BİYOGAZDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ

emine Emine Fire Avatar

BİYOGAZDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ
    
biyogaz


Dünyada, özellikle son yüzyılda enerji elde etmek için fosil yakıtların kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Ama gerek fosil yakıt kaynaklarının sınırlı olması, gerek çevreye verdikleri zararlar sonucunda, yeni ve temiz enerji kaynaklarına olan ihtiyaç ortaya çıkmıştır. İşte bu doğal yollardan elde edilen, çevreye herhangi bir zararı olmayan ve sınırsız olan enerji çeşitlerine Yenilenebilir Enerji adı verilmektedir.

Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynağı olarak, uzun yıllardır su gücü ile çalıştırılan Hidroelekrik santralleri kullanılmaktadır. Elektrik İşleri Etüt İdaresinin 18 Haziran 2008 verilerine göre, en büyük yerli enerji kaynağı olan hidroelektrik santrallerinden Türkiyede 47 tane bulunmaktadır. Bu santrallerin toplam kurulu gücü 11180 MW olup, yıllık toplam enerji üretimi 40050 GW mertebesindedir. Henüz faaliyete geçmemiş, proje halinde olanlar ve daha fizibilite aşamasında olanlar da eklenecek olursa uzun vadedeki toplam kurulu güç miktarı 21995 MW a, üretilecek toplam enerji seviyesi ise 77712 GW a ancak ulaşabilecektir.

Türkiyede hidroelektrik santrallerinin yanında elektrik enerjisi üreten temel kuruluşlar doğalgaz çevrim santralleri ve kömürden elektrik enerjisi üreten termik santrallerdir.Bilindiği üzere bu santrallerden enerji elde etmek için kullanılan doğalgaz yurt dışından ithal edilmektedir ve yurt dışına büyük miktarlarda fon ve para transferi yapılmasına sebep olmaktadır. Termik santrallerin çevreye verdiği zararlar ise küresel ısınmanın yanında bölgede yaşayan insanların sağlığına da büyük olumsuz etki içermektedir.

Ayrıca, bilindiği üzere 2009 Şubatta Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL ün de onaylamasıyla Kyoto Protokolü ne imza atarak taraf olmuştur. Bu protokol gereğince ulaşım, enerji ve çöp depolama sistemlerinin değişmesi, sera etkisi yapan karbon gazı emisyonunun azaltılması gerekliliği vardır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun tahminlerine göre sadece 2015 yılında Türkiyenin elektrik ihtiyacı %60a varan oranda artacaktır. Hem Kyoto Protokolünün imzalanmasıyla verilen taahhütler, hem de kaynakların yurt dışına transferinin azaltılması için T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme kararı almıştır. Şu anda da Enerji Bakanlığına bağlı çeşitli kurumlar 2005 yılında çıkarılmış olan yenilenebilir enerji kaynakları yasasının yetersizliği üzerine yeni bir tasarı üzerinde çalışmaktadırlar. Bu tasarı ile yenilenebilir enerji kaynakları için verilecek olan teşvikler, rüzgar, güneş, jeotermal ve biyogaz kullanarak üretilecek olan elektriğin devlet elinden ne süreliğine ve hangi fiyatlarla alınacağı, belirlenecektir.


Biyogaz:

Biz yenilenebilir enerji kaynakları sektörünün özellikle biyogazdan elektrik üretimi üzerinde çalışmaktayız. Bunun için, sektör üzerine 1 yılı aşkın araştırmalar yaptık. Dünyada biyogaz vasıtasıyla elektrik enerjisi üreten ülkeler arasında Almanya ve Çin başı çekmektedir. Teknoloji anlamında ise Alman firmaları bu konuda liderliği ellerinde bulundurmaktadır.

Yapmış olduğumuz çeşitli görüşmeler neticesinde, bu konuda Almanyanın en büyük firmalarından birisi olan WELtec BIOPOWER şirketiyle Türkiye temsilciliği üzerine anlaşmalarımızı yapmış bulunmaktayız. Şirket Biyogaz Kurulumları sektöründe öncü bir konumda olup ve Amerika Birleşik Devletlerinden Güney Afrika Cumhuriyetine, İtalyadan İngiltereye kadar dünyanın dört bir tarafında temsilcilikleri bulunmaktadır.


Biyogaz Nasıl Üretilir?


Biyogaz, tam olarak organik atıkların fermantasyon odalarında bakteriler tarafından çürütülmesi sonucu ortaya çıkan metan gazıdır. Bu organik atıklar hayvan ve insan dışkıları olabildiği gibi, çim, yaprak, mısır silajı gibi bitkisel atıklardan da olabilmektedir. Bu gazın da santrallaerde yakılması sonucu elektrik ve ısı enerjisi enerjisi üretilmektedir.

Biyogaz üretimini yapacak tesisin kurulumu için gerekli olan alan 1 hektar kadar olmakla birlikte bu alanın devletten tahsisi durumunda satın alınan veya kiralanan hazine arazisinin %85 i devlet tarafından hibe edilmektedir.


Biyogazdan Elektrik Enerjisi Üretmenin Maliyeti Nedir?

Biyogazdan elektrik enerjisi üretebilmek için öncelikle özel binalar inşa edilmelidir. Bu kurulumlar da üretilmek istenen elektrik miktarına, kurulumun yapılacağı yere göre değişmektedir. Ortalama bir kurulumun maliyetleri, her KW için 3.000 civarındadır. Örnek olarak,  500 KW/s lik bir kurulum yapılacak ise, bunun maliyeti 1.500.000 civarında olacaktır. Eğer 1 yılı geri ödemesiz 10 yıllık kredi alınırsa, yapılması gereken aylık kredi taksiti ödemesi 25.000 kadar olacaktır.

Böyle bir kurulumun faaliyetlerini düzgün bir şekilde sürdürebilmesi için istihdam edilmesi gereken işgücü ise 4 veya 5 kişidir.

Kurulumda kullanmak için küçük boy bir bekoloader dışında herhangi bir iş makinesına ihtiyaç yoktur.

Yapmış olduğumuz bu kurulumlar yılda, 8.000 saat gibi %91 in üzerindeki çalışma kapasitesine sahip olup, bu konuda en verimli sınıfa girmektedir.

Yıllık bakım masrafları ise ortalama olarak, gelirin  yüzde 10 u kadardır.


Biyogazdan Elektrik Enerjisi Üretmenin Getirisi Nedir?


Biyogazdan üretilecek olan gelir üç ana başlık altında toplanabilir.

1) Üretilen elektriğin satılarak gelir elde edilmesi
2) Elektrik üretimi sonrası ortaya çıkacak olan organik gübrenin satılarak değerlendirilmesi
3) Elektrik üretimi esnasında ortaya çıkan ısının değerlendirilmesi
1) Üretilen Elektrikten Elde Edilen Gelir


Şu anda Türkiyedeki yenilenebilir enerji kanununa göre, devlet üretilen her KW elektrik enerjisi için 5,5  lik ödeme yapmaktadır. Bu miktar, yatırım yapmak için gerekli ekonomik koşulları sağlayamamasından dolayı Türkiyede biyogazdan elektrik enerjisi üretimi yatırımları birkaç proje dışında yapılamamıştır.

Fakat Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının hazırlamakta olduğu yeni tasarı ile gelen son bilgilere göre, biyogazdan üretilen elektrik enerjisinin KW ına 14/cent veya 18/cent lik ödeme yapılacaktır. Ayrıca devlet 10 yıllık bir alımın da garantisini vermektedir. Aşağıdaki hesaplamalar bu fiyatlar baz alınarak, 500KW/slik bir kurulum için yapılmıştır.


1.1) 14 -cent / KW


500 KW/s * 8.000 s = 4.000.000 KW (yıllık elektrik üretimi)

4.000.000 KW * 14 -cent/KW = 560.000 (yıllık ciro)

560.000 / 12 = 46.666 (aylık ciro)

1.2) 18 -cent / KW


500 KW/s * 8000 s = 4.000.000 KW (yıllık elektrik üretimi)

4.000.000 KW * 18 -cent/KW = 720.000 (yıllık ciro)

720.000 / 12 = 60.000 (aylık ciro)

2) Organik Gübre Satışından Gelir Elde Edilmesi

500 KW/s lik bir kurulumun büyük baş hayvan gübresi ile çalıştırılmak istenilmesi durumunda yıllık gerekli olan gübre miktarı yaklaşık 62.500m3 tür. Elektrik üretimi sonrasında ise geriye atık olarak çıkan organik gübre miktarıysa en kötü durumlarda 20.000 tonun üzerindedir.

Piyasadaki benzer özellikte olan organik gübrelerin maddi değeri ise ton başına 500 - 650 TL arasında değişmektedir.

Buna göre:

20.000 t * 500 TL/t = 10.000.000 TL (yıllık potansiyel ciro)

Toptan satışlarda bu fiyatlara satılamayacak olsa bile sonuç olarak biyogaz tesisi ürettiği elektriğin satışından elde edeceği gelirden kat kat fazlasını organik gübre satışından elde edebilecektir. Aslında tesis bir nevi organik gübre fabrikası olarak da adlandırılabilir.

Büyük baş hayvan gübresinin tonunun yaklaşık olarak 100 TL olduğu düşünülürse kar elde etme potansiyelinin de büyüklüğü ortaya çıkmaktadır.

3) Elektrik Üretimi Esnasında Ortaya Çıkan Isının Değerlendirilmesi

Biyogazdan elektrik üretimi sürecinde elektrik ve organik gübrenin yanında ısı da açığa çıkarmaktadır. Bu ısı da kurulumun yakınında bulunan sera, konut gibi yerlerin ısıtmasında  da kullanılabilmektedir. Bua da ekonomik olarak değerlendirilebilecek bir kaynaktır.

Sonuç:


Görüldüğü gibi biyogazdan elektrik üretimi hem çevreye, hem ülkemizin kaynaklarının verimli kullanılmasına, hem istihdama hem de tarıma yönrlik büyük yararlar sağlamaktadır. Ayıca devletin vermiş olduğu 10 yıllık alım garantisi de, herhangi bir ekonomik risk oluşması şansını ortadan kaldırmaktadır.

Devletin vermiş olduğu 10 yıllık alım garantisinin yanında, çerçevesi net olmamakla birlikte maddi teşviklerin de yeni tasarı içerisinde olacağı da bilinmektedir.Önümüzdeki 10-20 yılın ülkemizdeki kazancı en garantili sektörüne sizleri de bekliyoruz.

Abdullah ULUSAN

http://www.yapihaberleri.com/sektorel/enerji/biyogazdan-elektrik-uretimi/

a
30-10-2012 08:54

  Tezekten biyogaz üretti

  emine Emine Fire Avatar

  Tezekten biyogaz üretti

  biyogaz
  Kastamonu´da ahıra kurduğu tesis ile hayvansal atıktan biyogaz üreten bir aile 7 senedir tüpe para vermediklerini söylüyor.
  GÜNÜN SON 5 HABERİ
  KASTAMONU
  Komşusunu domuz zannedip öldürdü
  KASTAMONU / SEYDİLER
  Bayramda evsiz kaldılarKASTAMONU / PINARBAŞI
  Yanlışlıkla karısını öldürdü
  KASTAMONU / KÜRE
  Kayıp kadın ormanda ölü bulunduKastamonu´da ahıra kurduğu tesis ile hayvansal atıktan biyogaz üreten bir aile, 7 senedir evine çok nadir tüp aldığını ve yaklaşık olarak 7 bin TL civarında gelir elde ettiklerini söyledi.

  Kastamonu´nun İnebolu ilçesi Yukarıçaylı Köyü´nde ahıra kurduğu tesis ile hayvansal atıktan biyogaz üreten 51 yaşındaki Erdoğan Şahin, 7 senedir evine çok nadir tüp alarak masraftan kurtulduğunu kaydetti.
  Erdoğan Şahin, İnebolu´da ahırına kurduğu düzenekle biyogaz ürettiğini ve bu biyogaz ile 7 senedir evine senede birkaç defa mutfak tüpü ancak aldığını, kış gelmeden kuracağı kalorifer tesisatı ile ısınma sorununa da çözüm getireceğini açıkladı.

  İnebolu´da bir ilköğretim okulunda hizmetli olarak çalıştığını söyleyen Erdoğan Şahin, ahırına kurduğu bu tesisten kendisine yetecek kadar biyogaz ürettiğini ve bu şekilde 6 yıldır evine mutfak tüpü almadığını ifade etti. Kurduğu bu tesis ile 7 bin TL civarında bir paranın cebinde kaldığını yıllık olarak ise yaklaşık bir aileye 1000 TL gelir sağladığının altını çizdi.


  Tesisin sağladığı tasarrufun yanında çevreye de önemli katkıları olduğunu vurgulayan Şahin, "Çok memnunuz. Hayvancılıkla uğraşanlara tavsiye ediyorum. Bir kişinin iki tane hayvanı olsa bile ev tipi tesis kurabilir" dedi.
  Ahırında 3 büyükbaş hayvan olmasına rağmen kesintisiz gaz akışının sağlandığını anlatan Şahin, kış aylarında gaz üretimi konusunda sıkıntılar yaşadıklarını fakat yazın gelmesiyle beraber biyogaz üretiminin arttığını ve fazla gelen gazı da bacadan veya tesisten tahliye ettiklerini anlattı. Şahin, "Bu işi geliştirmek istiyorum. Fakat gerekli sayıda hayvanım yok. Yinede vazgeçmiş değilim. 7 yıldır ürettiğim biyogazı likit gaz haline çevirmeyi planlıyorum. Araştırmalarım devam ediyor. Bu konu ile ilgili bilgiye sahip bölgemizde insanlar yok. Eğer likit gaz üretimimi gerçekleştirebilirsem mandıra kurmayı düşünüyorum. Mandırada en az 20 büyükbaş havyan oluyor. Bu şekilde fazlaca gaz üretimi gerçekleştirebilirim" dedi.

  AHIRA KURULAN TESİS NASIL ÇALIŞIYOR?
  Erdoğan Şahin, yaptığı açıklamalarda ahıra kurduğu tesisin nasıl çalıştığını anlattı. Ahırın arkasına büyük bir kuyu açan Şahin, dam ile kuyu arasına döşediği boruyla tezeğin buraya gelmesini sağladığını belirtti.
  Şahin açıklamasına şöyle devam etti:


  "Kuyunun içine içi boş bir varil onun üzerine de ağırlık yapacak taş, tekerlek gibi cisimler koydum. Kuyunun içine ayrıca birde palet döşedim. Bu paleti de çevirmek için dışına direksiyon yaptım. Daha sonra varilin en uç kısmına gazın gidebileceği büyüklükte hortum döşedim. Bu hortumu yerin altından evime yani mutfağa kadar getirdim. Ahırdan gelen tezek kuyuda birikiyor. Direksiyon yardımıyla tezeği karıştırıyorum. Bu şekilde daha hızlı ve daha çok gaz üretimi sağlanıyor. Açığa çıkan gaz varilin içine doluyor ve hortumdan doğru mutfağa gidiyor. Her gün kullanıldığı zaman koku yapmıyor. Fakat nadir aralıklarla çalıştırıldığında kokuyu duyabiliyorsunuz. Kış aylarında gaz üretimi azalıyor. Fakat yazın depolayabileceğiniz kadar çok gaz üretimi dışarı çıkıyor. Ben bu şekilde Temmuz 2005 yılından beri evime tüp almıyorum. Bana büyük bir maddi gelir sağlıyor" şeklinde konuştu.

  http://www.internetkastamonu.com/kastamonu/tezekten-biyogaz-uretti-66436h.html

  a
  30-10-2012 08:57

   Kaynarca´da ilk ev tipi biyogaz tesisinde gaz üretimine başlandı

   emine Emine Fire Avatar

   Kaynarca´da ilk ev tipi biyogaz tesisinde gaz üretimine başlandı

   biyogazçalışmamantıgı

   Sakarya´nın Kaynarca ilçesinde hayvan gübresinden biyogaz elde edilmesine yönelik hazırlanan proje kapsamında kurulan tesiste üretim başladı. 10 büyükbaş hayvanın gübresi kullanılarak kurulan, 5 metreküp depolama kapasitesine sahip tesis bir evin günlük ocak ihtiyacını karşılayacak.

   Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer Hulusi Dede ve SAÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saim Özdemir tarafından Kayacık Topçu köyünde Salih Özdemir´in ahırındaki 10 büyükbaş hayvanın gübresi kullanılarak kurulan ev tipi tesiste gaz üretimine başlandı. Nisan ayında yapımına başlanan ve 4 bin liraya maledilen tesiste gazın sürekli yanışı gerçekleşti.

   Prof. Dr. Özdemir, Cihan Haber Ajansı (Cihan) muhabirine yaptığı açıklamada, kaymakamlığın desteklediği projede pilot olarak seçilen tesiste biyogaz üretimine başlandığını söyledi. Ev tipi tesisin 5 metreküp gaz depolama kapasitesine sahip olduğunu kaydeden Özdemir; "Tesiste üretilen biyogaz bir evin günlük ocak yakıt ihtiyacını karşılıyor. Yeterli görüldüğü taktirde ısınma amaçlı da kullanılabilecek. Elde edilen gaz, doğalgazın kullanıldığı her alette kullanılabilecek. Şu an elde edilen gaz ocakta bir gün yetiyor. Kış aylarında soğuğa bağlı olarak gaz oranı düşüyor. Bunun için farklı tedbirler alacağız. İzalasyon yapılacak. Tesiste bir yıl boyunca gözlemleme yapacağız. Projede bir sıkıntı yok. Proje 1 yıl işletildikten sonra optimum koşullar belirlenecek ve işletme el kitapçığı hazırlanacak." dedi.

   Ev tipi tesislerin en az 10 adet büyükbaş hayvan olduğu durumda verimli olarak kullanılabildiğini anlatan Özdemir, şunları dedi:

   "Hayvancılık ağırlıklı olan bölgemizde küçük ölçekli işletmeler gaz ihtiyaçlarının tamamını yıl boyu bu tesislerden sağlayabilir. Büyük işletmeler ise üretilen atığın karakteri ve miktarına bağlı olarak enerji ihtiyacını bile bu tesislerden karşılayabilir. Biyogaz tesislerinin yapılması konusunda pek çok girişim olmakla birlikte tesisin işletme bilgisi konusunda yetersizlikler yaygınlaştırılmasının önünde engel oluşturuyor."

   Kaynarca Kaymakamı Ersin Emiroğlu da bölge için önemli olan tesisin örnek alındığı taktirde tasarruf kapısı olacağını söyledi. Projenin hayvancılık potansiyeli yüksek olan ilçe için önemli olduğuna dikkati çeken Emiroğlu; "Hedefimiz, kırsal kesimdeki ailelerin ısınma ve enerji ihtiyaçlarını karşılamak. Bu açıdan alternatif enerji kaynakları büyük önem taşıyor. Yerel imkanlarla desteklediğimiz ev tipi tesiste biyogaz üretimine başlandı. Tesis 8-10 adet büyükbaş hayvanı olanlar için ideal. Tanıtımı yapılacak. Örnek alınırsa yöre içinde tasarruf kapısı olacak. Bugün bir aile mutfak tüpüne yılda 650 lira ödüyor. Böyle bir tesis ailenin ocak giderini karşılayacak. Herkes kendi ağırından çıkan gübre ile kendi enerji ihtiyacını karşılayacak." diye konuştu.

   Tesisin yapımında çiftçiye kredi desteği sağlanması amacıyla bir banka ile görüştüklerini vurgulayan Emiroğlu, bu konuda girişimlerinin sürdüğünü sözlerine ekledi.

    

   (CİHAN)

   http://www.gazetegercek.com/kaynarcada-ilk-ev-tipi-biyogaz-tesisinde-gaz-uretimine-baslandi.html

   a
   30-10-2012 08:58
    Gelişmiş editor için Javascript açık olmalıdır
    ParaKazanma.co