İSTANBUL TİCARET ODASI - DEVEKUŞU SEKTÖR PROFİLİ

emine Emine Fire Avatar

4. Devekuşu Ürünleri
4.1. Devekuşu Eti
Devekuşu eti tat ve kıvam bakımından sığır ve süt danası etine benzemekle
birlikte çok daha az yağ ve kolesterol içermektedir. Bu özelliği nedeniyle tüketiciler
tarafından daha fazla tercih edilmesi sebebi ile uluslararası pazarda devekuşu etine
olan talep gelişmiştir. En son istatistikler, Dünya devekuşu eti üretiminin Avrupa,
Amerika ve Japonya´da artan talebi karşılamaktan uzak olduğunu göstermektedir.
Deve kuşu eti Postrami, frankfurters, jambon, fileto, biftek, tütsülenmiş
güneşte kurutulmuş biltong , taze et küpleri ve karışık kızartma gibi ürünler olarak
pazarlanmaktadır.
Kurutulmuş sucuklar ve biltog, özellikle Güney Afrika ve Kuzey Amerika
ülkelerine pazarlanmaktadır. 1996 yılında etin ortalama piyasa değeri 70 $ olarak
gerçekleşmiştir.
4.2. Devekuşu Derisi
Devekuşu derisi, kalın, yumuşak ve dayanıklı olması sebebi ile ayakkabı,
çanta, kemer, ceket, valiz, küçük deri eşyaları, gibi çok çeşitli ürünlere
işlenebilmektedir.
4.3. Devekuşu Tüyü
Devekuşu tüyleri geniş ölçekteki renklere boyanabilir ya da beyazlatılabilir. En
kaliteli tüyler giysilerde aksesuar amaçlı kullanıldığı gibi dekorasyonda da
kullanılmaktadır. Diğer tüyler ise ince küçük ve değerli makine ve ekipmanların
temizliğinde kullanılmaktadır.
4.4. Diğer Devekuşu Ürünleri
Dölsüz olan devekuşu yumurtaları kül tablaları, kutular, ampuller küçük süs
eşyaları gibi dekoratif amaçlı kullanılır. Devekuşu bacağı tendonları, insan bacağında
yırtılan tendonların yerine kullanılmak üzere yeterli uzunluk ve sağlamlığa sahiptir.
Devekuşlarının korneası göz cerrahisinde kullanılmaktadır.
5. Devekuşu Sektörünün Diğer Sektörler İle İlişkileri
Aşağıda da görüleceği üzere, devekuşu bir çok sektörün temel girdisini oluşturmakta:
- Eti ve yumurtası ile gıda sektöründe,
- İç yağı kozmetik sektöründe,
-Yumurtasının kabuğu ve kemikleri hediyelik eşya yapımı ve hayvan yemi
üretiminde,
- Derisi ayakkabı ,cüzdan, kemer, çanta vb. eşya yapımında,
- Tüyleri konfeksiyonda ve süs eşyası olarak kullanılmakta,
- Yine tüyleri antistatik özelliğiyle mikro elektronik temizleme malzemesi olarak
değerlendirilmekte,
- Devekuşunun gözleri insan sağlığı açısından da önemli olup, katarakt
ameliyatlarında kullanılmaktadır.

a
12-10-2012 06:31

  DÜNYADA DEVEKUŞU SEKTÖRÜ

  emine Emine Fire Avatar

  II. BÖLÜM
  DÜNYADA DEVEKUŞU SEKTÖRÜ
  1. Devekuşu Sektörünün Dünyadaki Gelişimi
  Evcilleştirilmeleri çok eskiye dayanmasına rağmen ticari amaçla yetiştirilmeleri
  1800´lü yıllardan itibaren başlamıştır. Avrupalı soyluların tüylerine olan ilgileri
  nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyetinde kontrollü koşullarda yetiştiriciliğine
  başlanmıştır.
  İlk ticari devekuşu çiftliği 1865 yılında G.Afrikada kurulmuştur. Bu tarihten
  sonra devekuşu çiftlikleri Avustralya, Yeni Zelanda, Amerika Birleşik Devletleri ve
  Arjantin gibi ülkelerde de yayılmaya başlamıştır. 1913 yılına kadar ticari amaçla
  yetiştirilen devekuşu sayısı 1 milyon başı geçmiştir. Devekuşu tüylerinin, özellikle de
  kanat tüylerinin, kazançlı ticareti yaklaşık 50 yıl sürmüştür. 1914 yılında Birinci
  Dünya Savaşının patlak vermesi ile bu sektör çökmüştür.
  1980li yıllarda devekuşu ürünleri ticaretinde canlanma başlamıştır. İstatistiki
  bilgilere göre 1986 yılında Güney Afrika´nın ABD´ye ihracatı 90 bin adet gibi yüksek
  miktarlara ulaşmıştır. 1986 yılından sonra devekuşu derisi açığının meydana gelmesi
  nedeniyle fiyatlar yükselmiştir. Bu durum devekuşu çiftliklerini yine cazip hale
  getirmiştir. Avrupa ve özellikle de Amerika Birleşik Devletleri´nde yatırımlar hızla
  artmıştır. Bu gün Çin, İsrail ve daha bir çok ülkeden yatırımcılara rastlanabilmektedir.
  Ancak dünya devekuşu üretiminin yaklaşık %90nını yine Güney Afrika Cumhuriyeti
  gerçekleştirmektedir.
  2. Dünyada Devekuşu Üretimi
  Avrupa, ABD ve Kanada´da bir kısım sığır besicileri, son yıllarda devekuşu
  projelerinin daha yüksek ve daha hızlı finansal gelir sağlamasından dolayı
  devekuşlarını üretmeye yönelmişlerdir. Ancak bu pazarın hiç kuşkusuz ki en
  sözsahibi ülkesi Güney Afrika´dır. Çünkü 1995 yılında yaklaşık 170.000 kuş
  kesilmiştir. Bu miktar dünya toplam miktarının % 85´ine tekabül eder.
  Kanatlılar, pazar eğilimleri koşullarında pek çok Avrupa Birliği devletinde sığır
  eti pazarının önemli bir payını yakalayabilmiştir. Kanatlı eti son 10 yılda pazar
  payını %22´den %32´e çıkarmıştır. Devekuşu eti, kanatlı etinin özelliklerinin pek
  çoğuna sahiptir. Avrupa Birliği´ndeki devekuşu eti üretimi son 5 yılda 8.881 tondan
  11.367 tona çıkmıştır. Bu pazarın kısa bir süre içinde Güney Afrika başta olmak
  üzere diğer söz sahibi ülkelere meydan okuması kaçınılmaz gibi görünmektedir.

   

  a
  12-10-2012 06:33

   Devekuşu Üreten Ülkeler

   emine Emine Fire Avatar

   3.Devekuşu Üreten Ülkeler
   3.1.Güney Afrika
   İlk devekuşu çiftliği 1865 yılında kurulmuştur. Bu çiftlik aynı zaman da
   dünyada da ilk örneği teşkil etmektedir. 1865 yılında 80 adet devekuşu ile kurulan bu
   çiftlikte, 1914 yılında devekuşu sayısı 1 milyon adet olmuştur. Ancak Birinci Dünya
   Savaşı ile birlikte devekuşu sayısı 23.000 adete inmiştir. Birinci Dünya Savaşı´nın
   sona ermesi ile birlikte dünyada devekuşu sektörüne olan talebin artması nedeniyle
   bu çiftliğin dışında bir çok çiftlik kurulmuştur. Bu gelişimin paralelinde 1994 yılında
   Güney Afrika Devekuşu Yetiştiricileri Derneği, Güney Afrika Devekuşu Üreticileri
   Birliği ve Güney Afrika devekuşu İşleyicileri Birliği kurulmuştur.
   Güney Afrika´da devekuşu yetiştiriciliğin de en etkin bölge olan Klein Karoo´da
   kurulan kooperatifler aracılığı ile çiftçilerin ürünleri değerlendirilmektedir. Güney
   Afrika´da 1995 yılında yaklaşık 170.000 kuş kesilmiştir. Bu miktar dünya toplam
   miktarının %85´ine tekabül etmektedir. Sözkonusu bu miktarın %75´i Klein Karoo
   bölgesinden temin edilmiştir.
   Güney Afrika´da Avrupa Birliği´nce onaylanan 6 devekuşu mezbahası
   bulunmaktadır.

   Güney Afrika siyah boyunlu devekuşu cinsine karşı son dönemlerde talep
   giderek azalmaktadır. Çünkü bu devekuşlarının tüylerinin kaliteli olduğu genel kabul
   görmesine rağmen deri ve et üretimi için kalitesinin yeterli olup olmadığı hususunda
   fikir ayrılıkları bulunmaktadır. Üreticiler son 5 yıl içinde canlı kuşlarını ABD´ye ihraç
   etmişlerdir. Ancak son dönemlerde damızlık hayvan ihracatında ciddi fiyat düşüklüğü
   bu alandaki karlılığı da azaltmaktadır. 1.8 kg boyun ve yan ürünler için yeteri kadar et
   içeren iskelete sahip mükemmel bir kuşun getirisi 1996 yılı için 350 US $ olmuştur.
   Aynı dönemde etin değeri ise 70 US $ olarak gerçekleşmiştir.
   3.2. Namibia
   Namibia´da İlk devekuşu çiftliği 1912 yılında Güney Afrika´dan ithal edilen
   kuşlar ile başlamıştır.1986 yılına kadar iki devekuşu çiftliğine sahip iken ülkenin 1990
   yılında bağımsızlığını kazanmasından sonra bu sektöre olan ilgi artmış ve 1995
   yılında Namibia Devekuşu Üreticileri Birliği kurulmuştur.
   Namibia devekuşunun, Güney Afrika devekuşundan farkı mavi boyunlu ve
   daha vahşi olmasıdır. Bu kuşların daha vahşi olması nedeniyle ilk zamanlar Güney
   Afrika devekuşları tercih edilmiştir.
   Namibia´da Avrupa Birliği Standartlarını karşılayan bir mezbaha ile 4
   dabakhane bulunmasına rağmen üretimde et ve deri hacmi düşük olup, ihracatının
   önemli kısmını canlı hayvan ihracatı oluşturmaktadır. 1990-1995 yılları arasında çok
   sayıda döllü yumurta ve haftalık civciv ihraç edilmiş olup, bu ihracatın aşırı karlılığı
   devekuşu çiftliği sayının artmasını teşvik etmiştir.
   Namibia´da 1996 yılı itibariyle 43.000 devekuşu olduğu tahmin edilmektedir.
   Yine bu dönemde 289 adet devekuşu çiftliği faaliyette bulunmuştur.
   3.3. Zimbabwe
   Devekuşları Zimbabwe´nin yerli hayvanları olup, bu hayvanlar başlangıçta
   sportif amaçlı olarak avlanmışlardır. Ancak 1976 yılından itibaren devekuşlarının
   doğal ortamdan toplanan yumurtaları geliştirilmeye başlanmıştır. Ticari amaçlı ilk
   çiftlik 1985 yılında kurulmuştur.
   Bu ülkede devekuşu ürünlerinden ziyade canlı devekuşu ihraç edilmekte ve en
   önemli ihracatını ABD´ne gerçekleştirmektedir. Ancak son dönemde ABD´ne yapılan
   ihracatta ciddi düşüşler yaşanmaktadır.

   Üreticiler tarafından 1986 yılında Zimbabwe Devekuşu Üreticileri Derneği
   kurulmuştur. Bu dönem itibariyle bir çok üreticinin bir araya gelerek kurmuş olduğu
   ticari şirketler yoğunluk kazanmıştır. Bu şirketlerin en önemlisi 115 ortaklı ´´Copra´´
   adlı şirket olup, Japonya ve Avrupa ülkelerine ihracat yapmaktadır.
   1996 yılı itibariyle ülkede 32.500 devekuşu olduğu tahmin edilmektedir. Yine
   bu dönemde 150 adet devekuşu çiftliğinin faaliyette bulunduğu tespit edilmiştir.
   3.4. Kenya
   Devekuşu yetiştiriciliği Kenya´da henüz yenidir. En büyük devekuşu çiftliği
   1991 yılında kurulmuştur. 1993 yılında ise Kenya Devekuşu Üreticileri Derneği
   kurulmuştur. Kenya, Avrupa Birliği´nin ihracatlarını yasakladığı üçüncü ülke listesinin
   dışındadır. Hemen hemen bütün devekuşu ürünleri ihraç edilmektedir.
   3.5. Avustralya
   İlk devekuşu çiftliği Güney Avustralya´da 1868 yılında kurulmuştur. Bu çiftlik,
   faaliyetine Güney Afrika´dan ithal etmiş olduğu damızlık kuşlar ile başlamıştır. Bu
   dönemden itibaren hızla devekuşu çiftlikleri kurulmaya başlanmıştır. Ancak 1inci
   Dünya Savaşı ile birlikte bu sektör çökmüş ve bir çok devekuşu vahşi ortama
   bırakılmıştır.
   1980´li yılların başında tekrar devekuşu yetiştiriciliğine başlanmıştır. Yine bu
   yılda Avustralya Devekuşu Üreticileri Derneği kurulmuştur.
   Devekuşu sanayi hızla gelişmektedir. 1996 yılında ergin damızlık hayvanlar ve
   döllü yumurtalar iki karantina istasyonundan geçirilerek ithal edilmiştir. Ancak bu
   dönem itibariyle devekuşlarının kesim için karlı olmamaları nedeniyle canlı olarak
   ithal edilmeleri tercih edilmiştir.

   4. Dünyada Devekuşu Tüketimi
   Devekuşu tüketimini Avrupa Birliği ülkeleri açısından incelediğimizde bu
   ülkeleri, devekuşu etini yoğun olarak tüketen Fransa ve Belçika daha az tüketen
   İtalya ve Hollanda, devekuşu pazarının tam gelişmediği İspanya, Portekiz,
   Yunanistan ile potansiyel pazar mevcut olmakla beraber birtakım halk sağlığıyla ilgili
   yasal prosedürlerin sıkı bir biçimde uygulanması sebebiyle zorlukların yaşandığı
   İngiltere, Almanya, Danimarka ve İrlanda gibi ülkeler olmak üzere sınıflandırmak
   mümkündür.
   Tablo: 3´de Avrupa Birliğinin belli başlı potansiyel tüketici ülkeleri gözönüne
   alınarak orta vadede devekuşu eti tüketimine ait tahmini rakamlar yeralmaktadır

   5. Dünya Devekuşu İhracatı
   Uzak Doğu´daki pazarlar ( Özellikle Japonya, Çin, Singapur gibi), devekuşu eti
   ihracatı için uzun vadede iyi bir projeyi temsil etmektedir. Ancak son yıllarda ABD´nin
   de dünya devekuşu eti pazarında önemli paya sahip olduğu söylenmektedir .
   Tablo 6´da potansiyeli en fazla olan uzak doğu ülkelerinde ve ABD´deki
   devekuşu eti pazarının orta vadeli tahmini ihracat rakamları verilmektedir.

   6. Dünya Devekuşu İthalatı
   Avrupa Birliği Ülkeleri de deve kuşu eti ithal etmektedirler. Ancak ithalat
   rakamları önemli bir büyüklüğe sahip değildir. Tablo 7´de bazı ülkelere ait ithalat
   rakamları yeralmaktadır.
   Tablo: 8
   Seçilmiş Bazı Ülkeler İtibariyle Devekuşu İthalatı Ülke Miktar (Ton)/Yıl
   İsviçre 340
   Finlandiya 199
   Norveç 78
   İsveç 150
   Avusturya 160
   III. BÖLÜM
   TÜRKİYE´DE DEVEKUŞU SEKTÖRÜ
   1. Devekuşu Sektörünün Gelişimi
   Türkiye´de devekuşu yetiştiriciliği oldukça yeni bir hayvancılık dalı olup, 7 yıllık
   geçmişi bulunmaktadır. Türkiye´de ilk devekuşu çiftliği 1996 yılında özel sektör
   tarafından Antalya´nın Manavgat ilçesinde kurulmuştur. Aynı yıl içerisinde bir başka
   özel firma tarafından Kırşehir Kaman´da bir çiftlik kurulmuş ancak firmanın iflas
   etmesi sebebi ile çiftlikteki devekuşlarının bir kısmı Uludağ Üniversitesi Ziraat
   Fakültesi Araştırma ve Uygulama çiftliğine getirilmiş ve Üniversite- Sanayi işbirliği
   çerçevesinde devekuşu üretimi projesi başlatılmıştır.
   Kayseri´de özel sektör tarafından bir devekuşu kesimhanesi kuruluş
   çalışmalarına devam etmektedir. Pendik Dericilik Araştırma Enstitüsü devekuşu
   derisinin işlenmesi konusunda çalışmalar yapmaktadır. Ancak henüz devekuşu
   kesimhanesi faaliyete geçmediği için, damızlık devekuşlarının kesimi ve ürünlerinin
   pazarlanması konusunda sorunlar yaşanmaktadır. Bu nedenle Türkiye´de damızlık
   hayvan dışındaki devekuşu ürünleri piyasası henüz oluşmamıştır.
   Devekuşu İşletmelerinin sayısındaki hızlı artışa rağmen, diğer hayvancılık
   kollarında olduğu gibi yetiştiricilerin örgütlenme sisteminin yeterli ölçüde olmadığı
   söylenebilir. Ancak devekuşu yetiştiriciliğinin ülkemiz için tamamen yeni bir üretim
   dalı olması, devekuşu yetiştiricilerinin örgütlenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu
   zorunluluğa rağmen Türkiye´de Devekuşu Yetiştiricileri Derneği Aralık 2001 tarihinde
   kurulabilmiştir.
   2. Sektör İle İlgili Devlet Teşviki
   Ülkeye getirilecek damızlık devekuşları için gümrük vergisi
   uygulanmamaktadır. Devekuşu yetiştiriciliği Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından
   teşvik kapsamına alınmıştır. Ziraat bankası tarafından istenilen koşulların yerine
   getirilmesi halinde yapılacak yatırımın %30u özkaynak ve %70i Ziraat Bankası
   kaynaklı düşük faizli hayvancılık kredisi ile karşılanmaktadır. Ancak devekuşu
   işletmelerinden sadece %2´sinin kuruluşta teşvik kullandığı saptanmıştır.
   3. Kapasite
   Türkiye´de bu alanda faaliyet gösteren firma sayısını ve dolayısıyla firma
   kapasitelerini belirlemek oldukça zordur. Buna etken ise sektörün yeni ve dolayısıyla

   kayda değer bir faaliyetin ve birikimin olmaması sebebi ile resmi verilerde dikkate
   alınmamasıdır.
   Bu gün Türkiye´de 200´ün üzerinde devekuşu çiftliği bulunduğu tahmin
   edilmektedir. Damızlık civciv üretme aşamasına gelen işletme sayısı 50 dolayındadır.
   Tablo:1´de de görüleceği üzere, Türkiye´de devekuşu yetiştiriciliği Marmara
   Bölgesi´nde yoğunlaşmış durumdadır. Ancak devekuşu yetiştiriciliği açısından iklimi
   ve arazi koşulları bakımından daha elverişli olan Doğu ve Güney Doğu Anadolu
   Bölgesinde işletme sayısı azdır. Bölgeler arasında bu dağılımda en büyük etken
   devekuşu yetiştiricilerinin nüfus yoğunluğu yüksek ve büyük tüketim merkezlerini
   tercih etmelerinden kaynaklanmaktadır.

   4. Üretim
   Daha öncede belirttiğimiz üzere, ülkemizde gerek devekuşu yetiştiriciliğinin
   oldukça yeni bir hayvancılık dalı olması ve gerekse bu alanda üretim yapan firma
   sayısının az olması sebebi ile rakamsal veri yoktur.
   Devekuşu üretimi yapacak girişimcilerin, yatırım aşamasındaki ihtiyaçlarının
   tespiti amacıyla Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü tarafından
   bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Sözkonusu çalışmada sektörde faaliyet gösteren
   firmalar ile görüşmeler yapılarak devekuşu yetiştiricisi olmak isteyen bir girişimcinin
   ortalama ne kadar bir sermayeye ihtiyaç duyduğu saptanmaya çalışılmıştır.
   Sektör mensuplarınca, devekuşu yetiştiricisinin arazi ve damızlık devekuşu
   ailesi olmak üzere iki tür maliyetle karşılaştığı, ideal bir devekuşu çiftliği için en az 10
   dönüm arazi gerektiği, minimum 5 aile (2 dişi 1 erkekten oluşur) yani 15 baş
   hayvanla başlanmasının yeterli olduğu ifade edilmiştir.
   Yine sektör mensupları Türkiyede arsa fiyatlarının bölgelere göre değiştiğini
   bu sebeple bu maliyetin değişkenlik arz ettiğini, yumurtlamaya hazır olan bir deve
   kuşunun ise ortalama 3 bin dolara satıldığını ve çiftliğin çevre düzenlemesi yem,
   işçilik vb. giderler de düşünülecek olursa ilk etapta üretim için gerekli başlangıç
   sermayesinin 25 milyar ile 60 milyar arasında değişmekte olduğunu ifade etmişlerdir.
   Devekuşları dünyanın bir çok yerinde kazanç getiren bir çiftlik hayvanı olarak
   kabul ediliyor. Bu hayvanların eti ve derisinin yanı sıra yumurtası, tüyü tırnağı ve iç
   yağı değişik amaçlarla kullanılmaktadır.

   a
   12-10-2012 06:38

    DEVEKUŞU SEKTÖRÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

    emine Emine Fire Avatar

    IV. BÖLÜM
    SEKTÖRÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
    1. Sektörün Sorunları
    Sektörün en önemli sorunu ülkemiz için çok yeni bir sektör olması ve
    dolayısıyla yeterli bilginin olmamasıdır. Nitekim, devekuşu yetiştiriciliği olduğundan
    daha karlı bir girişim olarak gösterilerek yeterli altyapısı, sermaye ve bilgi birikimi
    olmayan küçük işletmelerin kurulması teşvik edilmiştir. Bunun doğal sonucu olarak da
    bugün ülkemizde kuruluşunun üzerinden 3-4 yıl geçmiş olmasına rağmen hala
    üretime geçmemiş küçük işletmeler azımsanamayacak sayıdadır.
    Sektörün diğer sorunlarını aşağıdaki başlıklar altında özetlemek mümkündür:
    - Denetim ve Organizasyon Eksikliği
    Türkiye´de devekuşu ithalatında yeterli denetimin olmayışı damızlık niteliği
    olmayan hayvanların ülkemize girmesine olanak sağlamaktadır. Konuyla ilgili teknik
    eleman yetersizliği nedeniyle kontrol ve denetim işleri etkin bir şekilde
    yürütülememektedir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı´nın sektörün gereksinin duyduğu
    damızlık teminine ilişkin bir politikasının bulunmaması da nitelikli damızlık teminin
    güçleştirmektedir.
    - Nitelikli Damızlık
    Türkiye´de damızlık ithalinde ve satışında denetimler yetersizdir. Türkiye´ye
    ithal edilen devekuşlarının önemli bir bölümünde yumurta ve döllülük oranı düşük,
    deri kalitesi yetersizdir. Çiftliklerde genellikle verim kayıtları tutulmamaktadır.
    Damızlık kuşların soy kütüğü ve sağlık belgeleri yoktur. Yetiştiricilerin damızlık satın
    alırken nitelikten çok fiyatı esas almaları, daha sonra yetiştirme döneminde önemli
    sorunlarla karşılaşmalarına neden olmaktadır.
    Diğer taraftan bazı damızlık ve dış alım firmalarının yurtdışında
    kuluçkalandırılmış ve çıkıma bir iki gün kalmış yumurtaları bu iş için özel olarak
    geliştirilmiş taşıma araçları ile ´sıcak yumurta´´ olarak getirerek, çıkışını ülkemizde
    gerçekleştirdikleri civcivleri, kendi kuluçkahanelerinden çıkış yapmış gibi göstererek
    yurt içerisinde günlük civciv olarak pazarlamaktadırlar. Böylece damızlık niteliği belli
    olmayan devekuşu yavruları ülkemiz devekuşu populasyonuna kontrolsüz olarak
    katılırken, sözkonusu firmalar devlete ödemeleri gereken vergilerden ve damızlık dış
    alımında zorunlu olan ve hayvanın damızlık özelliklerini gösteren belgeleri sunma
    zorunluluğundan da kurtulmuş olmaktadır.

    - Yem
    Türkiye´de devekuşu sayısının azlığı nedeniyle yem üretimi de düşüktür. Yem
    üretiminin düşük olması yem maliyetlerini de artırmaktadır. Devekuşu yemi üreten
    fabrikalara uzak işletmeler yem temininde güçlük çekmektedir. Üretilen devekuşu
    yemlerinin bir bölümünde önemli kalite sorunları vardır. Yemlerde kaliteden çok
    fiyatın esas alınması yetiştiricilikte verim düşüklüğüne ve önemli sağlık sorunlarına
    neden olmaktadır. Yemlerin uygun olmayan koşullarda ve uzun süre depolanması
    yemlerde besin madde kayıplarına ve bozulmalara neden olmaktadır.
    - Besleme
    Yetiştiricilerin besleme konusunda bilgi birikimleri yetersizdir. Yetiştiricilikte
    yaşa ve fizyolojik döneme uygun yem kullanılmamaktadır. Yetersiz besleme verim
    düşüklüğüne, aşırı yemleme ise damızlarda yağlanmaya neden olmaktadır.
    Yemlerde kalite kontrolü yeterli düzeyde yapılmamaktadır. Yetiştiricilikte yem
    olmayan unsurların tüketimi sonucu civciv ölümleri yaşanmaktadır. Besin
    maddelerince yetersiz ve dengesiz besleme yumurta verimi ve döllük oranını
    düşürmekte, kuluçkada başarıyı, büyüme ve gelişmeyi olumsuz yönde etkilemektedir.
    - Kuluçka Ekipmanları
    Kuluçka konusunda bilgi birikimi yetersizdir. Kuluçka ekipmanlarının
    üretiminde bir denetim yoktur. Kuluçkada uygun olmayan ekipmanların kullanımı
    başarıyı düşürmektedir. Kuluçkahanelerin kuruluş ve çalışmaları denetim altında
    değildir. Jeneratör bulunmayan işletmelerde elektrik kesintileri sorun yaşatmaktadır.
    Yumurta depolarında yazın sıcaklığın aşırı yükselmesi damızlık yumurtaların zarar
    görmesine sebep olmaktadır. Kuluçkada yüksek nem oranı başarı oranını
    düşürmektedir. Kuluçka ekipmanlarının pahalı olması üretim maliyetlerini
    artırmaktadır. Kuluçka altyapısı ve bilgi birikimi olmayan işletmeler fason kuluçka
    hizmetine önem vermesi verim kayıplarına neden olmaktadır.
    Yetiştiricilik
    Yetiştiricilikte plansız, projesiz yatırımlar üretim döneminde sorunlara neden
    olmaktadır. İşletmelerin kuruluş yerlerinin seçiminde hatalar vardır. Yetiştiricilerin bir
    çoğu niteliksiz damızlıklarla yetiştiricilik yapmaya çalışmakta, uygun olmayan çevre
    koşulları verim ve hayvan kayıplarına neden olmaktadır. Yetiştiricilerin devekuşu
    üretimi konusunda yeterli bilgi birikimi yoktur. İşletmelerin çoğu küçük kapasiteli
    olduğu için teknik eleman istihdam edememektedirler. İşletmelerin önemli bir
    bölümü grup yetiştiricilik yapmakta ve verim kayıtları tutmamaktadır. Döllenme

    döneminde erkek ve dişi kuşlar ayrılmadığı için döllülük olumsuz yönde
    etkilenmektedir. Hayvan nakillerinin uygun araçlarla yapılmaması hayvan
    kayıplarına neden olmaktadır.
    Sağlık
    Devekuşu hastalıkları konusunda bilgi ve deneyim yetersizdir. Bu nedenle
    hastalıkların teşhis ve tedavisinde sorunlar yaşanmaktadır. Yetiştiricilikte basit
    sağlık koruma önlemlerinin alınmayışı önemli sağlık sorunlarına neden olmaktadır.
    Örgütlenme
    Devekuşu yetiştiricileri arasında örgütlenme yetersizdir. Yetiştiriciler Devekuşu
    Yetiştiricileri Derneğine yeterli ilgi duymamaktadırlar. Devekuşu yetiştiricileri
    kooperatifi yada işbirliği kurulması konusunda henüz bir gelişme sağlanamamıştır.
    Yetiştiricilerin örgütlenme konusunda yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi
    gerekmektedir.
    Kesim ve Ürün İşleme
    Türkiye´de henüz bir devekuşu kesimhanesi kurulamamıştır. Kesim ve ürün
    işleme konusunda teknik bilgi yetersizdir. Damızlık hayvanların kesimhane dışında
    kesimi deride önemli hasarlara neden olmakta, elde edilen et insan sağlığı
    açısından risk oluşturmaktadır. Kesimhane dışı kesimlerde kemik, yağ, tırnak vb.
    kesimhane yan ürünleri değerlendirilememektedir. Deri işleme konusunda bazı
    sorunlar bulunmaktadır. Kesim ve ürün işleme konusunda bir organizasyonun
    olmayışı yetiştiriciliğin gelişimini engellemektedir.
    Pazarlama
    Devekuşu ürünlerinin pazarlanmasına yönelik bir organizasyon
    bulunmamaktadır. Yetiştiricilikte örgütlenmenin olmayışı ürünlerin pazarlanmasını
    güçleştirmektedir. Ürünlerin fiyatı konusunda henüz sağlıklı bir piyasa oluşmamıştır.
    Başta et olmak üzere devekuşu ürünlerinin ihracat konusunda önemli sorunlar
    bulunmaktadır.
    Araştırma, Eğitim, Yayın
    Devekuşu yetiştiriciliği ülkemizde oldukça yeni bir hayvancılık dalı olduğu için
    bu konuda yürütülmüş araştırmalar sınırlı sayıdadır. Eğitim programlarında
    devekuşu yetiştiriciliği ve hastalıklarına yer verilmediği için bu konuda yetişmiş
    eleman sayısı oldukça azdır. Yetiştiriciler için yeterli kaynak bulunmamaktadır.

    2- Türkiye´de Devekuşu Yetiştiriciliğinin Sorunlarının Çözümlenmesi İçin
    Alınması Gereken Önlemler
    1. Yetiştiricilere yol gösterecek devekuşu yetiştiricileri derneği gibi
    örgütlenmeler desteklenmektedir. Bu itibarla yetiştiricilerin 2001 yılı sonunda
    kurulan devekuşu yetiştiricileri derneğine üye olmaları yetkili kurumlar tarafından
    teşvik edilmelidir. Uzun dönemde ise yetiştiricilerin kooperatif ve birlikler şeklinde
    örgütlenmelerine olanak tanıyacak yasal düzenlemeler gerçekleştirilmelidir.
    2. Devlet Planlama Teşkilatı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığının sektörü
    daha detaylı olarak inceleyerek bu konuda önemli ihracatçı ülkeler ile işbirliği için
    gerekli zemini hazırlaması önem arzetmektedir.
    3. Önemli maliyet unsuru teşkil etmesi nedeniyle yemde, sağlanacak
    sübvansiyon ve diğer teşvik araçlarının etkin kullanımı sektörün gelişimini olumlu
    etkileyecektir.
    4. Sektörün en önemli eksiği olan kesimhane ve deri işleme ünitesinin
    mümkün olan en kısa sürede kurulması gereklidir.
    5. Üretimde kalitenin yakalanabilmesi için devekuşu çiftliklerinin hepsinin
    damızlık işletme gibi bir statü taşıması önlenmelidir.
    6. Üreticilerin eğitilmesi ve üretici adaylarının bilgilendirilmesi gereklidir.
    7.Yurtdışından getirilen hayvan sayısı kısıtlanmalıdır. Çünkü kontrolsüz
    şekilde getirilen hayvanlarla Türkiye´ye bazı yeni hastalıkların sokulması riski de
    artmaktadır.
    8. Bu sektördeki hastalıklarla ilgili olarak teşhis laboratuvarları geliştirilmeli ve
    ayrıca ilaç ve aşı sektörünün de bu konuda ki çalışmalara ağırlık vermesi
    sağlanmalıdır.

    SONUÇ
    Devekuşu eti, dünya pazarında doğal koşullarda yetiştirilen bir hayvan ürünü
    ve sağlıklı bir besin olması nedeniyle yüksek taleple aranmaktadır. Derisi de çok
    kaliteli olması nedeniyle değerli deriler arasında yer almaktadır. Tüy ve yumurta gibi
    diğer yan ürünleri de dekoratif amaçlı kullanılarak ayrıca ek gelir kaynağı
    sağlamaktadır.
    Türkiyede 5 yıl öncesine kadar sadece hayvanat bahçelerinde görülen deve
    kuşları, artık besicilik amacıyla üretilmeye başlanmıştır. Ancak yeni ve bol kazançlı
    bir sektör olmasına karşın henüz üretimi, kapasitesi, tüketimi gibi istatistiki bilgileri,
    devekuşu sektörünü tanıtıcı küçük el kitapları veya broşürler dahi mevcut değildir.
    Sektördeki kaynak eksikliği ise gerek bu sektöre yatırım yapacaklar açısından ve
    gerekse gıda konusunda eğitim alan öğrenciler açısından kayıptır. Bu konuda,
    bilimsel yayın ve araştırma bulunmamaktadır.
    Genel olarak devekuşu sektörü finansman sorunlarının en üst düzeyde
    yaşandığı bir sektördür. Kısa bir dönem içinde üretim girdilerine finansman
    sağlanmasının zorunluluğu ve para dönüşümünün uzun bir döneme yayılması,
    şirketleri özellikle satın alma ve üretimin finansmanında zor durumda bırakmaktadır.
    Ayrıca yeni bir sektör olması sebebi ile tüketimi yoğun bir ürün olmaması devlet
    tarafından üretimini destekleyen teşviklerin sınırlı olması gibi problemler sektörü
    diğer gıda sektörlerine daha şansız kılmaktadır.

    a
    12-10-2012 06:39

     KAYNAKÇA

     emine Emine Fire Avatar

     KAYNAKÇA
     - Devekuşu Yetiştiriciği Dergisi, Ağustos- Eylül 2001, Sayı:3
     - DPT; VIII.ci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu
     Raporu
     - DİE; İthalat Rakamları ilgili Kayıtlar
     - Dünya Yayıncılık, Gıda Haziran 2002, Sayı 2002-6
     - Dünya Gazetesi Girişim Fikri No.54 1998
     - Gülay Babadoğan, Beyaz Et Dış Pazar Araştırması,İhracatı Geliştirme Etüt
     Merkezi, Eylül 2001,Ankara
     - Dr.M.M. Shanaway, Dr. John Dingle, Devekuşu Üretim Sistemleri, FAO,
     Ankara, 2002
     - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kayıtları
     - Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Seminer Notları

      

     a
     12-10-2012 06:43
      Gelişmiş editor için Javascript açık olmalıdır
      ParaKazanma.co