan gazdır.

       Biyogaz Üretim Tesisi

       Cam eritilmiş tanklarda organik bazlı atıklardan biyogaz elde edilen edilen tesislerdir. Cam eritilmiş çelik teknolojisine dayalı sindiricler arıtma tesisi çamuru, tarım atığı ve diğer gerekli organik maddelerin stabilasyonu için idealdir.  
        Biyogaz Üretim Tesisi Teknolojisi

       biyogaz

       Vitkovice tipi sindiriciler termefil ve mezofil sıcaklık aralıkları içinde ıslak fermantasyon prensibi ile çalışır.

       Hammaddelerim homejenizasyonu ve arıtımı , sindiricilerde biyogaz üretimi , biyogaz temizleme, biyogaz kullanımı, anaerobik sindirim ürününe göre taşıma ve depolamayı kapsar. 
       Biyogaz Üretiminde Kullanılabilen Organik Atıklar

       biyogazüretimtesisi


       * Hayvancılık atıkları
       * Tarımsal atıklar
       * Atıksu arıtma tesisleri atıkları
       * Evsel nitelikli atıklar
       * Yemek atıkları ve yağ endüstrisi atıkları
       * Sığır Gübresi
       * Kanatllı gübresi
       * Domuz gübresi
       * Buğday samanı  
        Biyogaz Üretiminde Kullanılabilen Organik Atıklar

       * Çavdar samanı
       * Arpa samanı
       * Mısır sapları ve artıkları
       * Keten kenevir
       * Çimen
       * Sebze artıkları
       * Ziraat Atıkları
       * Yerfıstığı tabuğu
       * Dökülmüş ağaç yaprakları
       * Algler
       * Atıksu çamuru 
       Hayvansal Atıklardan Elde Edilebilecek Gübre ve Biyogaz Miktarları

       1 adet büyükbaş hayvandan yılda 3600 kg , 1 adet küçükbaş hayvandan yılda 700 kg , 1 adet kümes hayvanından yılda 22 kg gübre elde edilmektedir.

       Bu değerlere bağlı olarak yılda 1 ton büyükbaş hayvan gübresinden ortalama 33 m3 , 1 ton küçükbaş hayvan gübresinden 58 m3 ve 1 ton kümes hayvanı gübresinden yaklaşık 78 m3 biogaz elde edilmektedir. 
        Biyogaz Üretiminin Yararları

       billy cinsi köpek

       Hayvansal ve bitkisel organik atık/artık maddeler, çoğunlukla ya doğrudan doğruya yakılmakta veya tarım topraklarına gübre olarak verilmektedir. Bu tür atıkların özellikle yakılarak ısı üretiminde kullanılması daha yaygın olarak görülmektedir. Bu şekilde istenilen özellikte ısı üretilemediği gibi, ısı üretiminden sonra atıkların gübre olarak kullanılması da mümkün olmamaktadır.

       * Biyogaz teknolojisi organik kökenli atık/artık maddelerden hem enerji eldesine hem de atıkların toprağa kazandırılmasına imkan vermektedir.
       * Ucuz - çevre dostu bir enerji ve gübre kaynağıdır.
       * Atık geri kazanımı sağlar.
       * Biyogaz üretimi sonucu hayvan gübresinde bulunabilecek yabancı ot tohumları çimlenme özelliğini kaybeder.
       * Biyogaz üretimi sonucunda hayvan gübresinin kokusu hissedilmeyecek ölçüde yok olmaktadır.
       * Hayvan gübrelerinden kaynaklanan insan sağlığını ve yeraltı sularını tehdit eden hastalık etmenlerinin büyük oranda etkinliğinin kaybolmasını sağlamaktadır.
       * Biyogaz üretiminden sonra atıklar yok olmamakta üstelik çok daha değerli bir organik gübre haline dönüşmektedir. 
       Biyogaz Nerelerde Kullanılır ?

       Biyogaz, çok yönlü bir enerji kaynağı olarak doğrudan ısıtma ve aydınlatma amacıyla kullanıldığı gibi, elektrik enerjisine ve mekanik enerjiye çevrilerek kullanımı da mümkün olmaktadır. Ayrıca biyogaz üretimi sonucu ortaya çıkan yan ürünler de çeşitli amaçlarla kullanılabilmektedir.

       * Isıtma amaçlı kullanımda;
       * Enerji üretiminde kullanılır.
       * Otomotiv de akaryakıt olarak
       * Çok verimli sıvı gübre olarak kullanılır.

       a
       30-10-2012 08:41

        Yeşil Enerji: Biyogaz

        emine Emine Fire Avatar

        Yeşil Enerji: Biyogaz


        Bu yazıda enerji türlerini, ülkemize ve bütün insanlığa etkisini ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olan biyogazlar hakkında temel bilgileri, ülkemizin biyogaz konusunda nerede olduğunu bulacaksınız.

        Hayatta aklınıza gelen herşeyle ilgili bir kavram varsa o da enerjidir. Enerji olmadan hiçbirşey meydana gelmez. Sadece varlığı da yeterli değildir gerekli enerji kavramını hepimiz duymuşuzdur. Bir hareketin gerçekleşebilmesi için sürtünme kuvvetini, dengeleyici kuvvetleri yenecek belirli bir enerji vardır ya da bir kimyasal reaksiyonun gerçekleşmesi için gereken aktivasyon enerjisi vardır. Yani sandalyeden kalkmanız için bile belirli bir enerji sınırından fazlasına sahip olmalısınız. Aslında sandalyede oturmak için dahi bu durum geçerli.Enerjinin önemini günlük yaşantımızdaki bu örneklerle anlatabiliriz. Ama enerji şüphesiz büyük boyutlarda çok daha önemli etkilere sahip. Şehrinizde kullanılan enerji kaynakları şehrinizdeki havanın kalitesini, bitki örtüsünü etkiler. Ülkenizdeki enerji yatırımları üretim maliyetlerini, ürün fiyatlarını, çalışanların maaşlarını kısacası ülke ekonomisine etki eder. Şehirden başladık, ülkeye geçtik peki ya ülke sınırlarını kaldırdığımızda ortaya çıkan insanlık? Enerji insanlığı nasıl etkiler? Şüphesiz enerjinin bilinçsiz kullanımından ortaya çıkan en büyük tahribat insanlığı vuruyor. Şehrinizin havasından, ülkenizdeki işçi maaşlarından öte dünyamızı geri dönüşü bir şekilde kaybediyoruz. Peki ama neden?

        Bu kaybın sebebini anlamak için sorundan kaynağa doğru gitmeliyiz. Enerjinin yanlış kaynaklardan edinilmesi veya yanlış kullanılması sebebiyle ortaya çıkan en büyük sorun küresel ısınma ve enerji kaynaklarının tükenmesi. Hayatta çok önemli olan enerjinin kaynakları maalesef sınırsız değil. Şöyle dersek daha doğru olur; dünyada şu anda kullanımı yaygın olan enerji kaynakları sınırsız değil. Misal verecek olursak, petrol ve türevleri, doğalgaz sınırlı. Fakat güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, gel-git enerjisi, biyogaz enerjisi sınırsız. İşin garibi sınırsız enerji kaynaklarının çevreye zararı, sınırlı enerji kaynaklarınkınkinden çok daha az. Yani biz hem sınırlı olanlara göre teknolojiler üretiyoruz hem de en zararlısına göre.

        Bu kaynakların dışında maliyeti yüksek, gelişmiş teknoloji ve nitelikli uzmanlar gerektiren enerji kaynağı da mevcut. Ülkemizin gündemine yeni yeni girmeye başlayan nükleer enerji. Çernobil faciasından etkilenen halkımızın, bu enerji türüne sıcak baktığını söyleyemeyiz elbet. Fakat bunun yanında nükleer enerjinin de enine boyuna yararlarının zararlarının tartışıldığını söylemek mümkün değil.

        Enerjiyi, etkilerini ve kaynaklarından sonra yazımıza konu olan ve fazlaca bilinmeyen bir enerji kaynağı olan biyogaz enerjisi ile tanışalım.

        biyogazçalışmamantıgı

        Ana hatlarıyla bir biyogaz üretim tesisi

        Biyogazla tanıştığınızda hadi canım diyeceksiniz.Çünkü biyogazlar temel bir teknoloji ile, bitkisel-hayvansal artıklardan diğer kaynaklarla eşdeğer enerji üretmenizi sağlar. Yani hem artıklarınızdan kurtulacaksınız hem de enerji üreteceksiniz. Dahası üretimden kalan değişmiş hammadde sıvı gübre olarak tarımda kullanılabiliyor, üretilen biyogazın kullanımı için halihazırda kullandığınız teknolojinizi değiştirmenize gerek kalmıyor. Çünkü biyogaz metan içermesi ile doğalgaza çok benziyor.

        Şu an için ülkemizde fazlaca bilinmesede, halihazırda çalışmakta olan biyogaz tesisleri bulunmakta. Bunların bir kısmı özel teşebbüs, bir kısmı da belediyeler tarafından kurulmuş.

        biyogazkocaeli

        Kocaelindeki biyogaz üretim tesisi

        Solea energy firması; Kayseride, Konyada ve Elazığda üretim tesisi açmış. Belediye olarak da:
        -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
        -İstanbul Büyükşehir Belediyesi
        -Adana Büyükşehir Belediyesi (Çöp gazından)
        -Ankara Büyükşehir Belediyesi (Çöp gazındani)
        -Bursa Büyükşehir Belediyesi
        -Kayseri Büyükşehir Belediyesi
        -Isparta Belediyesi
        üretim yapmakta.

        Ülkemiz biyogaz konusunda teorik ve uygulama açısından dünyada çok gerilerdedir. Çindeki, Hindistandaki düşük teknolojiye sahip köylerde dahi enerji kaynağı olarak kullanılan biyogazlar, ülkemizde henüz illerde dahi üretilmemektedir.

        biyogaz

        Çinde köylerde kullanılan sabit kubbeli biyogaz üretim tesisi

        Hem de biyogaz üretimi için gereken hayvansal ve bitkisel atığımız çok fazla olmasına rağmen. Doğalgazı yurt dışından alıp elektriğe çevirip sanayimize vermemize rağmen. Yüksek üretim maliyeti, yüksek fiyat, düşük maaşlara rağmen. Yeşil enerji biyogazın ülkemize ve daha da önemlisi tüm insanlığa daha fazla katkı sağlaması dileğiyle.

        a
        30-10-2012 08:45

         Biyogaz Konusunda Soru-Cevaplar

         emine Emine Fire Avatar

         Biyogaz Konusunda
         Soru-Cevaplar
         iyi çalışmalar ben karabük üniversitesi enerji sistemleri müh. yüksek lisans öğrencisiyim benim okul bitirme tezim biyogaz üzerine portatif bir biyogaz cihazı fiyatı ne kadar yapan firma varmı. birde  15 büyükbaş hayvanlık biyogaz tesisi kursam bana maliyeti ne olur. bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim
         İsmail Köse

         Cevap:

         İyi günler sayın Köse,

         Bildiğimiz kadarı ile böyle portatif bir cihaz üreten bir firma yok. Ancak kendiniz kolayca yapabilirsiniz.

         Maliyetler tesisi sizin veya bir firmanın yapıyor olmasına göre çok değişir. Tesis kuran firmalardan teklif isteyebilirsiniz.

         İyi çalışmalar

         17.07.2012

         Ar-Ge ve Danışmanlık Ekibi
          
          
          
         tar-get Tarımsal Araştırma-Geliştirme Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri
         (Tarım, Hayvancılık, Su Ürünleri, Biyoteknoloji)
          
          

          

          
          
         Bayım merhaba ben Ali
         400.000 adet yumurta tavuğu olan bir çiftliğimiz var biyogaz tesisi kurmak istiyoruz. Günde ortalama ne kadar biyogaz üretebiliriz,  kaç KW/saat elektrik elde edebiliriz günlük katı atık miktarı ve tesis maliyetimiz ne olur. Teşekkürler.
         Ali Akçay

         ---------------------------------------------

         Cevap:

         İyi günler sayın Akçay,

         Hesaplama şu şekildedir:

         400.000 tavuk

         2.400 m3 tesis (sindireç) büyüklüğü

         32.000 kg(yaş)/gün Günlük besleme için gereken gübre

         2.720 m3/gün üretilebilecek biyogaz miktarı

         1.120 kg/gün eşdeğer lpg miktarı

         2.666 kWh elektrik/gün

         Tesis maliyetiniz için biyogaz tesisi üreten firmalardan teklif isteyiniz. Maliyet, istediğiniz özelliklere göre çok değişken olabilir. Basit bir tesisi minimum maliyetle  kendi imkanlarınızla da yapmanız mümkündür.

         Saygılarımızla

         17.07.2012

         Ar-Ge ve Danışmanlık Ekibi
          
          
          
         tar-get Tarımsal Araştırma-Geliştirme Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri
         (Tarım, Hayvancılık, Su Ürünleri, Biyoteknoloji)
          
          

          


         --------------------------------------------------------------------------------

          
          
         Merhabalar,

              Öncelikle sitenizde cok yararlı bulduğum bilgiler için ve biyogaz üzerine soru-cevap kısmınız ıcın cok tesekkur ederım. İnanılmaz yayarı oldu. Ancak bir kaç sorum olacak umarım mailim sizlere ulaşır ve yanıtı en kısa zamanda alabilirim. Sorularıma gelirsek:
         1- Soru-cevap kısmında bazı sorularda "kabuller" tabloları sunmussunuz ve orda Gerekli tesis hacmını hesaplarken, yukarıda buldugumuz degeri (Günlük Sulu Gübre Hacmi - birimi m3) ile 30 ve 1,1 ile carpıyoruz. bu degerler nelerdir? gunluk sulu gubre hacmının bırımı m3, gerekli tesis hacmıde m3. Kafamı karıstırdı bu nokta.

         2- bıyogaz klavuzunda, gaz valfı yapıyoruz. Bunun amacı gelen bıyogaz´ı yıkamak mı? bıldıgım kadarıyla son cıkısta yenü hücreler, CH4 ve CO2 acıga cıkıyor. yanı son urunlerde su buharuda cıkmıyor meydana. burda, valf bır nargıle gıbı gelen gazı temızlemekmı?
         3- diyelimki biz hesaplama sonunda (resimdeki gibi hesaplama ile) 6m3 hesapladık ve gaz cıkısı ıcınde 2m3 bosluk bıraktık, etti 8m3. bunun için capı 2m olan ve yüksekligi 2,5m olan bir silindir depo kafidir. hesaplamalarımda yanlışlık varmı acaba?
         4- Gene aynı tabloda, "tesise günlük besleme verilecek su miktarı" kısmında 1,050 m3 yazıyor bunun anlamı yaklasık 1050 litre su demek. hergün o kadar su mu eklememız lazım. hayvansal atık 30 gün icerisinde duracagından bu 30 gün zarfında 1050 litreden, 30*1050=31500 litre su demek olur. Hesaplamalarım da yanlıslık varsa belırtırsenız sevınırım.

         şimdiden teşekkur eder iyi çalışmalar dilerim

         --
         Burak FIDAN

         Cevaplar:

         Merhaba,

         1- Oradaki 30 birim sulu gübrenin fermentasyona bırakılacağı gün sayısı. 30 gün olarak düşünüyoruz. Mezofilik fermantasyonda 15-20 de alınabilir. Ya da ısı kontrolsüz koşullarda 40 da olabilir.

         Diğer birim olan 1,1 ise tesis hacmi için gerekli +%10 büyüklüğü sağlayabilmemiz için gereken ek alan. Yani tesisin % 100´ ünü doldurmuyoruz da % 10´ luk bir boşluk bırakıyoruz ki olası taşma, gaz sıkışması gibi olaylar için elverişli olsun. Bu amaçla bulunan gerekli tesis hacmini 1,1 ile çarpıyoruz.

         2- Gaz valfi burada hem alev kapanı işlevi görür hem de fazla gazın depoya zarar vermesini önleyerek tahliye eder. Ayrıca biraz filtrasyon da yapar. (Gaz içerisinde hidrojen sülfür de oluyor)

         3- 8 m3´ lük bir depo için çap 2 m ise yükseklik 2,5 ise 1*1*3,14 = 3,14 * 2,5 = 7,85.

         Evet, 8 m3´ lük bir sindireç yeterlidir.

         4- Evet her gün hesaplanan miktar su verilmeli. Bu miktarı kesinleştirmek için elinizdeki gübrenin kuru madde analizini yapmak en uygunu. Kuru madde % 20 ise bunu % 10´ a düşürmek için gerekli suyu eklemek zorundayız çünkü % 10 üzeri kuru maddede etkin biyogaz üretimi olmaz. Fazla su eklersek de boşuna tesis (sindireç) büyüklüğünü arttırmak zorunda kalırız. Ancak gübrede kuru madde ne kadar düşük ise üretim o kadar iyi olur.

         Umarım faydalı olur

         İyi çalışmalar

         Hakan Ozan Erzincanlı

         04.05.2012
          
          
         Sorular 16.01.2012 tarihinde Murat Acar tarafından soruldu. Cevaplar aynı gün tar-get yetkilileri tarafından verildi. Cevapları her sorunun altında mavi renk ile görebilirsiniz:
         Soru 1) 10 büyükbaş hayvan dan günde yaklaşık 5 m3 biyogaz elde ediliyor. Yani saatte 5/24=0,2083 m3 biyogaz elde edilir.

         1 m3 biyogaz yaklaşık ısıl değeri 4.7 kWh.

         O zaman saatte yaklaşık 0.2083 X 4.7= 0.98 kWh yani yaklaşık saat başı 1 kWh elektrik üretimi gerçekleşir.

         Yukarıda yapmış olduğum hesaplamanın doğruluğunu öğrenmek istiyorum. Büyük ihtimal ile yanlış bir hesaplama var...

         Cevap 1)

         Doğrudur. 980 wh / 60 wh = 16,3 saat

         Yani 60 watt´ lık bir ampulü 16 saat boyunca çalıştıracak elektrik üretilebilir. Hatta 1 m3 biyogaz ile 1,25 kWh saate kadar (kullanılan çevirim yöntemine göre) elektrik üretmek mümkündür.

         2) Mesela 1000 m3 lük bir fermantörüm var. Bunun 800 m3 ünü dolduracağım ve 400 m3 gübre 400 mp3 su kullanacağım. Bunun için 30 büyükbaş hayvan gübresi yeterli.
         Ben bu koşulları sağladığım zaman günde 15 m3 biyogaz elde etmem gerekiyor. Buraya kadar herşey tamam.
         Peki bu karışımı hergün yenilemem gerekecek mi?
         Bu fermantasyonun bir süresi var mı?
         Verdiğim sayılarda yaklaşık günde 15 m3 biyogaz üretimini kaç gün gerçekleştirebilirim?

         Soru 2)

         30 hayvan ile günde 450 kg kadar gübre elde edersiniz.

         Buna 1 m3´ ü dolduracak kadar su eklerseniz günde 1 m3 sindireç alanına ihtiyacınız olur.

         Buna göre 30 günlük bekletme için 30 m3 ve buna da azami 10 m3 boş alan bıraksanız 40 m3´ lük bir sindireç sizin için yeterli olur. Verdiğiniz rakamlar çok yüksek.

         Evet 15 m3 kadar biyogaz üretirsiniz.

         Bu karışıma her gün üretilen gübreyi eklemeniz ve fermante olmuş kısmı dışarı almanız gerekir. Buna sürekli beslemeli tesis diyoruz.

         Fermantasyon süresi ortalama 30 gün kabul edilir. Ancak tesisin 36 veya 54 derecede çalışması, gübrenin tipi, tesisin tipi fermantasyon süresini değiştirebilir.

         30 hayvan gübresi ile tesis kurulumundan 30 gün sonradan itibaren her gün 15 m3 biyogaz üretirsiniz. Kışın tesis ısıtması için de enerji gerekebileceğinden üretim azalabilirken yazın üretim artabilir.

         Soru 3) 100 büyükbaş hayvan gübresi kullanıldığı düşünülür ise sadece elektrik üretiminden aylık ne kadar kazanç elde edebilirim? (Devlet desteğinin kWh başına 14 eurocent verdiğini kabul eder isek)


         Bu konularda bana yardımcı olabilirseniz memnun olurum. Teşekkürler kolay gelsin.
          

         Cevap 3)

         1 m3 biyogazdan 0,98 kwh elektrik elde edildiği taktirde 100 büyükbaşlık bir tesisten:

         günlük 50 m3 biyogaz üretir ve 49 kwh elektrik üretirsiniz ki bu da günlük 6,86 euro (yaklaşık 15 TL) eder.

         Elektrik kwh fiyatı 0,2 TL olur ise 49 * 0,2 = 24,5 TL

         Yani sadece elektrikten devlet desteği ile birlikte 40 TL gibi bir gelir elde edilebilir.


         --------------------------------------------------------------------------------
          
         Soru:

         Değerli Yetkili,

         Biyokütle enerjisinden elektrik üretme konusuyla ilgileniyorum. Bu konuda internette biraz araştırma yaptım fakat Türkiyede bu konuda bilgi alabileceğim yerler çok kısıtlı. Sizin internet sitenizde faydalı bilgiler buldum fakat benim ihtiyacım daha somut veriler. 1000 büyükbaş hayvandan aylık ve yıllık ne kadar gübre elde edilerbilir? Bu gübreyi yakmalı kullanarak mı yoksa biyogaza çevirerek mi kullanmak daha faydalı olur? 1000 büyükbaş hayvandan yıllık kaç MW elektrik üretebiliriz. Bu sorularımı cevaplayabilrseniz veya cevaplayabilecek birilerine yönlendirebilirseniz çok memnun olurum. İyi çalışmalar dilerim.

         Saygılarımla

         Engin ERGİN
         21.12.2011

         Cevap:

         İyi günler sayın Ergin,

         Sorularınıza cevaplarımız şu şekilde:

         1000 büyükbaş hayvandan aylık ve yıllık ne kadar gübre elde edilebilir?

         Ortalama veriler ile konuşursak, günlük 15.000 kg, yıllık 5475 ton yaş gübre elde edilebilir.

         Bu gübreyi yakmalı kullanarak mı yoksa biyogaza çevirerek mi kullanmak daha faydalı olur?

         1 m3 biyogaz enerjisi 12,3 kg kuru hayvan gübresinin enerjisi ile eşdeğer enerjiye sahiptir denilebilir. Bu durum (daha derinlemesine araştırmalarda sonuçlar biraz değişebilecek olsa da) gübreyi yakarak elde edilecek enerji ile tezek olarak kullanılacak enerji arasında çok ciddi bir fark olmadığını gösteriyor olabilir. Çünkü bir büyükbaş hayvan da günde yaklaşık 15 kg civarı yaş gübre üretir.

         Ancak gübreyi doğrudan yakarak kullanmak için önce gübreyi kurutmak gerekecektir ve yakma sonrası kül atığı sorunu olacaktır. Biyogaza göre kirli bir işlemdir, çevre yönetmeliği ile ilgili sorunlar çıkacaktır. Ayrıca işlem sonrasında kullanabileceğiniz, satabileceğiniz çok değerli bir gübre elde etmeniz mümkün değildir. Biyogaz üretimi ile karbon borsasından da ciddi gelirler elde etmek söz konusudur. Toplam fayda açısından gübreyi biyogaz olarak değerlendirmek çok daha iyidir.

         1000 büyükbaş hayvandan yıllık kaç MW elektrik üretebiliriz?

         1 m3 biyogaz ile 1.25 kWh elektrik enerjisi elde etmek mümkündür bilgisinden yola çıkarak:

         Günlük 500 m3 biyogaz x 365 gün = 182.500 m3 biyogaz/yıl

         (182.500 m3 x 1,25) / 1000 = 228 Mw elektrik enerjisi/yıl

         İyi günler

         tar-get
         21.12.2011


         --------------------------------------------------------------------------------

         Soru:

         Merhabalar,

         İsmim Eren Ankara da yaşıyorum 2 ay önce biyogaz hakkında bir sohbetimiz oldu kuzenimle ve anlattıkları mantıklı güzel bir şeylerdi.

         Bu sohbetten esinlenerek ve internetten küçük bir araştırma yaparak basit bir düzenek kurdum boş bir tenekeye 3kg kadar inek gübresi koyduk ve elle edeceğimiz gazı depolamak içinde bir su damacanası koydum ve aradan 35 gün sonra gazı yakayım dedim gaz oluşmuş horumun ucunda küçük bir delik açtım gaz fazlasıyla var ama yanmıyor yakamıyoruz yakmak için ne yapmam gerekiyor bu düzenekten olumlu bir cevap alırsam Konya daki arazimizde çok büyük çaplı bir proje kurmayı düşünüyorum ama önce yakmam gerekiyor

         Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim

         Eren Turan
         15.12.2011

         Cevap:

         İyi günler sayın Turan,

         Şunlar olmuş olabilir gibi geliyor:

         1-      İlk gaz oluşumunda fermantasyon sırasında metandan farklı gazlar oluşuyor. Sonradan fermantör düzeliyor ve daha yoğun metan üretiyor. Bu ilk üretilmiş gazın fazlasını boşaltıp yeni üretimi bekleyebilirsiniz.

         2-      Fermantör veya gaz deposunun (çünkü gaz deposunda da besinli sıvı birikebiliyor) hiç gün ışığı almadığından ve tamamen karanlık olduğundan emin olun. Buralarda fotosentez yapan mikroorganizmalar var ise metan üretimi gerçekleşmez.

         3-      Gazın yavaş salınımlı değil de basınçlı şekilde çıkmasını deneyin ve böyle yakın.

         4-      Gaz yanıyor ancak göremiyor olabilirsiniz. Biyogaz alevi çok renksiz bir alevdir. Yaktıktan sonra elinizde, bir kurşun kalemle yanıp yanmadığını çapraz kontrol edin.

         Umarız faydalı olur, kolay gelsin.

         tar-get
         15.12.2011
          
          

         Soru: Merhabalar. Evsel nitelikli atıksuların biyogaz üretimindeki verimi ne kadardır? yani 100 litre atıksudan ne kadar biyogaz elde edilebilir? Teşekkürler.
         İyi Çalışmalar

         Makbule Dene
         30.11.2011

         -------------------------------------------

         Cevap: Söz konusu atık sudan bir örnekte kuru madde ve mümkünse organik madde analizi yapılırsa daha net bir şey söylemek mümkün olabilir. Bu tip sular genelde biyogaz tesislerinin sıvı ihtiyacını karşılamak için kullanılıyor. Eğer bu sularda dezenfekten, kimyasal yoğun ise üretim sekteye uğrayabilir. Çok ortalama bir veri yeterli olur ise bakıp geri dönebilirim.

         İyi çalışmalar

         H. Ozan Erzincanlı
         30.11.2011

         -------------------------------------------

         Soru (devam): ortalama birkaç değer şu şekildedir:

         toplam katı madde: 720 mg/lt (500 mg/lt si çözünmüş halde geri kalan kısım katı halde)
         BOİ: 200-400 mg/lt
         KOİ: 500-750 mg/l  şeklindedir.  Teşekkür Ederim.

         Makbule Dene
         30.11.2011

         -------------------------------------------

         Cevap: Mezofilik işletme şartlarında endüstriyel ölçekli havasız arıtma tesislerinde 0.2-0.5 m3 gaz/kg KOI (giderilen) mertebesinde biyogaz oluşmaktadır.

         H. Ozan Erzincanlı
         30.11.2011

         -------------------------------------------

         çok teşekkür ederim. İyi Çalışmalar.

         Makbule Dene
         30.11.2011


         --------------------------------------------------------------------------------

         Soru:

         Biyogaz,

         İyi günler efendim ben 10 ineğin bulunduğu bu çiftlikte bu gazdan aylık ne kadar üretebilirim mümkünse ev tüpü cinsinden öğrenmek istiyorum ve maliyeti ne kadar olur?

         Coşkun Döner

         11.11.2011


         --------------------------------------------------------------------------------

         Cevap:

         İyi günler Coşkun Bey,

         10 inek ile 5 m3 biyogaz (eşdeğeri 2 kg LPG) üretirsiniz. Yani 6 günde bir büyük tüp (12 kg) lık LPG eşdeğeri gaz üretirsiniz. Aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz:

          

         Tesis maliyeti bölgeye, tesis tipine, kullanılacak malzemeye göre değişir. Net bir fiyat, özel çalışma yapılmadan söylenemez. Biyogaz CD mizde tesis kuran firmalar mevcut. Bunlardan fiyat isteyebilirsiniz.

         İyi çalışmalar

         Ar-Ge ve Danışmanlık Ekibi
          
          
          
         Ne dilediğinize dikkat edin, çünkü bizimle gerçekleştirebilirsiniz.

         Destek için Facebook sayfamızı beğenebilirsiniz:
         http://www.facebook.com/target.tarimsal
          
         tar-get Tarımsal Araştırma-Geliştirme Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri
         (Tarım, Hayvancılık, Su Ürünleri, Biyoteknoloji)
          
          
         Web:
          www.tarimsal.com
          
         E-posta:
          tar-get@tarimsal.com
          

         --------------------------------------------------------------------------------

         Soru:

         Merhabalar,
         Bizler Erzurum´da köy öğretmenleriyiz.Başbakanlıkça uygulamaya konulan SODES projesi kapsamında 5 sınıflık okulumuza ve 2 dairelik lojmanımıza Biyogaz sistemi projesi ioluşturduk.Köyde inek gübresi yaygın olarak bulunmakta.Günlük 100 kg lık gübre kapasitesi var..Bu tesisten lojmanların ve okulumuzun ısınma,sıcak su,mutfak  ocağında ve elektrik üretiminde yararlanmak istiyoruz.Bu proje kapsamında bizden hangi ekipmanları kullanacağımız ve maliyet istenmekte.Acaba bu konuda bize bilgi verebilir misiniz?

         Ahmet Çağlar
         2 Mayıs 2011
          


         --------------------------------------------------------------------------------

         Cevap:

         Erzurum SODAS Biyogaz hesap

         Kabuller:

         Fermantör sıcaklığı :    30°C

         Gübrenin katı madde oranı :     % 20

         Alıkoyma-bekleme süresi :       30 gün

         Günlük gübre üretimi : 100 kg

         100/975 = 0,103 m3 (hacim olarak)

         Tesise günlük beslemede verilecek su miktarı : 100 kg (% 10 katı maddenin sağlanması için gerekli su miktarı) ağılık olarak,  0,1 m3 (hacim olarak)

         Günlük Sulu Gübre Hacmi : 0,103 + 0,1 = 0,203 m3 (hacim olarak)

         Gerekli tesis hacmi :    0,203 x 30 x 1,1 = 7,6 m3

         Sonuç:  7,6 m3 bir sindirece (gaz üretim alanı) ihtiyacınız olur.

         Sadece gaz üretimi yapan (elektrik üretimi ve ek konular dahil olmadan) ve sizin tarafınızdan inşa edilen bir biyogaz tesisi maliyeti, ihtiyacınız olan 7,6 m3 lük beton sindirecin (kapağı dahil) maliyetinin 2 katı kadar olacaktır. Bu elbette ki yaklaşık maliyet tahmini yapabilmeniz için verilen ortalama bir rakamdır. Yapılacak tesis tipine göre maliyet çok değişebilir. Bu bağlamda böyle bir betondan depo yapımının bölgenizdeki fiyatını araştırıp 2 ile çarpınız.

         Üretilecek enerji hesabı:

         Günlük 75 kg sığır gübresi ile 2,5 m3/gün biyogaz üretilir. Bu da 1 kg LPG ye eşittir. Buna göre 100 kg sığır gübresi ile 3,33 m3/ gün biyogaz ve eşiti 1,33 kg/gün LPG.

         LPG ile tüp gazın enerjileri eşit varsayılırsa 12 kg lık 1 tüp gaz değerinde enerji, 9 günde üretilir.

         Önerilerim:

         Okul olmanız dolayısı ile yazın gaz kullanımınız diğer tesislere bile göre çok az olacağı için gaz deponuzu büyük tutmanızı ve fazla üretilen gazı olabildiğince kışa aktarın

         Kışlar soğuk geçtiği için fermantörü 30 derecede tutmak zor olacaktır. Fermantörü toprak altına yaparak yalıtımına önem verin.

         Tesisi ilk olarak 100 kg/gün gübreli düşük kapasite ile kurun. Bu tesis iyi çalışmaya ve sizler tesisi işletmeyi iyice öğrendikçe etraftan diğer hayvan atıkları, organik mutfak atıkları, dal-yaprak-kağıt gibi organik atıkları toplayabileceğiniz bir sistem kurun ve tesise yeni bir sindireç (fermantör) daha ekleyin. Kullandığınız organik madde arttıkça gaz üretimi de artacaktır.

         Biyogaz tesislerinin tasarımında ele alınması gereken diğer konular ise;

         tesisin kurulacağı yerin seçimi

         tesis inşaatı, tesisin yalıtımı

         tesisin ısıtılması, tesisin işletme koşulları

         biyogazın depolanması ve dağıtımı

         biyogazın taşınması,

         biyogaz kullanım araçlarının belirlenmesi,

         tesisten çıkan biyogübrenin depolanması, tarlaya taşınması ve dağıtımı

         İyi günler

         Hakan Ozan Erzincanlı
         tar-get Projeler Sorumlusu
         Ziraat Yüksek Mühendisi

          
          
         Soru:

         İlgili Kişiye,

         Mersin´de biyogazla ısınma sağlayan sera ve elektrik üretim tesisi kurmak istemekteyiz. Ama konu hakkında bilgilerimiz ancak internetten araştırabildiğimiz kadar. 17 donum sulu tarıma uygun arazimiz mevcuttur. bolgedeki buyukbas hayvan adedi 1500-1600 dur. donum basına tesisin maximum ve minimum biyogaz ve elektrik uretim kapasitesini ve maaliyetini hesaplatmak istemekteyiz. hangi verileri sunmamız gerktiği konusunda bilgilendiriseniz sevinirim.

         Saygılarımla
         Mutlu Günaydın

         05.08.2010


         --------------------------------------------------------------------------------

         Cevap:

         1 dekar seranın Ekim ayından Nisan ayına kadar 7 ay süreyle 15°C de tutulması için yapılacak ısıtmalarda; Antalya koşullarında 22 ton Fuel- Oil=500.000.000 kcal gerekir.

         1 adet büyükbaş hayvan 3,6 ton/yıl yaş gübre = 1 ton sığır gübresi 33 m3/yıl biyogaz = 3,6 x 33 x 4700 - 3,6 x33 x 5700 = 558360- 677160 kcal arasında  bir yılda enerji elde edilir. (Ortalama 600.000 kcal)

         1500 büyükbaş x 600.000 kcal = 900.000.000 kcal/yıl

         900.000.000 / 12 x 7 = 525.000.000 kcal

         525.000.000 kcal /  500.000.000 kcal = 1

         Bu kadar hayvan ile yaklaşık 1 dönüm sera ısıtabilirsiniz. Mersin Antalya da sıcak olduğu ve gaz üretimi de daha verimli olabileceği için bu alan 2 dekar olabilir. (Sera ısıtmak çok verimsizdir. 1 dekar sera ısıtacak ısı ile 400 konut ısıtılabilir.)

         7 ay ısıtmadan arta kalan gazdan elektrik üretebilirsiniz.

         Buna göre araziniz fazlası ile bu işlemler için yeterlidir.

         Kolay gelsin

         Hakan Ozan Erzincanlı

         05.08.2010

         Ar-Ge ve Danışmanlık Ekibi

         tar-get Tarımsal Araştırma-Geliştirme Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri
         (Tarım, Hayvancılık, Su Ürünleri, Biyoteknoloji)
         Web: www.tarimsal.com
         E-posta: tar-get@tarimsal.com

          
          
         Soru:

         merhabalar

         70 büyükbaş hayvan kapasiteli ciftliğimiz var. Elektrik üretme amaclı biogaz tesisi kurmak istiyoruz.
         Yaklaşık maaliyet alabilirmiyim?

         Fatih YAZITAS

         05.08.2010


         --------------------------------------------------------------------------------

         Cevap:

         Merhaba Fatih Bey,

         Hesaplama detayları şöyle:

          

         Kabuller:
          
          
         Fermantör sıcaklığı :
          30°C
          
         Üretilen gübre miktarı :
          15 kg (yaş)/gün/hayvan
          
         Gübrenin katı madde oranı :
          % 20
          
         Alıkoyma-bekleme süresi :
          30 gün
          
         Gübrenin yoğunluğu :
          975 kg/m3
          
         Günlük gübre üretimi :
          70x15 = 1050 kg (ağırlık olarak)
          
          
          1050/975 = 1,077 m3 (hacim olarak)
          
         Tesise günlük beslemede verilecek su miktarı :
          1050 kg (% 10 katı maddenin sağlanması için gerekli su miktarı) ağılık olarak
          
          
          1,050 m3 (hacim olarak)
          
         Günlük Sulu Gübre Hacmi
          1,050 + 1,077 = 2,127 m3 (hacim olarak)
          
         Gerekli tesis hacmi :
          2,127 x 30 x 1,1 = 70 m3
          

         Sonuç:

         70 m3 bir sindirece (gaz üretim alanı) ihtiyacınız olur.

         Sadece gaz üretimi yapan (elektrik üretimi ve ek konular dahil olmadan) ve sizin tarafınızdan inşa edilen bir biyogaz tesisi maliyeti, ihtiyacınız olan 70 m3 lük beton sindirecin (kapağı dahil) maliyetinin 2 katı kadar olacaktır.

         Bu bağlamda böyle bir betondan depo yapımının bölgenizdeki fiyatını araştırıp 2 ile çarpınız.

         İyi günler,

         H. Ozan Erzincanlı

         05.08.2010

         Ar-Ge ve Danışmanlık Ekibi

         tar-get Tarımsal Araştırma-Geliştirme Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri
         (Tarım, Hayvancılık, Su Ürünleri, Biyoteknoloji)
         Web: www.tarimsal.com
         E-posta: tar-get@tarimsal.com

          
          
         Soru:

         Merhaba,
          
         Şu anda Türkiye´de aktif olarak bio gaz üretip farklı amaçlar için kullanan bir tesis var mı? Sistem ne kadar sorunsuz çalışıyor? Bu iki konu ilgili bilgi alabilir miyim? İnternet sayfanızda gördüğüm kadarı ile Biogaz CD 1,2,3, şeklinde bir set hazırlamışsınız, bu bilgiler ışığında bir sistem denenebilir mi?
          
         E. Ö.
         Ziraat Mühendisi
         Samsun
         17.02.2010


         --------------------------------------------------------------------------------

         Cevap:

         Sayın Ö.,

         Konu sorularınızı bir anda cevaplayamayacağımız kadar detaylı. Kısaca özetlemeye çalışalım:

         Türkiye de aktif olarak çalışan biyogaz tesisleri var.

         Profesyonelce yapılmış sistemler ile tesisin yapılış amacı dahilindeki talepler karşılanabiliyor. (Biyogaz tesislerinin her zaman ana amacı gaz üretmek değil, çoğunlukla gübreleri fermente etmek veya zararlarını bertaraf etmektir.)

         Bu CD seti (3 CD tek CD içerisinde) şu işlere yarar:

         1- İlgililerin kendi biyogaz tesislerini oluşturabilmeleri ve/veya

         2- Bir biyogaz tesisi kuran firmadan tesis talebi (CD 1 de tesis kuran firmaların iletişim bilgileri de mevcuttur) sırasında istemeleri gerekenleri ve kontrol bilgilerini elde edebilmeleri ve/veya

         3- Biyogaz konusunda yapılan 6 ay sürebilecek bir araştırmada araştırma süresini yarı yarıya azaltmak

         Bilgilerinize arz ederiz


         Ar-Ge ve Danışmanlık Ekibi

         tar-get Tarımsal Araştırma-Geliştirme Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri
         (Tarım, Hayvancılık, Su Ürünleri, Biyoteknoloji)
         Web: www.tarimsal.com
         E-posta: tar-get@tarimsal.com

         17.02.2010
          
          
         Soru:

         Biyogaz ile ilgili raporlarda veriler metreküp olarak verilmekte ancak benim gibi konuya uzak biri için metreküp değerler günlük hayata ipucu vermiyor. Mesela verilere göre "1 ton sığır gübresi 33 metreküp/yıl biyogaz" elde ediyor. 33 metreküp biyogaz günlük hayatta neye karşılık
         gelir?

         Fikir vermesi açısından 1 metreküp biyogaz, mutfakta, katalitik sobalarda kullandığımız tüp (sanırım 12 kg lik tüp) cinsinden ne kadar yapar? bilgi verebilecek olan üye var mı?

         Teşekkürler.
         murat unel
         tarimsal@yahoogroups.com mail grubu


         --------------------------------------------------------------------------------

         Cevap 1:


         Selamlar

         1 metreküp biyogaz 12 kg lık tüp cinsinden 1000/12~=83.3 tane 12 kg lık tüp eder.

         Erol Yavuz
         tarimsal@yahoogroups.com mail grubu

          

         Cevap 2:

         Aslinda biyogaz denilen bu yakit, Metan yani CH4 icerir. Bugun doglagaz dedigimiz yakitta aslinda Metan dir. Aradaki tek fark

         dogalgaz da Metan orani %92, Biyogazda ortalama %60 dir.


         Sanirim tum yakitlari oldugu gibi Biyogazi da enerji yonunden digerleri ile karsilarstirmak dogru olur.

         Dogalgaz = 10.9 Kwh/m3
         Biyogaz = 6.5 kwh/m3 (4.800-6.900 Kcal/m3 ) Bu değer motorin ve benzinin kalorifik değerinin yarısıdır

         Bir m3 biogaz yaklaşık olarak 4 kg. oduna eşdeğerdir

         1 m3 biogazla;
         - 6 saat 60-100 wattlık lambaya çalışır halde tutmak,
         - 5-6 kişilik bir aile için 3 öğün yemek pişirmek,
         - 0.7 kg benzine eşdeğer kalori elde etmek,
         - Bir beygir gücündeki motoru 2 saat çalıştırmak,
         - 1.25 kWh elektrik enerjisi elde etmek
         mümkündür.

         ayrica bakiniz http://www.eie.gov.tr/biyogaz/miktar.html

         Ozgur KARA
         tarimsal@yahoogroups.com mail grubu


          
          
         Soru:

         Selamlar. Biyogaz üretimini öğrenmek için şiyle birşey yaptım. Yaptıklarımı tamamen anlatıyorum.

         Bir tane 5 litrelik damacanaya, kabın ağzından 5 cm altına kadar yeşil ot doldurdum. Aynı bu seviyesine kadarda su doldurdum. Kapağına ise bir tane vanalı tüp başlığını hava kaçırmayacak şekilde monte ettim. Kapağını kapatıp bir kenara koydum. Üstünede fazla ışık geçirmeyecek şekilde bir poşet geçirdim. 3 gün bekledikten sonra baktım. Kabın içinde başınçlı bir şekilde gaz birikmiş. Fakat vanayı açıp yakmaya çalıştığımda ne kadar uğraştıysam bir türlü yanmadı. Bu deneyi daha once 3 4 kez daha denedim. Hepsindede aynı sonucu elde ettim.

         Buradakilerin deneyimine güvenerek bana yardım etmenizi umuyorum. Çıkan gaz neden yanmıyor? Sorunlar ve çözümlerinizi bekliyorum.

         Tolga Çakıroğlu

         Cevap:

         Merhaba,

         Gazı depolamanızı öneririm. Depolama materyali olarak lastik şamreli veya deniz topu kullanabilirsiniz. Depo da ışık almamalı. İçinde biraz su birikecek ancak sorun olmaz.

         Yakmak için depo çıkışına tüp başlığı monte edin ve depo dolduğu zaman üzerine basınç uygulayarak gazı çıkarırken yakın.

         Alev zor görülecektir, hemen hemen renksizdir. Elinizle yandığını anlayabilirsiniz.

         Bu tip bir sistemde "düşük basınçlı yakma ucu" kullanmak lazım aslında ancak ülkemizde genel olarak yüksek basınçlı yakma ucu var.

         Aşağıda benzer bir deneme tesisini yakma çalışmaları sırasındaki faaliyetlerimi görebilirsiniz.

         Bir de alev resmi var, farkedeceğiniz gibi çok zor görünüyor.
         İyi çalışmalar,
         H. Ozan Erzincanlı

          

          


          
         Soru:

         Hmm peki biyogaz fermantörüde mi hiç ışık görmeyecek? Ikinci birseyde biyogaz üretimi için kabın içine özel birşey katılmalı mı?

         Ben biyogaz yanarken normal çakmak ateşi gibi düşünmüştüm. O yüzden hiç elimle falan bakmadım yanıyor mu diye. Göremeyince yanmadığını düşündüm.

         Bir de fermantörde metan bakterileri hemen oluşur mu? Yani biyogaz çikmamasinin nedeni daha metan bakterilerinin oluşmaması olabilir mi?


         Tesekkurler
         Tolga Çakıroğlu

         Cevap:

         Fermantör elbette ışık görmeyecek, buna mukabil gaz deposu bile ışık görmeyecek.

         Kabın içerisine özel birşey katmaya gerek olmamalı. Genelde cıvık gübre kullanılır bu işlemde. Cıvık gübreyi fermantörün üçte biri kadar doldurup üzerini ılık suyla kapatın.

         Bakteriler hemen oluşmaz. Bu durum iki şekilde olabilir:

         1- Fermantörde hiç bakteri yoktur veya egemenliği ele geçiremeyecek kadar az sayıdalardır (eğer geviş getiren hayvan gübresi kullanmıyorsanız veya bir başka biyogaz fermantöründen aşılama amaçlı bir miktar fermantör içeriği almadıysanız fermantörünüzde metan bakterisi olmama veya çok uzun sürede gelişmesi, çoğalması riski vardır)

         2- Fermantörde az bakteri vardır ve oluşturduğunuz uygun şartlar sayesinde diğer bakterilere egemen bir popülasyon oluşturmaları uzun zaman alır.

         İki durumda da gaz üretimi aksayacaktır.

         Ben genelde 1 haftadan önce sağlıklı ve kaliteli bir gaz oluşumu olduğunu görmedim. En iyi şartlarda bile gazı kullanmaya başlamak için 1 hafta kadar beklemenin uygun olduğunu düşünüyorum..

         Kolay gelsin
         H. Ozan Erzincanlı
          
         Bu soru TÜBİTAK Bilim Teknoloji Dergisine sorulmuştur.

         Soru:

         İyi günler ben bu soruyu daha öncede sormuştum ama cevap alamamıştım. Benim sorum biyogaz hakkında. Ben bunu yapabilecek materyale sahibim, ama nasıl yapabileceğim hakkında kesin bir bilgim yok. Bu ayki sayınızda biraz açıklamışsınız, ama bunun teknik verilerini vermemişsiniz. Bana bunlar gerekli. Yani boyutlar, ne kadar gaz elde edebileceğim, nasıl kullanacağım... gibi. Bana biyogaz hakkında geniş bir bilgi verebilirseniz sevinirim.

         Sinan Uzunöz

         Cevap:

         Bir biyogaz üretim tesisi, aşağıdaki şekilden de görüleceği üzere kabaca; atığın üç-dört hafta süreyle içinde beklediği ´havasız sindirme tankıyla ısıtıcısı,´ atıkları bu tanka ve daha sonra da nihai depoya ileten bir boru sistemi, elde edilen biyogazdan güç üreten bir sistemden oluşur. Sindirme tankı içerisindeki bekleme süresi sırasında, atıklar üzerinde çeşitli bakteriler çalışır ve biyogaz karışımının, tankın üst kısmında birikmesine yol açar. Bu sürecin verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için, tank ortamının sıcaklık ve asitlik koşullarının uygun olması gerekir. tankın ısıtıcısı, bunun için gerekli ısıyı sağlar ve zaten üretilmekte olan biyogazı kullanıyor olabilir. Öte yandan tankta bekleyen atık yüzeyinin katılaşmaması için, atığın periyodik olarak karıştırılması lazımdır; dolayısıyla tankın içinde, mekanik de olabilen bir karıştırıcı vardır. Üretilen biyogazı, doğrudan yakarak isi veya sıcak su, ya da bir motor-jeneratörün yakıtı olarak kullanarak elektrik elde etmek mümkündür.

         Ancak, bu yazımızın sizi tatmin etmeyeceğinden eminim. Çünkü sözünü ettiğiniz sayımızda, sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi, bu konuyla ilgili çok daha geniş bilgi sunmaya çalışmıştık. Halbuki, anlaşılan sizin istediğiniz, uygulanmaya hazır ayrıntılı bir projenin ta kendisi. Fakat nasıl ki herkese uyabilen bir elbisenin dikimi imkansız ise, sizin belirsiz parametrelerinize uyacak bir projeyi sunabilmemiz de, maalesef imkansız. Size naçizane önerimiz, konunun tekniğini ana hatlarıyla yakaladıktan sonra; kendi yerinizde yapılacak tespitlere dayalı nihai ve ayrıntılı bir projenin hazırlanıp uygulanması için, mühendislik hizmetine başvurmak.


          
         Özel mail sorusu olduğu için kişi ve yer isimleri verilmemiştir.

         Soru:

         Ben xxx ´de 100 büyükbaş hayvan kapasiteli mandıradan biogaz elde etmek istiyorum.Buradan elde edeceğim enerji büyük bir misafirhanenin ısınma, yemek için enerjisini karşılayabilir mi?

         Bu sistemin projesini hazırlayıp sistemini kurabilir misiniz veya kurabilecek şahıslarla tanıştırabilir misiniz?

         Teşekkürler.

         Cevap:

         İyi günler Sayın xxx,

         Size bu konuda şöyle bir bilgi verebiliriz. Yaptığımız hesaplara göre 20 BBHB (Büyük Baş Hayvan Birimi) ile biyogaz ürettiğiniz zaman (bu birim 500 kg lık büyükbaş hayvana tekabül eder) bu üretim 4 kişilik bir ailenin büyük bir evinin lüks şekilde TÜM (elektrik, ısınma, mutfak gazı dahil) ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

         Buna göre 100 BBHB den biyogaz üretiseniz bu miktar gaz, büyükçe bir misafirhanenin ısınma ve mutfak gazı ihtiyacını karşılayabilir. Tahmin edilemeyen durumlar için gaz depolama veya tüpgaz bulundurma ile gazsız kalma riskini önleyebilirsiniz.

         Bu sistemleri biz kurmuyoruz, uygulama kısmında olmuyoruz. Bu sistemi kurmak için 3 önerimiz olabilecektir:

         1- Türkiye´ de bu sistemleri kuran firmaları araştırmak (CD´ miz içerisinde biyogaz tesisi kurduğunu söyleyen 2 firma var, ayrıca daha önce CD´ mizi alıp tesis kurmaya ve projeler yapmaya başladığını bildiğimiz 1 firma daha var. CD´ mizi alırsanız bu firmaların bilgilerine ulaşabilirsiniz.)

         2- Yabancı firmalar (Özellikle Almanya, Avusturya, Danimarka ve İtalya) dan teklif alıp onlara yaptırabilirsiniz ancak bu çok pahalı olabilecektir. Dilerseniz yabancı firmalarla irtibata geçmeniz için size danışmanlık (araştırma, tercümanlık ve irtibat) hizmeti verebiliriz.

         3- CD´ mizi alır ve bu işi Gaziantep Bölgesinde yapmayı planlayan veya yapmayı düşünen bir mühendislik firması ile beraberce yaparsınız veya onların yapmasını istersiniz. Böyle bir mühendislik firması bulur iseniz biz bu firmaya gerekirse teknik bilgi danışmanlığı da verebiliriz.

         Konu ile ilgili sorularınızı yanıtlamaktan duyacağım memnuniyeti belirtir çalışmalarınızda artan başarılar dilerim.

         Hakan Ozan ERZINCANLI
         Projeler Müdürü
         www.tarimsal.com

         tar-get Tarımsal Araştırma-Geliştirme Teşebbüsü
         (Tarım, Hayvancılık, Biyoteknoloji)


         --------------------------------------------------------------------------------

         Soru:

          

         Ben yaklaşık 900 baş At kapasiteli bir harada elektrik teknikeri olarak çalışmaktayım.Biogaz hakkında internetten , gerek sizin sitenizden gerekse başka kaynaklardan yüzeysel olarak bilgiler bulabiliyorum.Benim sizden öğrenmek istediğim bizim kapasitemizdeki bir haradan at gübresi ile ne kadar bioagaz üretebiliriz,at gübresi gaz üretimi için verimlimidir.Biogaz tesislerinin ilk kurulum maliyetleri yaklaşık ne kadar olmaktadır,üretilen gazı LPG veya doğal gaz kazanları yakabilirmi,eğer üretebilirsek ürettiğimiz biogazı burada lojmanlarımızda,idari binalarımızda ve sosyal tesislerimizin ısıstılmasında ve sıcak su temininde kullanmak istiyoruz.Elektrik üretiminde de biogazı kullanabilirmiyiz,verimli olurmu?

         Tüm bu konularda bana bilgi verebilirseniz sevinirm

         Hüseyin ÇAVDAR

         Cevap:

         Sayın Çavdar,

         Cevapları şöyle vermeye çalışayım:

         Soru: bizim kapasitemizdeki bir haradan at gübresi ile ne kadar bioagaz üretebiliriz?

         Cevap: Günlük 150 ila 200 kg LPG karşılığı biyogaz üretebilirsiniz.

         Soru: At gübresi gaz üretimi için verimlimidir?

         Cevap: Sadece verim değil üretim kolaylığı yönünden bakmak uygun olur bence. Mesela kanatlı gübresi çok verimlidir ancak üretim daha zodur. At gübresi sığır gübresinden daha fazla, kanatlı gübresinden daha az verimlidir ve üretim kolaydır.

         Soru: Biogaz tesislerinin ilk kurulum maliyetleri yaklaşık ne kadar olmaktadır?

         Cevap: Bu sorunun cevabı çok zor. Bu tesisleri kuran çok az sayıda firma var. Zor bir süreç olduğundan tesis fiyatları yüksek. Tahminim böyle bir tesis en az 200-300 bin euro fiyatında olabilir. Eğer tesis talebiniz olursa bizim de proje ortaklığı içerisinde bulunduğumuz bir firmadan teklif almanızı sağlayabiliriz.

         Soru: üretilen gazı LPG veya doğal gaz kazanları yakabilir mi?

         Cevap: Evet, bu entegre edilebilir. Hatta gazdan elektrik de üretilebilir.

         Maili çalışma arkadaşlarımıza da bilgi olarak gönderiyorum.

         Saygılarımla,

         Hakan Ozan ERZINCANLI
         tar-get Projeler Sorumlusu
         www.tarimsal.com


         --------------------------------------------------------------------------------

         Soru:

         merhaba

         ben sitenizde biyogaz ili ilgiliolarak uzakdoğuda yapılan tesisi gördüm biyogazı elde etmek bu kadar kolay mı? şekillere göre oldukça kolay görünüyor bizde hiç bir teknik destek almadan en azından mutfakta kullanım
         için yapabilir miyiz birde resimlerle anlattığınız olayda küçük bir kola
         şişesiyle gaz çıkış valfi yapıyor bunu anlayamadım daha doğrusu bunu hiç yapmayıp gaz çıkış borusunu direk ocağa bağlasak olmaz mı şimdiden teşekkürler cevabınızı bekliyorum

         Cevap:

         Sayın Uysal,

         Sorularınızı sıra ile yanıtlamaya çalışacağım:

         ben sitenizde biyogaz ili ilgiliolarak uzakdoğuda yapılan tesisi gördüm biyogazı elde etmek bu kadar kolay mı?

         Cevap: Tropik koşullarda biyogaz üretmek daha kolay. Ülkemiz koşullarında bu kadar kolay değil. Tabi yine oralarda güvenlik önlemleri kişilerin pek umurunda değil. Ama teorik olarak biyogaz üretmek kolaydır. Zor olan, mevcut koşullarımıza adapte edebilmek.

         şekillere göre oldukça kolay
         görünüyor bizde hiç bir teknik destek almadan en azından mutfakta kullanım için yapabilir miyiz?

         Cevap: Yapabilirsiniz. Ben yapmıştım. Ancak uzun bir araştırma deneme ve sistem düzeltme süresi gerekiyor.

         birde resimlerle anlattığınız olayda küçük bir kola şişesiyle gaz çıkış valfi yapıyor bunu anlayamadım daha doğrusu bunu hiç yapmayıp gaz çıkış borusunu direk ocağa bağlasak olmaz mı

         Cevap: Bu alev kapanıdır. Alevin depoya ulaşmasını önler. Yapmazsanız deponuz alev alıp patlayabilir.

         Tesis kurmayı düşünüyorsanız cd´ mizi alıp incelemenizi öneririz. Elbette CD olmadan da biyogaz üretebilirsiniz ancak CD uzun sürecek araştırma sürenizi kısaltır. Bir de ne olursa olsun bir çok soru sormanız gerekiyor. Herkes her zaman tüm sorulara cevap verecek vakit bulamayabilir. CD´ yi izldikten sonra olası sorularınızın % 99´ u cevaplanmış olur. Sadece sizin koşullarınıza uydurmak ile ilgili sorular kalır ki onları da beraberce çözeriz.

         İyi çalışmalar,

         Hakan Ozan ERZINCANLI
         tar-get Projeler Sorumlusu
          


         --------------------------------------------------------------------------------

          

         Soru:

         Belediyelerin atık arıtma tesislerinin yanından geçerken koku geliyor. Bu muhtemelen filtre edilemiyen metan kokusu. Bu tesislerde kurulabilecek bir Biogaz tesisi ile filtre edilen ve/veya havaya salınan bu gazı yoğunlaştırabilirmiyiz? Boyle bir tesisin maliyeti hakkında bilginiz var mı?

         Cevap:

         Bu bir tip biyogaz tesisi. Deponi alanları deniyor böyle yerlere. Sanırım Ankara ve İstanbul belediyeleri bu yöntem ile biyogaz elde ediyor ve bunu elektrik enerjisine de çeviriyor.

         Aşağıdaki yazı İzmir Belediyesi webinden alınma:

         Uzundere Depolama Alanında oluşan deponi gazının toplanarak yakılması için portatif gaz yakma tesisinin kurulması ve Harmandalı Düzenli Depolama Tesisinde döküme kapatılan sahalarda oluşan deponi gazının yakma tesisine iletilerek yakılması işinin yapımı ve elektrik enerjisine dönüştürülmesi projesi ile ilgili ihale dosyası hazırlandı. http://www.izmir.bel.tr/StandartPages.asp?menuID=290&MenuName=

         İstanbul daki tesis sanırım işletilememiş. Bilgisi:

         Avrupa´da kırsal kesime verilen önem doğrultusunda birçok kentte, hatta kasabada küçük ölçekli biyogaz tesisleri kurulmuş olmasına karşın ülkemizde kırsal kesim hep ikinci plana atılıp öncelik büyük şehirlere verildiğinden köyden kente göç engellenememiş ve bu yüzden ne kırsal kesimde ne de kentte planlı gelişim yönünde sağlıklı adımlar atılamamıştır. Bunun sonucunda büyük şehir belediyelerinin bütçeleri doğrultusunda uygulamaya çalıştıkları projelerden tam randıman alınamamıştır. Bu keşmekeşliğe bir örnek de İzmir´dedir. Yıllar boyunca denize dökülen her türlü atık körfezi bataklık haline getirmiş, son on yılda harcanan emeğe ve paraya karşın net bir çözüme ulaşılamamıştır. Şu an yürütülmekte olan Büyük Kanal Projesi´yle şehrin tüm atığının tek bir tesiste toplanarak ayrıştırılması, konumuz olan biyogaz elde edilerek bundan faydalanılması ve çevreye zararsız hale getirilen atığın geri dönüşümünün gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Harmandalı Katı Atık Deponi Alanı´na ilişkin oluşan problemler tesisin dizayn edildiği şekilde işletilememesinden kaynaklanmaktadır. Sözgelimi Belediyeler arasındaki iletişim eksikliği ve ekipman yetersizliği nedeniyle evsel atıklar zaman zaman gerektiği şekilde gömülememekte; bu da martılar tarafından çöplerin karıştırılmasına neden olmaktadır. Kaynağında ayırma gerçekleşmediğinden çöpler cam, plastik, kağıt gibi niteliklerine göre ayrı olarak depolanamamaktadır. Büyükşehir Belediyesi´nde mevcut olan iş makinalarının yetersiz oluşu ve kullanım ömrünü tamamlaması nedeniyle Harmandalı Katı Atık Deponi Alanı´ndaki çalışmalar verimli olarak sürdürülememiş; bu nedenle depolama alanına gelen çöpün toprağa serilmesi işi özelleştirilmiştir. http://www.gonulcafe.com/archive/biyogaz_nedir_biyogazin_elde_yontemleri_ozellikleri_ulkemizdeki_durumu-t1880.html 

         Ankara:

         Bu süreçte Mamak atık depolama alanında inşa edilen ambalaj atığıtoplama-ayırma tesisine, söz konusu firmanın başvurusu üzerine 10 Mayıs 2005 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığınca Ambalaj Atığı Toplama-Ayırma Tesisi Ön Lisansı verilmiş; ayrıca firma, Mamak deponi gazından enerji üretmek için yeni bir ortaklık kurmuş ve elektrik üretim lisansı almak içinEPDKya başvuruda bulunmuştur. Enerji üretimi amacıyla yürütülen tesis inşası ve diğer faaliyetlerde de belirli bir aşamaya gelinmiştir. http://www.sayistay.gov.tr/rapor/rapor4.asp?id=72

         Bizim biyogaz CD si içerisinde İstanbul Harmandalı, Kemerburgaz tesisi ile ilgili sunumlar da var.

          

         Soru:

         Yemek artıklarından biogaz elde edebilirmiyiz? Yaklaşık her gün 200 kg. civarında yemek atığı olan bir tesisde ne kadar kapasitede bir biogaz tesisi kurmak lazım? Maliyeti konusunda bir bilginiz var mı?

         Cevap:

         Yemek artıklarından da biyogaz elde edilebilir. Ancak atık değerlendirmede tercihler şöyle olmalı:

         1-       İnsan besini olur mu?

         2-       Hayvan besini olur mu?

         3-       Bitki besini olur mu?

         4-       Enerji amaçlı kullanılır mı?

         Bana göre ilk olarak yemek atıklarının işlenip insan besini olabilip olamayacağı değerlendirilmeli (almanlar insan besini olarak da değerlendiriyor sanırım. Özellikle amino asit, vitamin gibi komponentler içlerinden alınarak hap, besin takviyesi, sporcu preparatı hazırlanabilir.)

         Bu olmazsa ya da yapıldıktan sonra hayvan besini olup olmayacağına bakılmalı. Hayvan beslemede yemek atıklarını kullanabilir miyiz? Mesela domuz besleme için çok elverişlidir yemek artıkları.

         Hiçbiri olamıyorsa bitki besini ama öncesinde biyogaz üretimini düşünebiliriz.

         Günlük 200 kg yemek artığı yaklaşık 5 adet süt sığırının gübresine eşittir bence. Ve biyogaz üretmek amaçlı yönetimi sığır gübresinden bence daha zor olur. Çünkü bir gün yemekhanede makarna çıkar, başka gün balık çıkar, biyosindirecinizi besleme esnasında tüm bu girdilerin pH, su oranı, ısı gibi durumlarını optimuma getirmelisiniz. Sığır gübresi yemek artığına göre daha standart bir organik maddedir. İçeriği kolayca değişmez.

         Soru:

         Elde edeceğimiz Biogaz´ın elektriğe dönüştürülebilmesi için bilinen cihazlar nelerdir? Maliyetleri ve temin edilebilecek kaynaklar - firmalar hangileridir?

          

         Cevap:

         Bir kere gazı yakmak için (küçük tesiste ürettiğimiz gazı yakmak) düşük basınçlı gaz yakma ucu lazım.

         Aradım taradım Türkiye de yok. Ben de normal ocaklarda kullandığımız yüksek basınçlı uçtan kullandm hep. Ama bunu kullanabilmek için gaz deposuna ekstra basınç yapmak lazım. Bu da zor ve tehlikeli.

         Bir kere düşük basınçlı gaz yakma ucunu Türkiye de üreten yok benim bildiğim kadarı ile. Belki toplu sipariş verilirse diğerini üreten firmalara ürettirilebilir. Aksi halde Çin den getirtmek lazım.

         Ama aslında sorunuz elektrik üretimi idi sanırım. Gazdan elektrik üreten üreteçler var. 15 kW gibi bir evlik üreteçler yoktu son olarak. Bana gelen bir mailde en küçük 40 kW lık üreteç gördüm. Ben 2001 yılında ilk araştırmalarımı yaparken en küçük 500 kW lık 200.000 euro değerinde üreteçleri bulabiliyorduk sadece.

          

         a
         30-10-2012 08:48

          Kocaelide Biyogaz Üretim Tesisi Açılacak

          emine Emine Fire Avatar

          Kocaelide Biyogaz Üretim Tesisi Açılacak

           biytogaz
          Proje Kocaeli Belediyesi ve TÜBİTAK-MAM Kimya ve Çevre Enstitüsü tarafından gerçekleştirilecek.

          Biyogaz organik maddelerin anaerobik (oksijensiz) ortamda, farklı mikroorganizma gruplarının varlığında, biyometanlaştırma süreçleri (havasız bozunma- biyolojik bozunma - mikrobiyal bozunma - anaerobik fermentasyonun kontrollü süreci) ile elde edilen bir gaz karışımıdır.

          Biyogaz kullanımının tarihçesi Asurlulara dayanmaktadır. Asurlular ve daha sonra İranlılar banyo ısıtılmasında biyogazı kullanmışlardır. 17. yüzyılda Jan Baptita Van Helmont, organik maddelerin bozunumu ile gaz oluştuğunu, 1776da Alessandra Volta organik maddelerin bozunma hızı ile, yanıcı gaz miktarı arasında bir paralellik olduğunu ortaya koymuştur. İlk kez 1859 yılında Hindistanda biyogaz üretilmiştir.

          Türkiyede biyogaz çalışmaları 1957 yılında Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsüde başlamıştır. O yıllarda son derece hevesli bir kadro bu iş için çalışmış, daha sonra 1963-1969 arasında Eskişehir Bölge Topraksu Araştırma Enstitüsünde olay ilerlemiştir. 1982 biyogaz için kritik bir yıl. O sırada ülkemizde ciddi bir biyogaz projesi başlatılmış. Pilot uygulamalar gerçekleştirilmiştir.

          Kocaeli Belediyesi ve TÜBİTAK-MAM Kimya ve Çevre Enstitüsü tarafından yürütülen çalışma sonucunda projenin yürütüleceği yer tespit edildi ve bina yapım çalışmalarına başlandı. Proje sayesinde il sınırları içinde yer alan etlik, kuluçkahane, yumurta, damızlık tavuk çiftliklerinden çıkan altlıklar, hayvan yetiştiriciliği yapılan bölgelerdeki besi çiftliklerinden elde edilen gübreler, park ve bahçe atıkları, mezbahalardan çıkan işkembeler ile seralardan çıkan yeşil atıklar değerlendirilebilecek.

          Haberin Kaynağı:Kocaelide Biyogaz Üretim Tesisi Açılacak

          Kocaelide Biyogaz Üretim Tesisi Açılacak


           http://www.vatanbir.org/haber/467/kocaelide-biyogaz-uretim-tesisi-acilacak

          a
          30-10-2012 08:52
           Gelişmiş editor için Javascript açık olmalıdır
           ParaKazanma.co