BOL PARA KAZANMAK İÇİN DUA

emine Emine Fire Avatar


BOL PARA KAZANMAK İÇİN DUA


 Her türlü bereket ve bol para kazanmak için dua ve dualar burada. Para için dua okunduğu zaman bol bereket ve para kazancı sağlarsınız.

 Yarabbi! Kazancımıza bereket ihsan eyle, helalinden en verimli ve üretken bir şekilde çalışıp çok kazanabilmeyi nasip eyle!

 Yarabbi! Elde edeceğimiz mal ve serveti israf etmeden, senin razı olacağın yerlere kendimiz, ailemiz ve insanlık için en hayırlı şekilde değerlendirebilmeyi nasip eyle!

 Yarabbi! Menkul ve gayrimenkullerimizi, işyerimizi, malımızı, canımızı her türlü afetten, yangından, soygun ve benzeri tehlikelerden muhafaza eyle!

 Allahım! Bizlere kazançta helal bilinci ve Kul hakkı duyarlılığı ihsan eyle! Özellikle malımızı, servetimizi, canımızı rızana uygun olarak değerlendirip, bunlarla ebedî mutluluk olan ahiret mutluluğunu elde edebilmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle!

  *Kim bu karınca duasını beş adet ayrı ayrı kağıda yazarak her birini iş yerinin dört köşesine asar, bir tanesini de üzerinde taşırsa, Cenab-ı Hakk, o kimsenin iş yerine vedükkanına kendi hazinesinden rızık ve bereket indirir. Hem de öyle bereket ihsân eder ki, o yazıyı asan kişinin kendisi dâhi hayrette kalır. Dükkanına giren, alışveriş yapmadan çıkmaz. Hakk Tealâ, dükkanına karınca gibi müşteri yağdırır. Satılmayan bir meta´ın (malın) üzerine bu ayet 7 defa okunursa, Allah´In izni ile o meta´, birkaç içinde satılır.


 KARINCA DUASI
 Bismillahirrahmanirrahiym
 Allahümme ya rabbi ve cebraile ve mikaile ve israfile ve azraile ve ibrahime ve ismaile ve ishaka ve yakube ve münzilel-berekati ve münzilet-Tevrati vez-Zeburi vel-İncili vel-Furkani ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil-aziym.La ilahe illallahül- Melikül-Hakkul-Mübin.Muhammedün rasulullahi sadikul vadil-Emin ya rabbi ya rabbi ya hayyu ya kayyumu ya zel-celali vel-ikram.Eselüke ya rabbel-Arşil-Aziym.En yerzükaniy rızkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer rahimiyn. Yemliyha, Mernuş, Debernuş, Misliyna, Mekseliyna,
Şazenuş, Kefeştatıyyuş, Kıtmir

 RIZIK DUASI
 1- Allahü latifün bi ibadetihi yerzukü men yeşâü ve hüve kaviyyün aziz.
 2-Allahümme´r-zuknâ rizkan halâlen tayyiben bilâ keddi ve´s-tecib duâ´enâ bilâ radd. Ve neûzu bike ani´lfadîhateyni el-fakru ve´d-dîn, sübhâne´l-müferrici an külli mahzûnin ve mağmümin, sübhâne men ce-âle hazâinehû bi-küdretihi beyne´l-kâfi ve´n-nûn: İn-nemâ emruhû izâ erâde şey´en en-yekûle lehü kun feyekûn. Fesübhânellezî biyedihî melekûtü külli şey´in ve ileyhi turce´ûn. Hüve´l-Evvelu mine´l-Evveli ve´l-Ahiru ba´de´lâhiri ve´z-Zâhiru ve´l-Bâtinu ve hüve bikülli şey´in Alîm. Leyse kemislihî şey´ün fi´l-ardi velâ fissemâ´i ve hüve´s-Semîu´l-Alîm. Lâtudrikuhu´l-ebsâru ve hüve yüdrikü´l-ebsâre ve hüve´l-Lâtîfu´l-Habîr. Ve´l-hamdü lillâhi Rabbi´l-Alemîn."

 Manası: "Ey Allah´ım! Bize zahmetsiz kazanılan iyi helâl rızık ver, duamızı reddetme, kabul buyur. Şu iki kötü şeyden Sana sığınırız: Fakirlikten, borçtan... Her üzüntülüden ve tasalıdan sıkıntıları gideren Allah´ı tesbîh ederim. Kudretiyle hazinelerini "Kef" ile "Nün" (Kün-OI emri kastediliyor) arasına koyan Allah´ı teşbih ederim. O ki: "Bir şeye ´Ol´ demek isteyince o iş derhal oluverir. O Zât´ı teşbih ederim ki, her şeyin hükümranlığı O´nun elindedir ve O´na döndürüleceksiniz. O, her şeyden öncedir, her sondan sonradır. Görünendir, gizliliklerin içindedir. O, her şeyi bilir. Ne yerde, ne de gökte O´nun gibi hiçbir şey yoktur. O, işitici ve bilicidir. Gözler O´nu görmez. O gözleri görür, O, Lâtif ve her şeyden haberdardır. Hamd, Alemlerin Rabbine mahsustur."

 Etiketler: bol para kazanmak için dua, bol para kazanmak için okunacak dua, bol para kazanmak için, para için, bereket, para, kazanmak, bereket kazanmak, para kazanmak, bereketli olmak, para kazanmak için, bereketli olmak için, bolluk, bolluk için, dua, dualar, bereket kazanmak için dua, para kazanmak için dua, para için dua, karınca, karınca duası, rızık, rızık duası, rızık kazanmak, rızık kazanmak için dua, para için okunacak dua

 

a
13-11-2012 00:15
    Gelişmiş editor için Javascript açık olmalıdır
    ParaKazanma.co