KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ 30 BİN TL 70BİN TL %0 FAİZLİ KREDİ

emine Emine Fire Avatar

KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ 30 BİN TL 70BİN TL %0 FAİZLİ KREDİ

 KOSGEB in resmi sayfasındaki program tanıtımı için tıkla.

İş Planını word olarak indirmek istiyorsan tıkla
 
Yeni Girişimci Desteği kapsamında sağlanacak desteklerin üst limit ve oranları
Yeni Girişimci Desteği kapsamında sağlanacak desteklerin üst limit ve oranları ekte yer alan Girişimcilik Destek Programı Destek Üst Limit ve Oranları Tablosunda (Tablo 1) verilmiştir.
 Yeni Girişimci Desteği kapsamında sağlanacak desteklerin oranı; 1. ve 2. Bölgeler için; %60 (altmış), girişimcinin kadın veya özürlü olması halinde %70 (yetmiş) olup, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bu oran %70 (yetmiş), girişimcinin kadın veya özürlü olması halinde %80 (seksen) olarak uygulanır.

 İşletmenin kadın girişimcilere ve özürlülere sağlanan destek oranı avantajından yararlanabilmesi için, Madde 10-(3)te yer alan şartları sağlayan en az bir ortağın kadın ya da özürlü olması gereklidir.

 İŞGEMde yer alan bir işletmenin kadın girişimcilere ve özürlülere sağlanan destek oranı avantajından yararlanabilmesi için, en az %30 (otuz) paya sahip bir ortağın, kadın ya da özürlü olması gereklidir.

Yeni Girişimci Desteği kapsamındaki destekler

 

A) İŞLETME KURULUŞ DESTEĞİ

Geri ödemesiz olan bu desteğin üst limiti için 3.000 (üç bin) TL olup, aşağıda belirtilen işletme kuruluş giderlerini (ücretler, hizmet bedelleri, harçlar vb.) kapsar:

 İşletme kuruluş aşaması noter masrafları (iş ana sözleşmesinin hazırlanması ve onaylanması, işletme müdürü imza sirküleri/imza beyanı, defterlerin tasdik ettirilmesi),

İşletmenin ticaret/esnaf sicil kaydının yapılması,

İşletmenin sicil gazetesinde ilanı,

Fatura, irsaliye ve gider pusulası belgelerinin basımı ve tasdiki,

İlgili odalara kayıt yaptırılması,

İşyeri açma ve çalışma izin ve ruhsatlarının alınması,

Yazar kasa alımı,

Mali müşavir ve muhasebeci ücreti (Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve her yıl yayımlanan asgari ücret tarifesindeki tutar)

KURULUŞ DÖNEMİ MAKİNE, TEÇHİZAT, YAZILIM VE OFİS DONANIM DESTEĞİ

 İşletmenin kuruluş tarihinden itibaren 12 (on iki) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak verilen bu desteğin üst limiti 15.000 (onbeş bin) TLdir. 

Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen işletme giderlerine yönelik geri ödemesiz olarak verilen desteğin üst limiti her ay için 1.000 (bin) TL olmak üzere toplam 12.000 (on iki bin) TLdir.

 Aşağıda belirtilenler işletme gideri olarak sayılır:

Personel net ücretleri (yeni istihdam şartı aranmaz, asgari geçim indirimi net ücrete dahil edilmez), 

İşyeri kirası (stopaj ve ortak giderler hariç), elektrik, su, ısıtma, telekomünikasyon, işyerinde ürün/hizmet üretim amaçlı kullanılan makine ve teçhizata ait yakıt giderleri

İŞGEMe ödenen işyeri kirası (stopaj ve ortak giderler hariç), elektrik, su, ısıtma telekomünikasyon giderleri de destek kapsamındadır.

İşletme sahipleri, ortakları ile bunların eşi, annesi, babası, kardeşi veya çocuğuna ödenen ücretler personel giderleri desteği kapsamında değildir. 

 KOSGEB GİRİŞİMCİLİK  DESTEĞİ ESKİ VE YENİ SİSTEME  GÖRE  DEĞERLENDİRİLMESİ

ESKİ SİSTEMDE  5000 TL İŞLETME KURULUŞ  DESTEĞİNİN 3000 TL Sİ   YİNE  AYNI  ÜSTTE  YER ALDIĞI GİBİDİR 2000 TL OLAN DANIŞMANLIK DESTEĞİ KALKMIŞTIR.  ZATEN YENİ  MEVZUATTAN ÖNCEDE KOSGEB ÜLKE  ÇAPINDA HİZÇ BİR  GİRİŞİMCİYE 2000 TL NET DANIŞMANLIK  VERMEMİŞTİR. BU PARA   KIRPILIP  KIRKPILIP  GİRİŞİMCİYE  2000 TL  FATURA  KESİLMESİNE   VE  BANKA DEKONTU DÜZENLENMESİNE RAĞMEN   USULE AYKIRI OLARAK   1000-1500 TL YE  DÜŞÜRÜLÜP  MADEM  DANIŞMANA  GİİTİN   İŞ PLANINI SEN YAZMADIN  ALSANA 2000 TL Yİ 1500 TL YE 1000 TL YE  DÜŞÜRÜDÜK  DÜZEYİNDEYDİ

 YENİ MEVBZUATA  GÖRE KOSGEB  GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ NDE GİRİŞİMCİNİN ALAMADIĞI 2000 TL DANIŞMANLIK  DEMİRBAŞA  EKLENDİ 10.000 TL OLAN DEMİRBAŞ 12000 TL YE ÇIKTI 3000 TL DE   KSOGEB ARTTIURDI 15000 TL OLDU. GİRİŞİMCİLER ADINA   SEVİNDİRİCİ BİR  DURUM ARTIK  HAKLARI OLAN 2000 TL   KOSGEB TE KALCAĞINA   DEMİRBAŞ OLARAK GİRİŞİMCİLER  BUNU KULLANACAK.

 BİR DİĞER  ÖNEMLİ  GELİŞME İSE  15.000 TL İLE  PROGRAM VE  YAZILIM ALABİLRİSİNİZ  ARTIK BU SEVİNDİRİCİ

VE  EN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK İSE   AYILIK 1000 TL OLARAK ÖDENEN  DESTEĞİN İÇİNDE  KİRADA  VAR. BU  HARİKA OLDU.

 

DANIŞMANLIK DESTEK KAPSAMONDA İKEN GİRİŞİMCİ KOSGEB İN DANIŞMANLIK DESTEĞİNİ DÜŞÜRMESİ İLE  MAĞDUR OLUYORDU İYİ KALKTI ÇOK ŞÜKÜR.

 
·     DESTEK UNSURU (Altı Çizili Kalemler dışında destek unsuru yoktur)
ÜST LİMİT (TL)          DESTEK ORANI (%)

İşletme Kuruluş Desteği (Geri ödemesiz olan bu desteğin üst limiti için 3.000 (üç bin) TL olup, aşağıda belirtilen işletme kuruluş giderlerini (ücretler, hizmet bedelleri, harçlar vb.) kapsar:

İşletme kuruluş aşaması noter masrafları (iş ana sözleşmesinin hazırlanması ve onaylanması, işletme müdürü imza sirküleri/imza beyanı, defterlerin tasdik ettirilmesi),

İşletmenin ticaret/esnaf sicil kaydının yapılması, İşletmenin sicil gazetesinde ilanı, Fatura, irsaliye ve gider pusulası belgelerinin basımı ve tasdiki, İlgili odalara kayıt yaptırılması, İşyeri açma ve çalışma izin ve ruhsatlarının alınması, Yazar kasa alımı,Mali müşavir ve muhasebeci ücreti (Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve her yıl yayımlanan asgari ücret tarifesindeki tutar).

 Geri ödemesiz (Hibe)   3.000

 70 (Kadın veya özürlü girişimci:80) 

Kuruluş Dönemi makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları
Geri ödemesiz (Hibe)
15.000
İşletme Giderleri Desteği AYLIK 1000 TL 12 AY BOYUNCA 12000 TL DİR.
( Personel net ücretleri (yeni istihdam şartı aranmaz, asgari geçim indirimi net ücrete dahil edilmez), 
İşyeri kirası (stopaj ve ortak giderler hariç), elektrik, su, ısıtma, telekomünikasyon, işyerinde ürün/hizmet üretim amaçlı kullanılan makine ve teçhizata ait yakıt giderleri
Geri ödemesiz (Hibe) 12.000
Sabit Yatırım Desteği (Makine Techizat)
Geri Ödemeli (Banka Teminat mektubu gerekmektedir) 70.000

KOSGEB Harcamalarınıza katılır, Finansman sağlamaz.

 Bütün Harcamalar önce İşletme (Başvuru Sahibi) Tarafından yapılır ve daha sonra altta yazılı olan belgelerle KOSGEB ten ödeme talep edilir.
1.          İşletme adına kesilmiş hizmet alımı, makine, teçhizat ve donanıma ilişkin faturalar
2.          Fatura tutarının ödendiğini gösterir banka dekontu
3.          Yeni Girişimci Desteği Tespit Tutanağı (Hizmet Merkezi tarafından hazırlanır)
4.          Makine-teçhizatın ikinci el olması halinde yaşını gösterir belge (Makine-teçhizat yeni veya en fazla 3 yaşında olabilir)
 
Eğitim duyuruları KOSGEB in internet adresinde yapılmaktadır. www.kosgeb.gov.tr den Duyurular kısmından Eğitim Duyuruları. Ayrıca Eğitim takvimi hakkında İŞKUR ve Meslek Kuruluşlarından da (Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Sanatkarlar odaları v.b.) bilgi alınabilir.
YAPILACAK İŞLEMLER SIRASIYLA:
1.UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNE KATILIRSINIZ
2.KATILIM BELGESİNİ ALIRSINIZ
3.İŞLETMENİZİ AÇARSINIZ
4.DANIŞMANLIK FİRMASINA KOSGEB GİRİŞİMCİ  İŞ PLANI HAZIRLAYIP KOSGEB E SUNARSINIZ
5.İŞ PLANINIZ DEĞERLENDİRME SONUCU UYGUN BULUNURSA KOSGEB YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİNDEN YARARLANABİLİRSİNİZ.
a
20-10-2012 06:07

  KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ 30 BİN TL 70BİN TL %0 FAİZLİ KREDİ YORUMLARI CEVAPLAR

  emine Emine Fire Avatar

  235 Yorum - Yorum Yaz
   AYHAN ÖZEL
  Eyl 03, 2011 @ 19:37:05

  ben tuhafiye üzerine bir yer açmayı düşünüyorum. fakat işyerini hibe kredisine güvenerek açacağım. kosgebe işyerini açtıktan sonra başvurmamız gerekiyor. ben kirayı falan ödedim, dekorasyonu falan yaptırdım diyelim. sonra kosgebe basvurdum kabul edilmedi o zaman ne olacak ? Mağdur olmaz mıyım ? ayrıca 70000 tl lik banka kredisini kefille alabiliyor muyuz. çünkü üzerime kayıtlı mülk yok.

  Cevapla

   stefan
  Eyl 05, 2011 @ 05:39:56

  Mağduriyet diye bir durum söz konusu olamaz. KOSGEB desteği girişimcilere yönelik ve girişimcilerde kafalarındaki iş fikrini destek alsada almasada yapmaya kararlı kişiler olduğu için bu konuya böle bakmak gerekir. 70000 tl lik kredi için banka teminat mektubu gerekir. Bu mektup bankadan alınıyor bankalarda bu mektubu özellikle ipotek karşılığında veriyor ama kefil için bankalarla görüşmek lazım bilemiyorum.Hangi şartlarda teminat mektubu veriliyor bankaya sormak lazım

  Cevapla

   ramazan akyürek
  Eki 18, 2011 @ 10:37:36

  Merhaba adım Nagihan ULUDERE bende KOSGEB Girişimcilik desteği aldım ve çok rahat aldım bu desteği korkacak bir şey yok yeterki kaliteli ve işini bilen bir danışmanlık firması arkanızda olsun.Kurstan 4 grup toplam 96 kişi bu sertifikayı aldık tam 2 hafta araştırma yaptım İstanbulda 5 danışman firması gezdim hiç biri bana güven vermedi sonra internette araştırma yaptım ve BRÜKSEL UZMANLARI DANIŞMANLIK LTD ŞTİ adlı bir danışmanlık firmasının http://www.isplaniornekleri.com adlı sitesini buldum sitede girişimcilik desteği ile ilgili birçok bilgi vardı ancak aklımda 1-2soru vardı telefon açıp bu danışman firmaya sordum ve doğru bilgi aldım ve bu firma ile çalışmaya karar verdim 5 arkadaşımıda bu danışman firmaya yönlendirdim bu firma diğer hiçbir firmada olmayan para iade garantisini verecek kadar uzmandı ve bunu danışmanlık hizmet garanti sözleşmesi ile yapıyordı yani içimiz sonderece rahattı. Ben bir inşaat marketi açtım ve 1 hafta içinde danışman firmamın yönlendirmesi ise başvuru evraklarımı hazırladım onlarda bu süre içinde iş planımı hazırladı ve iş planımı kosgeb e verdim 2 haftada kurul toplandı ve iş planım onaylandı.Brüksel Uzmanları danışmanlık adlı danışman firmadan hala danışmanlık almaktayım çünkü benle yaptıklar danışmanlık hizmet garanti sözleşmesi ile 2 yıl boyunca soru sorabiliyprum ve girişimcilik desteği süreci hakkında bilgi alabiliyorum KOSGEBten Girişimcilik Desteği Hibesi almak isteyen herkese BRÜKSEL UZMANLARI DANIŞMALIĞI tavsiye ediyorum.

  Cevapla

   stefan
  Eki 18, 2011 @ 12:01:45

  mail adresinize cevap iletildi

  Cevapla

   Erdem
  Eki 06, 2012 @ 09:23:35

  haklısın bende çok duyuyorum bu firmayı

  Cevapla

   mustafa
  Eki 19, 2011 @ 19:14:29

  bir is fikrim var maileyeti 100 bin tl buna karsi kazanci ayda 50 bin tl garanti musteri derdi yok riziki sifir ayrica butun ilkogretim okullarina para yardimi yapa bilecek bir is elimde hic param olmadigi icin birsey yapamiyorum is yapmak isteyen imkani olan biriyle anlasabiliriz

  Cevapla

   çetin yıldırım
  Kas 06, 2011 @ 13:21:37

  iletişim adresini verirseniniz ilgilenirim

  Cevapla

   deniz
  Eki 08, 2012 @ 10:01:00

  Merhaba,

  Mustafa bey işinizi merak ettim ben de bir arkadaşımla iş yeri açmak istiyorum da eğer fikriniz güzelse paylaşabilirseniz, birlikte bu işe başlayabiliriz.
  Teşekkürler.

  Cevapla

   adem
  Eki 29, 2011 @ 15:36:18

  yenilenebilir enerji ve led aydınlatma ile ilgili proje yazmam lazım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden çok teşekürler.

  Cevapla

   orhan
  Kas 01, 2011 @ 11:10:20

  ben tuafiye ve terzilik iş yeri açtım ama resmiyete dökmedim daha 1 ay oldu girişimcilik kursuna gidiyorum 2 güne kadar bitecek sertifikayı alınca iş pilanı için yardıma ihtiyacım var işin hızlı gitmesi için çünkü açmak için parayı yakın çevremden aldım lütfen bana yardımcı olun.

  Cevapla

   erkan
  Kas 13, 2011 @ 11:32:55

  girisimcilik programına nasıl ve nerede katılabilirim istanbul geneline destek programı varmı kosgeb işkur diyor ama işkur istanbul için yok diyor bilginiz varmı

  Cevapla

   hanifi öztürk
  Ara 07, 2011 @ 21:58:21

  slm ben gaziantep de 2006 yılından beri resmen faaliyet gösteren firma sahibiyim.esnaf sanatkar oda kaydım v.b vergi levham dernek kaydı 6 ylıdır çalıştığım sabit bir bir banka kullandığım çek karnesi sıfır maliye borcu herseyim tamam yalnız çalısanım yok ve yeni bir iş fikrim var istanbuldan malzeme alıp dolap imal edicem ve piyasada hazır onlarca müsterisinide buldum imalat kurmam için makine malzeme için nakit ve eleman lazım işim için her şey hazır nakit para lazım birazı hibe birazı faizsiz yada düşük faiz uzun vade nakite ihtiyacım var beni nasıl yönlendire bilirsiniz bu yeni işim için naapmalıyım.

  Cevapla

   vuslat
  Ara 16, 2011 @ 11:19:38

  slm girişimcilik belgesini aldik ne yapacagiimi bilmiyorum bana bilgi verirmisiniz

  Cevapla

   stefan
  Ara 16, 2011 @ 12:48:01

  Öncelikle işletmenizi resmi olarak açmanız gerekmektedir. Ardından iş planı hazırlayıp KOSGEB e ekli belgeler İLE başvurmanız lazım

  Cevapla

   adnan
  Ağu 27, 2012 @ 20:31:44

  slm bende kosgebten yarallanmak istiyorum nette araştırıyorum ama yeterli bi bilgi bulamadım mesela bu girişimcilik belgesi nerden nasıl alınıyor ve kafamızda tasarladımız bir yeri açmadan kosgebten faydalanamıyormuyuz , bir yer açmadan kosgebten yardım alarak yer açamazmıyım bi cvp verilseniz çok sevinirim

  Cevapla

   admin
  Ağu 28, 2012 @ 07:58:53

  önce bulunduğunuz ildeki kosgeb veya işkuru arayın en yakın girişimcilik kursları nerde nezaman var öğrenin ve kursa katılın sertifikanızı alın ve bizi arayın kosgeb girişimci iş planı dosyanızı hazırlayalım ve işiniz için destek alan .

  Cevapla

   YALKIN
  Oca 04, 2012 @ 16:54:33

  bilgisayar bakım satış onarım ve güvenlik sistemleri üzerine bi yer açmak istiyorum. elinde hazır proje olan varsa benimle paylaşsın ltff. yalkinakbabaoz@hotmail.com

  Cevapla

   hakan
  Oca 11, 2012 @ 15:14:31

  ben bayan kuaförüyüm ustalık ve usta ögreticilik belgem var geri ödemeli 70 000 tl ihtiyacım var salon açmak için ne yapmam gerekiyo nereye baş vurmam lazım veya bana verirlermi ..benim meslegimi desteklermi kosgeb bana yardımcı olursanız sevinirim..

  Cevapla

   stefan
  Oca 11, 2012 @ 16:41:53

  KOSGEB den destek alabilirsiniz. Türkiye nin bir çok ilinde KOSGEB desteğiyle kuaförler açıldı. Girişimcilik eğitimine katılım işletmenizi açın. büyük ihtimal desteklenirsiniz

  Cevapla

   selçuk
  Oca 22, 2012 @ 13:33:09

  ben bir ayakkabı atölyesi açmak istiyorum bunun için hiç param yok çok güzel fikirlerim var büyük numara bayan ayakkabısı üretmek istiyorum mesela türekiyede üretim çok fazla yok büyük bir açık var bu alanda küçük numarada üretim olacak bana destek verirlermi sıfırdan bu iş yerini açmam için

  Cevapla

   stefan
  Oca 23, 2012 @ 19:27:50

  Destek verirler ama sizinde ortaya bir şeyler koymanız gerekmeketedir. Öyle alsana sermaye işlet değilde.. sen 4 tl koy ben 6 tl koyum hesabı, harcamaya katılma olabilir..desteklenirsiniz

  Cevapla

  a
  20-10-2012 06:10

   KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ 30 BİN TL 70BİN TL %0 FAİZLİ KREDİ YORUMLARI CEVAPLAR

   emine Emine Fire Avatar

    mustafa
   Şub 10, 2012 @ 11:44:01

   KOSGEB girişimcilik destek programı hazırlıyorum, fakat firmam için gerekli makinaların Türkiyede olmayışı sebebi ile makina ve ekipman teminimi yurtdışından yapmam gerekiyor ( 10.000 TL lik üst limit dahilinde ), ürünler yurtışından fatura karşılığı alınacak ve yolcu beraberinde Türkiyeye girecek, bu konuda bir pürüz çıkar mı? kurul bu durumu kabul eder mi?

   Cevapla

    stefan
   Şub 10, 2012 @ 12:12:57

   öncelikle KOSGEB e proforma fatura sunmalısnız. alacağınız makine techizat konusunda size proforma fatura sağlamaları gerekmekte. Daha sonra iş planınız geçerse faturayı kestirebilirsiniiz.Fatura tarihi ve ödeme tarihi iş planınızn KOSGEB tarafından uygun bulunduğu tarihten sonra olmalı. Bunlar sağlanırsa sıkıntı olmaz. Yurtdışından alabilirsiniz

   Cevapla

    tufan
   Şub 12, 2012 @ 14:54:51

   bi iş imkanı var okullar ve turistik yerler için bi iş ama maddi bi destek almam gerekiyo ne yapmalıyım

   Cevapla

    burcu
   Şub 13, 2012 @ 09:23:53

   70bin tl geri ödemeli destekten nasıl faydalanabilirim.bu desteği neye göre veriyorlar

   Cevapla

    stefan
   Şub 13, 2012 @ 17:13:07

   Önce eğitime katılırsın, sonra işletemniz açarsın, sonra iş planı hazırlayıp KOSGEB e sunarsın. KOSGEB iş planını kabul ederse ve sizde iş planında yazdığınız makine techizatın %30 + KDV sini öderseniz KOSGEB de kendine düşen %70 LİK KISMI ÖDER YANİ ALACAĞINIZ MAKİNE TECHİZATÇIYA PARAYI ÖDER SİZDE MAKİNE ALIRSINIZ. BU ŞEKİLDE.

   Cevapla

    ali küllük
   Şub 14, 2012 @ 07:13:48

   slm.fethiyede kosgep hibe ile seçmeler yapıldı ama beni arayan soran yok ders görülcek demişlerdi ama sonuç yok.

   Cevapla

    muhittin
   Şub 21, 2012 @ 18:01:47

   belgeyi aldım iş planını hazırlattıktan sonra iş yerini açsak olurmu ve 70bin krediyede hibotek isteniyomu

   Cevapla

    stefan
   Şub 21, 2012 @ 19:11:49

   70 bin geri ödemeli destek, banka teminat mektubu lazım ki tabikide ipotek istenecektir. ister iş planı hazırladıktan sonra açın ister önce.. KOSGEB iş yerinizi açmadan iş planını değerlendirmeye almaz..

   Cevapla

    muhittin
   Şub 22, 2012 @ 08:34:12

   pekiii açtığımm iş yerini hipotek göstersem olurmu ve iş yerini açıp vergi levhasını çıkarıp hemen değerlendirmeye alınırmı ve tasarımda 70bin krediye girermi

   Cevapla

    stefan
   Şub 23, 2012 @ 14:19:12

   Beyfendi kredi derken KOSGEB size para vermiyor eğer açtığınız işletmeye Makina-Techizat Alırsanız yaptıığınız harcamanın %70 ini makine firmasına ödüyor. Yada siz makine firmasına bütün ödemeyi yapıosunuz onu KOSGEB e belgelendiriyorsunuz kanıtlıyorsunuz KOSGEB bu kez sizin hesabınıza yapılan harcamanın %70 ini ödüyor.. sizin dediğiniz olmaz..

   Cevapla

    BEKİR KUŞÇU
   Mar 01, 2012 @ 09:17:14

   MERHABA.BEN KİMYAGERİM MADEN ANALİZ LABARATUVARI AÇMAK İSTİYORUM.GİRİŞİMCİLİK BELGESİ ALMAK İÇİN KURSADA GİDİYORUM.AMA 27.000 TL BENİM İŞİMİ GÖRMÜYOR.70.000 TL DE YETERLİ GELMİYOR NE YAPAM GEREKİYOR.BANA MAİL ATARSANIZ SEVİNİRİM

   Cevapla

    stefan
   Mar 01, 2012 @ 09:40:58

   yapacak bir şey yok kosgeb iin girişimcilik destek programının üst limitleri bunlar. işbirliğ güçbirliği yapmak isteresniz de ortak işletme bulmalısınız. o dstek progrramındaki limitler belki size yetreli olabilir

   Cevapla

    abdullah
   Mar 03, 2012 @ 12:03:32

   Rent a car ve bilgisayar teknik servis birlikte şirket açmak istiyorum.Bu projemi girişimcilik kursuna katıldığımda ev ipotekli banka teminatı gösterdiğimde kosgep 70 000 TL kredi desteğini sunar mı

   Cevapla

    admin
   Mar 03, 2012 @ 13:53:26

   KOSGEB para vermez.. KOSGEB açacağınız işyerinde kullanılacak Makina-Techizat için size Geri ödemeli destekten yarlandırır. Yani alınacak makina-taechizat ın belli kısmını KOSGEB belli bir kısmını siz karılarsınız. Yani ortada harcama yoksa destekte yok..ama yok kart çip makinası, kartuş adolum makinesi falan makinesi gibi makine techizat alınırsa KOSGEB bu alacağınız makinelerin harcamasına katılır

   Cevapla

    abdullah
   Mar 03, 2012 @ 15:45:43

   Anladım teşekkür ederimPeki ben şirketin rent a car filosuna araç aldığım zaman bu aracın faturasının % 70 lik kısmını öder mi..Teşekkürler

   Cevapla

    admin
   Mar 03, 2012 @ 16:07:15

   araç taşıt desteklenmez..

   Cevapla

    Güray
   Mar 03, 2012 @ 19:05:02

   Iyi akşamlar arkadaşlar. Ben spor salonu açmak istiyorum. Işkur eğitimlerini almış olsak, sadece 27000lik hibe için başvuru yapabilirmiyiz. Olasılık ve diğer şartlar ne olur nasıl bi prosedür yol izlemem gerekir böyle bir imkan sunuluyorsa. Desteğe şimdiden teşekkür. guraycesur@hotmail.com

   Cevapla

    admin
   Mar 03, 2012 @ 19:35:01

   Spor salonu işletmeciliği KOSGEB tarafından desteklenebilecek bir sektör değil. O yatımınızda KOSGEB destek olmaz

   Cevapla

    bilal
   Mar 08, 2012 @ 08:39:39

   merhaba ben rent a car açmak istiyorum kosgebin ne gibi desteklerinden faydalanabilirim kira giderini desteklermi birde ne yapmam gerekiyor kosgebe başvurmam için

   Cevapla

    taner
   Mar 11, 2012 @ 19:33:10

   Merhaba, kosgebin açılacak olan girişimcilik destek programlarının tarihlerini öğrenme şansımız var mı? Kosgebin sitesini inceliyorum fakat bu bilgiye ulaşamadım.

   Cevapla

    admin
   Mar 11, 2012 @ 19:35:55

   uygulamalı girişimcilik eğitimleri sayfamızdan ulaşabilirsiniz.. sağ tarafta ki başlıklardan görürsünüz

   Cevapla

    taner
   Mar 12, 2012 @ 10:42:56

   çok teşekkürler, sanırım en fazla 1 ay sonraki eğitimlerin tarihlerini görebiliyoruz.

   Cevapla

    tunca
   Mar 12, 2012 @ 11:42:07

   selamlar,
   benim merak ettiğim şey acaba bu girişimcilik eğitimi akşam saatlerinde mi veriliyor yoksa gündüz saatlerinde mi? çünkü halihazırda bir yerde çalışan ama bir yer açmayı düşünen insanlar mevcut, ve bu insanlar gündüz saatlerinde verilen eğitimden nasıl yararlanabilirler?

   Cevapla

   a
   20-10-2012 06:10

    KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ 30 BİN TL 70BİN TL %0 FAİZLİ KREDİ YORUMLARI CEVAPLAR

    emine Emine Fire Avatar

     admin
    Mar 12, 2012 @ 12:17:21

    genelde gündüz saatlerinde yapılmaktadır ama hafta sonu düzenlenen eğitimlerde vardır. Türkiye genelinde değişik kuruluşlar tarafından düzenlendiği için genel bir standart yoktur

    Cevapla

     onur can öztürk
    Mar 12, 2012 @ 21:23:58

    Merhaba, benim öğrenmek istediğim 10.000TLlik makina destegini, 6.000lik kısmını biz ödeyecegiz ardından 10.000 liralık destegi KOSGEB hizmeti saglayan firmaya mı ödeyecek? Yada 4.000 lira biz ödeyecegiz 6.000lira KOSGEB mi ödeyecek bu diğer destekleri içinde geçerli mi? Teşekkür ederim.

    Cevapla

     admin
    Mar 13, 2012 @ 00:41:37

    hayır sizin bilmeniz gereken KOSGEB harcamaların %60 ını limitler dahilinde karşılayabiliyor..
    5000 tl lik harcamanın 3000 tl sini
    10000 tl nin 6000 tlsnin
    17000 tl nin 10000 tl sini (üst limit)
    20000 tl nin 10000 tl sini (üst limit)

    Cevapla

     elif
    Nis 05, 2012 @ 23:14:33

    Merhaba ben girişimcilik kursunu bitirdim ,yakın tarihte işletmemi açacağım ilk etapta işletmemin adresi olarak evimi göstereceğim(işim giyim tasarımı çizim ağırlıklı) projem onaylandıktan sonra işyeri olarak ofis kiralayacağım yani projede belirttiğim ofis mobiilyaları ve bilgisayar kiralayacağım ofise gelecek .Sorum şu:iş planındaki adresle ,plan onaylandıktan sonra değişecek olan adres sorun yaratırmı?

    Cevapla

     admin
    Nis 06, 2012 @ 10:13:36

    adres değişikliği sorun teşkil etmez.. sadece bu durumu KOSGEB e bildirmekle yükümlüsünüz, o kadar

    Cevapla

     HÜDA
    Nis 06, 2012 @ 10:22:23

    merhaba ben oto alım satım nakliye ve oto kurtarma işleri ile uğraşıyorum bu 70000 tllik kredi den yararlanabilirmiyim nasıl ?

    Cevapla

     admin
    Nis 06, 2012 @ 11:15:20

    70000 tl lik geri ödemeli destek yeni işletme açacaklar için vardır. Siz yeni bir işletme açacaksanız ve bu işletme için makine-techizat alacaksanız bu destekten yararlanabilirsiniz

    Cevapla

     caner
    Nis 06, 2012 @ 11:21:10

    KOSGEB GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKASI ALMIŞ GİRİŞİMCİLERE TAVSİYEM BİLEN VE BİLGİLİ BİR DANIŞMAN FİRMA İLE ÇALIŞMALARIDIR. İŞ PLANINIZI SİZ YAZMAYA ÇALIŞMAYIN 72 SAAT LİK EĞİTİMDE ALDIM FAKAT BEN YAZAMADIM .İŞ PLANI PROJENİZ 2 DEFA KOSGEB E SUNABİLİRİSNİZ 2 DEFADA EKSİKLERİ YÜZÜNDEN RED EDİLİRSE BİRDA AYNI İŞ FİKRİNİ SUNMAZ VE DESTEĞİ ALAMAZSINIZ YAPTIĞINIZ TÜM EMEKLER BOŞA GİDER. BEN İSTANBULDA 10-15 DANIŞMAN FİRMA GEZDİM BAZILARI GÜVEN VERMEDİ BAZILARI İSE 2000 TL FİYAT İSTEDİ EN SONUNDA http://www.isplaniornekleri.com adlı siteyi buldum BRÜKSEL UZMANLARI DANIŞMANLIK bu firma devlet destekleri konusunda çok bilgiliydi ve desteği alaağımız konusunda almaz isek para iadesi konusunda danışmanlık hizmet garanti sözleşmesi imzalıyor ve sadece bu danışman firmada bunu gördüm ve bunlar ile çalıştım.Başvuru evrak ve işlemlerim konusunda danışmanlık yaptılar,iş fikrimi geliştirdiler, %100 destek almam garantisi ile iş planı projemi hazırladılar iş planım onaylandıkosgeb ten desteği aldım hala bu danışman firmayı arayıp takıldığım yerlerde destek alıyorum.
    Benim gibi rahat ve sorunsuz bir şekilde size kosgeb girişimcilik hibesini almak istiyorsanız size tavsiyem KOSGEB İN TÜM DESTEKLERİ KONUSUNDA BRÜKSEL UZMANLARI DANIŞMANLIK tır girişimciler için web portalları http://www.isplaniornekleri.com

    Cevapla

     admin
    Nis 06, 2012 @ 12:58:29

    elden teslim etmek gerekir başvurunuzdan sonra iş planınız en fazla 1-1,5 ay içinde kurulda değerlendirilir.

    Cevapla

     HÜDA
    Nis 06, 2012 @ 13:15:12

    şu anda var olan işletmeme k1 belgesi almak istiyorum 15705tl peki bunu karşılatabileceğim bir destek varmı ilginiz için teşekkürler.

    Cevapla

     admin
    Nis 06, 2012 @ 13:33:42

    kobi proje destek programını bence bi inceleyin.. belki proje hazırlamak isteyebilirsiniz

    Cevapla

     ali
    Nis 06, 2012 @ 13:29:32

    merhaba herkese öncelikle şunu iyi anlamanız gerekiyor iş kurmak için yeterince hatta tamamını cebinizden karşılayacaksınız. sonra harcadığınız paranın % 60 size 4 ay gibi bir zaman içerisinde size ödüyor. bununda belli şartları var örneğin tüm harcamalar tc ziraat bankası üzerinden yapılacak. ve şu 70.000 tl içinde yaklaşık 110000 tl harcama yapacaksınız. ben kursu bitirdim şartlar çok zor. fakat başka çarem yok.

    Cevapla

     elif
    Nis 06, 2012 @ 15:24:55

    Kosgeb,e projeyi sunabilmek için önce bir işletme türü belirleyip açılış yapmak gerekiyor,projede belirlediğiniz ihtiyaçlarıda proje onaylanmayınca alamıyorsunuz,almadığınız için iş yapamıyorsunuz ve projenin (olumlu yada olumsuz) size geri dönmesi 1-15 ay alabiliyormuş sonuçta 1 aylık kira ve bağkur ödemeside geri dönüşümsüz girişimciden çıkacak sanırım

    Cevapla

     şahin
    Nis 07, 2012 @ 08:37:59

    merhaba ben hali hazırda şuanda esnafım telekom ve fatura ödeme merkezi işli yapmaktayım, grişimcilik kursu için başvuru yaptım. yeni bir işyeri daha açmak istiyorum parfümeri,kozmetik,iç giyim çanta ve aksesuar üzerine yeni iş yerimi açarken yapacağım masraflar konusunda girişimcilik desteiğini alabilirmiyim.

    Cevapla

     admin
    Nis 12, 2012 @ 21:09:34

    işletmeniz varsa aynı statütüde (şahış işletmesi, ltd, aş. vb.) başka bir işletme açarsanız destek alamazsınız fakat statüleri farklı ise olabilir

    Cevapla

     efkan
    Nis 12, 2012 @ 16:38:56

    ben haziran 2011 de girişimcilk kursunu bitirdim.Ben şu konuda kafam karıştı.ben firmayı resmi olarak kurucam , daha sonra iş için gerekli olan malzemelerle ilgili olarak firmalardan teklifleri veya praforma faturaları alıp iş planım la beraber kosgeb e sunucam. projem onaylandıktan sonra malzemeleri tutarlarını ben mi karşılıycam yoksa kosgeb malzemeleri alırken bana destek olacak mı? yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

    Cevapla

     admin
    Nis 12, 2012 @ 21:07:46

    KOSGEB alacağınız makina techizatta eş zamanlı ödem gerçekleştirebiliyor.. ama tabi tedarikçi firmayı gecikecek ödeme için ikna etmelisiniz.. size düşen kısım %30+KDV tutarını sizi ödüyorsunuz tedarikçiye. kalan %70 ini KOSGEB .. yani tamamını ödeyecek gücünüz yoksa böyle bir durumda söz konusu

    Cevapla

     kadir
    Nis 17, 2012 @ 17:31:45

    Mrb ben bir kac soru sormak ıstıyorum cevaplarsanız cok sevınırım bn bir firmada sgk lı olrak calısıyrm ama kendı ışımı kurmak ıstyrm kurmak ıstedıgım iş sal, esarp, aksesuar uzerıne bı magaza gırısımcılık kursuna gıttım bıtırdım dıyelım bn magazamı actkdan sonra mallarımı alıp işletmeye basladıktan sonramı kredı ıcın basvurucam burda bıraz kafan karıştı farz edelımkı kredım onaylandı sanırım para bna degılde mal vede urun aldıgım fırmalra bnm borcuma karsılık odeme yapılıyor yanlıs anlamadıysam bu konuda bılgılendırırsenız cok sevinirim kadirdemirel1@hotmail.com.

    Cevapla

     admin
    Nis 17, 2012 @ 19:24:22

    hammadde malzeme desteklenmez..mal veya ürün harcamaları desteklenmez. sadece alınacak makine, techizat ve ofis donanımı desteklenir

    Cevapla

     derebeyy
    Nis 19, 2012 @ 18:06:47

    Ben de temmuz da ki eğitime katılmayı düşünüyorum. İşletme Kuruluş Desteği 5000 TL, Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği 10000 TL, İşletme Giderleri Desteği 12000 TL yi almam için iş yeri açmam gerekli techizatları almam ve oluşan giderleri karşılayacak olan bı toplam 27000 TL lik parayı bana ne kadar süre içinde ödeyecekler. 70000 TL lik kısımla beraber mi yoksa daha önce mi verecekler.Teşekkürler

    Cevapla

     Efe
    Nis 28, 2012 @ 08:52:12

    Merhaba
    restorant acmak için girişimlere basladık uc katlı bı konak buldum beledıye tarafından restore edilmiş içinde mobılyası dekerasyonu herseyı tamam sadece mutfak masrafları ve park bahce duzenleme ıhtıyacı var kosgeb karsılama durumu nedır.hıpotek ıcın uzerımde bırsey yok babamın adına yada baskasının adına olan bı eve ıpotek yaptırıp destek almam mumkunmu
    Tesekkurler

    Cevapla

     admin
    Nis 28, 2012 @ 10:50:35

    destekten yararlanabilirsiniz tabi.. ipoteklik bişiler varsa tabikide destek alınabilir

    Cevapla

     Hüseyin
    Nis 29, 2012 @ 18:30:14

    kosgeb girişimcilik eğitimlerine katıldım. araç kiralama üzerine brüksel uzmanları danışmanlık ltd şti ye iş planı hazırlattım iş planı projem onaylandı herkesi http://www.isplaniornekleri.com da brüksel uzmanları danışmanlığa davet ediyorum.Çok sağlam çalışan bir firma kosgeb ten girişimcilik desteği almak istiyorsanız ve bunu profesyonel danışman firmalar ile yapmak istiyorsanız size tavsiyem http://www.isplaniornekleri.com adlı site ve bu siteyi kuran brüksel uzmanları danışmanlıktır.

    Cevapla

     admin
    Nis 29, 2012 @ 19:52:57

    çözüm yolu yok gibi.. çünkü işletmeniz bi kaç kere ziyaret edilecek, alınacak ekipman sorgulanacak..

    Cevapla

     serdar arslan
    Nis 30, 2012 @ 21:00:00

    selam dostlar
    bizde iş makinası greyder dozer gibi iş makinalaları tamiri , kiralanması gibi bir işletme kurmayı planlıyoruz. kosgeb desteklenen sektörler kısmında motorlu kara taşıtları kapsamında olduğunu düşünmelimiyim yoksa desteklenmiyormu. bilgisi olanın cevap yazmasını rica ederim.

    Cevapla

     admin
    May 01, 2012 @ 06:20:51

    araç, taşıt KOSGEB destekleri arasında değildir. KOSGEB işletmenize alacağınız makine techizat ekipmanı destekler ama motorlu araçları desteklemez

    Cevapla

     serdar arslan
    May 01, 2012 @ 16:23:17

    afedersiniz sanırım yanlış anlaşıldım. ben işletmeye alacağım aracı değil işletmenin yapısı ve ana faaliyet alanı olarak iş makinaları ve forklift servisliği olacağını ifade etmek istemiştim.

    Cevapla

     yücel
    May 05, 2012 @ 16:27:32

    slm ben emekliyim ve iş kuramak istiyorum bernim degişik zamanlarda halk egetim merkezlerince açılan kurslara katıldım 1-sıhhıtesisatcılık-2-inşaatcılık-3-yapıcılık-4 dogalgaz tesisatcılıgı ustalık -5-emlak danışmanlıgı belgesi aldım ayrıca ben endüstri meslek lisesi yapıcılık bölümü mezunuyum çBen nevşehirde sıhhıtesisat dogalgaz tesisatcılıgı ve emlakdanışmanlıgı üzerine bir iş yeri ve bölgede olmayan şeker paketleme ve dagıtım şirketi mevcut degil ikinci bir şirket olarakda atelyede paketleme ve dagıtım yapmam gerek benim bu işleri yapmam için kosgeb destegine ihtiyacım var ve bu destegi nasıl ne şartlarda ve hangi iş için alabilirim ayrıca ben izmirdeyim ve girişimcilik kurslarına katılacagım başarı dileklerimle yücel

    Cevapla

     admin
    May 05, 2012 @ 19:24:01

    beyfendi sitemizde bütün sorularınızn cevapları mevcuttur incelemenizi tavsiye ederim

    Cevapla

     pideci
    May 10, 2012 @ 18:26:58

    slm; ben su anda kosgebin girişimcilik egitimine devam etmekteyim.halihazırdaki bi işyerini devraldıgımız zaman kosgebin hibe programından faydalanabilirmiyiz.ne sekilde faydalanırız?

    Cevapla

     admin
    May 11, 2012 @ 05:21:00

    tabi yararlanabilirsiniz. yeni bir işletme resmi olarak doğuyor fakat makine techizat ekipman ikinci el olduğu için devraldıkların desteklenemz.. yeni alacakların desteklenir..

    Cevapla

     admin
    May 11, 2012 @ 05:21:00

    tabi yararlanabilirsiniz. yeni bir işletme resmi olarak doğuyor fakat makine techizat ekipman ikinci el olduğu için devraldıkların desteklenemz.. yeni alacakların desteklenir..

    Cevapla

     pideci
    May 11, 2012 @ 13:18:51

    ama hibeyi alma sartlarında 3 yasına kadar ikinci el makinaların desteklendiği belirtilmiş.bu sekilde bi destek varsa devraldıgımız kişiden işyerinin uzerine kayıtlı gorunen makina techizat için kendi uzerimize fatura alırsak bu destekten bu sekilde yararlanamazmıyız?

    Cevapla

     admin
    May 11, 2012 @ 21:09:24

    o durum şöyle.. ilk fatura veya da makine mühendisleri expertiz raporu makinanın yaşını gösteren belgedir.. ilk fatura yani ya imalatçı faturası yada yetkili bayi faturasıdır.. bunun dışındaki işletmelerin makine tchizat devri faturaları büyük ihtimal kabul görmezz.. ama neticede herşeye kurul karar verio

    Cevapla

     pideci
    May 14, 2012 @ 08:44:48

    http://www.isplaniornekleri.com adlı web sitedeki canlı destek bölümünden tüm sorularımı BRÜKSEL UZMANLARI DANIŞMANLIĞA sordum ve aklımdaki tüm sorulara cevap aldım.Brüksel Uzmanları Danışmanlık ile dün Danışmanlık Hizmet Garanti sözleşmesi imzaladım ve onlarla çalışacağım çok profesyoneller.Ben tüm girişimcilere BRÜKSEL UZMANLARI DANIŞMANLIK girişimcilik departmanını tavsiye ediyorum.

    Cevapla

     yakup dal
    May 19, 2012 @ 10:20:19

    ben bir halı saha ve yüzme havuzu yapmak istiyorum.kosgebten yararlanabilkirmiyim.teş.ederim.ilgilenirseniz

    Cevapla

    a
    20-10-2012 06:10

     KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ 30 BİN TL 70BİN TL %0 FAİZLİ KREDİ YORUMLARI CEVAPLAR

     emine Emine Fire Avatar

      yakup dal
     May 19, 2012 @ 10:21:17

     kapalı halı saha

     Cevapla

      murat
     May 21, 2012 @ 08:29:12

     ben halı saha acmak istyrm fakat bu halı saha için bana 250 bin gerekli kosgeb bu kadar krediyi halı saha için verir mi ipotek için yeteri kadar arsam var eger halı saha için verıyrlarsa kursuna katılayım

     Cevapla

      Gökhan
     May 22, 2012 @ 11:11:38

     Merhaba;

     !996 yılından beri faaliyette olan bir firmamız var. Bu firmayı babam 2 yıl öncesine kadar aktif olarak çalıştırıyordu. Fakat kendisi sağlık probleminden dolayı artık çalışmıyor. Firma 2 yıldır hareketsiz duruyor. Ben firmayı babamdan devr alıp ünvan ve faaliyet alan değişikliği yapıp çalışmak istiyorum. Kurulduğu yıl 96 dan beri hiç destek alınmamış fakat 5-6 yıldır Kosgebe kayıtlı bir firma. Ben Kosgeb ten destek almak istiyorum. Nasıl bir yol çizmem gerekir ve ne yapmalıyım. Ünvan değişikliği Kosgeb te bir sıkıntı yaratır mı? Yada nasıl bir proje hazırlamam gerek?

     ilginiz için şimdiden çok teşekkür ediyorum.

     Cevapla

      cenk gurler
     Haz 02, 2012 @ 16:43:41

     Merhaba girisimcilikte ofis dekorasyon gideri destekleniyor mu? Tskler

     Cevapla

      admin
     Haz 02, 2012 @ 16:45:18

     CENK BEY DEKORASYON KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ KAPSAMINDA DEĞİLDİR.

     Cevapla

      figen
     Haz 08, 2012 @ 20:24:18

     Merhaba Ben medikal ürünlerin parakende ve toptan satışını yapmak istiyorum destek alabilirmiyim birde eğitimi aldığım şehirde m
     i açmak zorundayım tesekkurler

     Cevapla

      admin
     Haz 09, 2012 @ 09:21:32

     MEDİKAL ÜRÜNLERİN TOPTAN PERKENDE SATIŞI KOSGEB DESTEKLERİ KAPSAMINDADIR.
     GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKANIZI İSTEDİĞİNİZ ŞEHİRDEN ALABİLİR İSTEDİĞİNİZ ŞEHİRDE KULLANABİLİRİSNİZ.

     Cevapla

      pınar şekerciler
     Eyl 17, 2012 @ 09:30:54

     figen hanım hangi şehirdesiniz ,ben de bu işi düşünüyorum belki birbirimize yardımcı olabiliriz .ben istanbuldayım ama henüz girişimcilik kurslarına başlamadım,araştırıyorum
     ilgilenirseniz GSM:0543 302 72 65

     Cevapla

      Furkan
     Haz 13, 2012 @ 10:03:01

     Ben KOSGEB girişimcilik belgemi aldım mobilya üzerine bir yer açmayı düşünüyorum.Bu makine techizat 70.000 bine kadar deniyor bu alacağım mobilya vb. ürünleri kapsıyor mu yoksa sadece makinaya mı?

     Cevapla

      admin
     Haz 13, 2012 @ 15:22:34

     3 BİN İŞLETME KURULUŞ GİDERLERİ
     15 BİN DEMİRBAŞ DESTEĞİ
     12 BİN AYLIK SABİT GİDERLER
     70 BİN %0 FAZİLİ GERİ ÖDEMELİ KREDİDİR. BU DESTEKĞİ SADECE DEMİRBAŞ MAKİNE İÇİN ALABİLİRİSNİZ. DEMİRBAŞ MAKİNE DESTEĞİDİR.

     Cevapla

      yusuf
     Haz 18, 2012 @ 08:37:28

     Kosgebin bu hibe ve kredi desteği arıcılık için de varmı acaba.

     Cevapla

      admin
     Haz 18, 2012 @ 14:05:13

     HAYVANSAL ÜRETİM İÇİN KOSGEB DESTEK SAĞLAMAZ.ARI VE ARICILIK İLE İLGİLİ DESTEK ALAMAZSINIZ, ANCAK KOSGEB DESTEĞİ BALIN PAKETLENMESİ SATIŞI VE NİHAİ TÜKETİCİYE ULAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ OLABİLİR

     Cevapla

      RessamX
     Haz 18, 2012 @ 10:34:02

     Merhaba; internet cafe için, PC alımı destekleniyor mu?

     Teşekkürler.

     Cevapla

      admin
     Haz 18, 2012 @ 14:03:47

     KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ İLE İNTERNET CAFE AÇAMAZSINIZ. BUNA DESTEK ALMANIZ ÇOK ZOR

     Cevapla

      isa zonturoğlu
     Tem 01, 2012 @ 13:41:48

     iyi günler girişimcilikle ilgili eğitim almak ve bu girişim sertifikamla bir işyeri açmak bu krediden yararlanmak istiyorum bu eğitim ne zaman başlıyor

     Cevapla

      DERYA
     Tem 02, 2012 @ 15:42:19

     MRB BEN YENİ AÇILMIŞ BİR İŞLETMEYE ORTAK OLABİLİYORMUYUM?BUNUN GEREKLERİ NELERDİR?
     işletmenin faaliyet konusu  to onarım

     Cevapla

      admin
     Tem 02, 2012 @ 17:17:49

     KOSGEB GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKANIZI ALDIKTAN SONRA YENİ AÇILMIŞ BİR İŞLETMEYE ENAZ %31 ORANINDA OLMAK ŞARTI İLE ORTAK OLABİLİRİSİNİZ.

     Cevapla

      ahmet ekici
     Tem 05, 2012 @ 08:07:29

     ben kosgeb ten destek kıredisi almak istiyorum büyük çaplı destek kıredisi istiyorum iş olarak çelik kondisyon ve büyük çaplı inşaat işleriyle ugraşıp belli bir kariyer yapmak istiyorum eger bununla ilgili bana yardım edebilirseniz sevinirim

     Cevapla

      admin
     Tem 05, 2012 @ 10:23:23

     KOSGEB UYGULAMALI YENİ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİNE KATILINIZ.

     Cevapla

      özgün
     Tem 05, 2012 @ 13:29:53

     Merhaba, Kosgeb hibe kapsamında işyeri kirasını destekliyor mu, işletme giderlerine işyeri kirası dahil mi? Yeni yönetmeliğe göre destekleyecek diye duymuştum ama bununla ilgili bir bilgiye ulaşamadım. Teşekkürler.

     Cevapla

      admin
     Tem 05, 2012 @ 14:31:40

     RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK. YENİ YÖNETMELİĞİN YAYINLANMASINI BEKLEYİNİZ.

     Cevapla

      ekrem
     Tem 06, 2012 @ 22:00:05

     eczane acmak için yararlanabılır mıyım bu destekten ?

     Cevapla

      admin
     Tem 06, 2012 @ 22:09:47

     evet olur

     Cevapla

      ali
     Tem 09, 2012 @ 00:12:03

     milan dekorasyon işplanı reklamda var.admin diyo dekorasyon destek kapsamında değil???

     Cevapla

      admin
     Tem 09, 2012 @ 11:13:18

     inşaat işleri tamamlayıcı hizmetleri destek kapsamında.

     Cevapla

      mertcan
     Tem 10, 2012 @ 09:12:10

     merhabalar, gıda üzerine bi işletme açmak istiyorum kosgeb den destek alabilirmiyim?

     Cevapla

      admin
     Tem 11, 2012 @ 10:44:22

     iş planınınız eksiksiz ve profesyonelce hazırlanmışsa yanı danışmanlık firmalarından destek almışsanız evet.

     Cevapla

      Güner
     Tem 11, 2012 @ 09:16:41

     Bazı belediyelerin işyeri ruhsatı vermediklerini duyuyoruz. İşyeri ruhsatı olmadan Kosgebden destek alınabilir mi?

     Cevapla

      admin
     Tem 11, 2012 @ 10:45:15

     iş yeri açma ruhsatı başvuru evrakları ve işlemleri içinde olmasada olur.İş planınınız eksiksiz ve profesyonelce hazırlanmışsa yanı danışmanlık firmalarından destek almışsanız evet.

     Cevapla

      haluk
     Tem 17, 2012 @ 08:53:20

     ben girişimcilik belgesi aldım. lisans mezunuyum.lisans diplomasının bir faydası varmı. çünkü ünv. lere büyük imkan diye haber yapılmıştı. ayrıca pekmez, bal ve kuru bakliyat paketleme ile ilgili nasıl destek alabilirim tşk.

     Cevapla

      admin
     Tem 17, 2012 @ 10:13:55

     Girişimci iş planı projenizi danışmanlık firmasına hazırlatınız.Aksi halde iş planınız eksik ve yanlış olursa destek alamayabilirisiniz.

     Cevapla

      haluk
     Tem 17, 2012 @ 09:11:33

     şu anda devam eden bir dersaneye ortaklık teklifi aldım. bu desaneye ortaklığım kosgeb tarafından desteklenirmi. bilgilendirirseniz sevinirim.

     Cevapla

      admin
     Tem 17, 2012 @ 10:14:42

     Eğitim sektörüne KOSGEB Girişimcilik Destek Programı ile destek alamazsınız. KOSGEB Eğitim Sektörünü Desteklemez.

     Cevapla

      gülay
     Tem 17, 2012 @ 10:36:37

     Selam, ben bayanlara spor salonu ve dans okulu açmak istiyorum.Destek alabilir miyim?

     Cevapla

      admin
     Tem 17, 2012 @ 16:44:20

     gülay hanım kosgeb dans okuluna dans eğitimine destek vermez.

     Cevapla

      gülay
     Tem 30, 2012 @ 13:14:35

     Teşekkür ederim, peki bayanlara spor salonu için de mi destek vermez?

     Cevapla

      admin
     Tem 30, 2012 @ 15:03:08

     SPOR SOLUNLARI DESTEK KAPSAMINDA DEĞİL.

     Cevapla

      MURAT TÜRLÜ
     Tem 17, 2012 @ 14:25:28

     MERHABA ADMİN BEN GENÇ BİR GİRİŞİMCİYİM İNTERNET PAZARLAMA VE REKLAM ÜZERİNE BİR PROJEM VAR. UZUN SÜRE MELEK YATIRIMCI ARADIM VE BİR COK YERE BAŞVURUDA BULUNDUM. DEVLET DESTEĞİ İLE PROJEMİ KENDİM YAPMAK İSTİYORUM.İŞLETMEMİ ACTIKTAN SONRA ÖZELLİKLE REKLAM KONUSUNDA KREDİYİ KULLANABİLYORMUYUM ?
     BİR DİĞER KONUDA YATIRIMCI ARAMAM KONUSUNDA DESTEK OLABİLİRMİSİNİZ..
     ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER

     Cevapla

     a
     20-10-2012 06:10

      KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ 30 BİN TL 70BİN TL %0 FAİZLİ KREDİ YORUMLARI CEVAPLAR

      emine Emine Fire Avatar

       mehtap
      Tem 19, 2012 @ 06:51:55

      merhaba ben girişimcilik kursuna devam ediyorum .kurs bitince bayan kuaforü açmak istiyorum ama tecrubem var hiç bir belgem yok noterden belge kiralarak belediyeden ruhsat alıp açsam projemin kabulunde bir sorun yaşanırmı cevaplarsanız sevinirim.

      Cevapla

       admin
      Tem 19, 2012 @ 09:49:24

      BAYAN KUAFÖRÜ AÇMAK İÇİN USTALIK KALFALIK BELGESİNİ SİZDEN ESANAF ODASI İSTER, SİZİN YAPACAĞINIZ ŞEY TİCARET SANAYİ ODASINA KAYIT OLMAKTIR. TİCARET SANAYİ ODASINA KAYIT OLUNUZ. SÜREÇ İÇİNDE USTALIK KALFALIK VEYA A ÇIRAKLIK BELGENİZ OLMADIĞI İÇİN SORUN YAŞAMAZSINIZ.

      Cevapla

       cavit koca
      Tem 19, 2012 @ 08:11:36

      internette yemekhene üzerine iş planı bulamadın,yetkililerde işplanını kendimizin hazırlamamızı söylediler bu konuda nasıl yardımcı olabilirsiniz ne yapmalıyım

      Cevapla

       admin
      Tem 19, 2012 @ 09:47:54

      İNTERNETTE YER ALAN İŞ PLANLARI GEÇERSİZİDİR.KOSGEB GİRİŞİMCİ İŞ PLANI OLAMAZLAR. İNTERNETTE OLAN İŞ PLANI ÖRNEKLERİ İŞİNİZE YARAMAZ.
      YETKİLİLER SİZE KENDİ İŞ PLANINIZI YAZIN DİYORSA O YETKİLİLERE ŞUNU SÖYLEYİN; BEN KENDİ İŞ PLANIMI EKSİKSİZ VE PROFESYONEL OLARAK YAZABİLSEM GİDER BİR DANIŞMANLIK FİRMASI KURARDIM VE O SEKTÖRDE ÇALIŞIRDIM. 72 SAATLİK VEYA 172 SAATLİK 7200 SAATLİK GİRİŞİMCİLİK KURSU ALMIŞ OLSANIZ BİLE O KURS PROJE YAZMA PCM EĞİTİMİ DEĞİLDİR BU SEBEPLE SİZİN EKSİKSİZ VE PROFESYONEL BİR İŞ PLANINI TEK BAŞINIZA YAZMANIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR. ACİL OLARAK BİR DANIŞMANLIK FİRMASINDAN DESTEK ALINIZ.

      Cevapla

       abdullah
      Tem 21, 2012 @ 20:26:24

      merhaba .ben gümüş magazası açmak istiyorum .bu dükkanı açarken dükkan vitrini iç tezgah koltuk çelik kasa gibi kalemler karşılanıyormu.birde iş planını ne zaman hazırlıyoruz magazayı açtık biz tüm harcamayı yaptık faturalandırdık bu şekildemi.yoksa dükkan kuruluşunu yaptık iş planını hazırladık kosgebe sunduk onlar okeyledikten sonramı malzeme makina alımına başlıyoruz. teşekkürler.

      Cevapla

       admin
      Tem 22, 2012 @ 18:56:33

      ÖNCELİKLE KOSGEB GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİNE KATILIRSINIZ BU EĞİTİMLER 10-15 GÜN SÜRER DAHA SONRA SERTİFİKANIZI ALIRISINIZ VE BİZE İŞ PLANI HAZIRLATIRISINIZ VE İŞLETMENİN YASAL KURULUMUNU YAPARSINIZ. İŞ PLANINI ONAYLANIR VE DEMİRBAŞI ALIRISINIZ VE DEMİRBAŞI ALDIĞINIZA DAİR EVRAKKLARI KOSGBE VERİRİSİNİZ VE HİBEYİ ALIRISNIZ.

      Cevapla

       hasan
      Tem 24, 2012 @ 13:08:26

      makine teçhizatın ne kadarı karşılanıyor? Kurulan işletmeye makine alınacak bunun belli bir miktarı mı karşılanıyor örneğin 100 bin liralık bi makine alsan da 15 bin lira yardım 50 bin liralık bi makine alsanda 15 bin lira.yoksa alınan makinenin belli bir oranı mı karşılanııyor %40 makineye ödenen bedel karşılanır gibi.

      Cevapla

       abdullah
      Tem 25, 2012 @ 09:43:16

      tekrar merhabalar ben sertifikyı almıştım . iş planını nekadar bir ücrete hazırlıyorsunuz. birde bu destek emlak bürosu açmak için geçerlimi teşekkürler.

      Cevapla

       admin
      Tem 25, 2012 @ 10:13:11

      KOSGEB GİRİŞİMCİ İŞ PLANI PROJELERİ 2000 TL DEN HAZIRLANIR VE EMLAKÇILIĞA KOSGEB DESTEK VERMEZ

      Cevapla

       umut
      Tem 25, 2012 @ 15:22:58

      istanbulda eğitim almak için nereye başvuru yapacaz.tşklr

      Cevapla

       admin
      Tem 26, 2012 @ 09:51:40

      KOSGEB GİRİŞİMCİLİK EĞİİTMLERİ İÇİN BULUNDUĞUNUZ İLİN İŞKUR VEYA KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ İLE İRTİBATA GEÇİN.

      Cevapla

       murat
      Tem 25, 2012 @ 20:19:23

      sevgili admin merhaba :

      Oto aksesuar iç ve dış ticaret şirketi kurmak istiyorum, ben yarın hemen uygun bir yer bulmusken yeri tutmak istiyorum
      Çunku baglantılarım var ve hemen malzeme isteyen musterilerim var
      isyerini actıktan sonra yani girişimcilik kursuna katılmadan kosgebden herhangi bir destek alma sansım var mı ? yeri acıp gerekli faturalarla harcamalarımı belgelendirdikten sonra destek alabiliyor muyum ? ayrıca ihracatla ilgili destekler nelerdir ? ne gibi şartlar aranıyor ?

      bu konuda bilgi alabilirsem çok sevinirim,tesekkurler,,,

      Cevapla

       admin
      Tem 26, 2012 @ 09:51:08

      VAR OLAN İŞLETMELER İÇİNDE KOSGEB İN BİR ÇOK DESTEĞİ VARDIR.
      YERİ İŞYERİ KURACAKSANIZ SİZE TAVSİYEMİZ ÖNCE KOSGEB GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİNE KATILIN VE SONRA BU KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ İLE İŞYERİNİZİ KURUP 3BİN TL İŞLETME KURULUŞ DESTEĞİ 15 BİN DEMİRBAŞ MALZEME DESTEĞİ 12 BİN İŞLETME AYLIK SABİT GİDERLERİNDEN OLAN PERSONLE, ELEKTİRİK,ISINMA,TELEKOMİNİKASYON DESTEĞİ ALIN VE 70 BİN TL 2 YIL SONRA GERİ ÖDEMELİ OLAN %0 FAZİLİ KREDİDEN İSTİFADE EDİN.

      Cevapla

       murat
      Tem 26, 2012 @ 21:05:33

      sevgili admin ,

      öncelikle vermiş oldugun bilgilerden dolayı cok tesekkur ederim,

      biz acıkcası ailecek birseyler yapmak istiyoruz, ama ne yazık ki imkanlar kısıtlı olduğundan kosgebin sağladığı imkanlardan detaylı şekilde bilgi sahibi olmak istiyoruz.bu yüzden seni soru yağmuruna tuttuğum için kusura bakma lütfen.ben ve ablam 4 yıllık üniversite mezunuyuz.Kosgebin 4 yıllık mezunlara da bazı olanaklar sağladığını duydum.

      -4 yıllık üniversite mezunu için ayda bin lira olmak üzere toplamda 20 bin destek doğru mu ve bunun için kriter sadece 4 yıllık mezun olmak mı ?

      -isyerini babamın adına acarsak ; ben çalışan olarak bu destekten faydalabilir miyim ?yani firma sahibinin oğlu olmam bu desteği almamızda eksi bir puan getirir mi ? isletmede 4 yıllık üniversite mezunu iki kisi varsa , sadece biri mi bu destekten faydalanabilir ?

      -bu desteği alabilmemiz için ; alacak olan kisinin ya da kurumun iskura kayıtlı olması sart mı ?

      -ayrıca ben su anda sigortalı olarak çalısıyorum.bu desteği alabilmem için işi bıraktıktan sonra yeni ise baslarken sigortam baslamadan kosgebe basvurmalıyım ki bu destekten faydalanabileyim diye biliyorum , dogru mu ?

      Tekrardan sorularım için kusura bakma ama bu konuda önümü görebilmek için bu tarz desteklerin hepsinden faydalanmak istiyorum..bu yüzden de her detayı soruyorum..

      Cevabın için şimdiden teşekkür ederim,

      Cevapla

       erenov
      Tem 30, 2012 @ 04:26:26

      merhaba ben oto kirlama kurmak istiyorum kosgeb nace kodu 77.1 ve 77.11 (motorlu tasılların kiralnması yada leasingi)
      araçları ben sahıstan kiralayıp sözleşme ile işletme hakkını alacağım kosgeb benim büro malzemesi 2-3 bilgisayar, yazıcı (fax tarayıcı fotokopi özellikli) masa koltuk su sebili yada bürotipi dolap, dosya dolabı, tabela, büro için sabit telfon sözleşme bastırmam gerekiyor fatura bastırmam gerekiyor bunlar ya da hangileri karsilanır. tekrar belirtmem gerekirse hibe yada krediyi araç almak için kullanmayacam sadece şirket için ve ltd şti mi açsam yoksa şahıs şirketimi (gelir vergisi) kosgeb benim bagkur primlerimi karşılıyormu birde yeni uygulamada danısmanlık hizmetini karsılamıyor sanırım kosgebten değilde özel firmadan danısmanlık alınca da mı karsılamıyor

      Cevapla

       admin
      Tem 30, 2012 @ 15:02:53

      rent a car kosgeb destekleri kapsamında ancak istihdam yaratmadığınız için bu iş planını kosgeb in onaylanması biraz zor olabilir.DANIŞMANLIK FİRMALARINDAN DESTEK ALIP SIKI BİR İŞ PLANI HAZIRLATMANIZ HALİNDE DESTEK ALMA İHTİMALİNİZ ARTAR.ÖNCE PROJE ONAYLANIR DAHA SONRA DEMİRBAŞI FATURASINI VE BANKA DEKONTUNU HAIZRILAR KOSGEBE VERİRİSİNİZ.

      Cevapla

       erenov
      Tem 30, 2012 @ 19:38:58

      teşekkürler admin

      peki kimden destek alabilirim proje onaylanması kaydıyla ücret alan bir yer var mı
      ben zaten her 4 arac için bir kişi çalıştııracağım bize bu durumda kimler yardımcı olabilir danışmanlık hizmet bedelini isterse kosgeb karşılamasın ama işimiz kurulduktan sonra çok rahat öderim projenin onaylanması kaydıyla çalışan hangi şirketler var güvenebileceğimiz

      saygılarımla, teşekkürler

      Cevapla

       admin
      Tem 31, 2012 @ 11:50:45

      2000 tl den iş planınızı hazırlarız kesin destek alırız.

      Cevapla

       erenov
      Ağu 10, 2012 @ 09:43:30

      ne yapmamız lazım nasıl ulaşabilirim size istediğiniz belgeler neler


       erenov
      Tem 30, 2012 @ 04:30:38

      ve ayrıca sormak istediğim diyelim ki bugun işletmeyi kurduk bugun projeyi kosgebe sunduk demirbasları proje onaylanıncamı almamız gerekiyor 1- 1.5 ay sonra felan yoksa işletme kurarken aldık faturalarını hazırladık projeyle sunduk ödemeyi proje onaylanınca bana ya da aldığım firmaya kosgeb ödermi yoksa illa birşeyler almak için kosegebin önce projeyi onaylamasımı gerekir şimdiden teşekkkürler

      Cevapla

       şennur
      Tem 30, 2012 @ 14:35:39

      ben şuan aktif olan bir işyerini (market) almak istiyorum ancak devralacak nakikdim yok kosgep böyle durumlardada yardımcı oluyormu? eğitime katılmak sorun deyil ancak kurulu iş yeri devralmaktada destek veriliyormu?

      Cevapla

       şennur
      Tem 30, 2012 @ 14:45:53

      birde ben uzun yıllar direksiyon hocalığı yaptım.. bu sektörde aktif olan bir sürücü kursuna ortaklık geçerlimi.

      Cevapla

       admin
      Tem 30, 2012 @ 15:03:28

      SÜRÜCÜ KURSLARI DESTEK KAPSAMINDA DEĞİL.

      Cevapla

       fatma
      Ağu 01, 2012 @ 11:42:52

      bayan kuaförlüğü yapıyorum yeni iş yeri kurmak istiyorum ustalık diplomam yok
      nasıl bir yol izlemem gerek şirket olmadan ticaret odasına kayıt yaptırabilirmiyim belediye kabül edermi tşk ederim

      Cevapla

       admin
      Ağu 01, 2012 @ 14:04:34

      KOSGEB GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİNE KATILIN. USTALIK BELGESİNE GEREK YOK.

      Cevapla

       ahmet
      Ağu 05, 2012 @ 08:37:12

      ya ben bi iş kurmayı düşünüyorum ama maddiyatsızlıktan çok maneviyatlık destek lazım ne yapmam lazım

      Cevapla

       şükrü
      Ağu 05, 2012 @ 19:13:24

      merhabalar. çok yakın bir dostumla geliştirdiğimiz internet tabanlı bir reklam-tanıtım projemiz var. 6 aylık süre zarfında öngördüğümüz hedef kosgebden alacağımız kredinin büyük bir bölümünü hatta tamamını ödemeye el veriyor. ancak bu proje için webyazılımı desteğine bu desteği almak içinde ortalama 30.000 tl gibi bir paraya ihtiyacımız var. eğitimlere katılsak, iş planımızı hazırlatsak ve kosgebe projemizi sunsak acaba bize hibe ya da uzun vadeli düşük faizli kredi verirler mi? bu konuda bilgilendirirseniz çok sevinirim. şimdiden yardımınız için teşekkürler. saygılar

      Cevapla

       ersan
      Ağu 07, 2012 @ 09:04:16

      merhabalar,

      öncelikle yardımlarınızdan dolayı teşekkür ederim.

      Ben halı saha kurmak istiyorum. Bunun için kosgepten her hangi bir destek alabilir miyim?

      Cevapla

       admin
      Ağu 07, 2012 @ 13:05:38

      halı saha detek kapsamında değildir.

      Cevapla

      a
      20-10-2012 06:11

       KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ 30 BİN TL 70BİN TL %0 FAİZLİ KREDİ YORUMLARI CEVAPLAR

       emine Emine Fire Avatar

        selami
       Ağu 07, 2012 @ 09:09:15

       doğal gaz hattı ve tesisat işiyle ilgili bi ofis açmak istiyoruz. bunun için kosgepten yardım alabilir miyiz?

       Cevapla

        admin
       Ağu 07, 2012 @ 13:05:15

       destek alınır .kosgeb desteği kapsamında.

       Cevapla

        SERHAT
       Ağu 08, 2012 @ 09:14:48

       Merhabalar,

       Admin sana bir sorum olcak. KOSGEBin verdiği 70.000 TLlik geri ödemeli krediyi hangi şartlarda alabiliyoruz. Tam olarak açıklaması yok. Ben girişimcilik kursunu tamamladım ve projemde 70.000 tlyi hemen almaya ihtiyacım var. Bu konuda bana bir cözüm yolu söylermisiniz? Teşekkür ederim.

       Cevapla

        admin
       Ağu 09, 2012 @ 10:32:52

       iş planınızda sabir yatırım a yazasınız. iş planı onaylanır. banka teminat mektubu alırısnız. banka dekontu ve fatura alırısnız. kosgeb tespit tutanağı düzenler. bankadan çekersiniz . 2 yılsona 8 eşit taksitte 3er aylık aralarla geri ödersiniz

       Cevapla

        ömer
       Ağu 08, 2012 @ 22:11:14

       Yeni yapılan değişiklik ile yazılım harcamaları da destek kapsamına girmiş. Bildiğim kadarı ile e-ticaret işletmeleri de genel destekten faydalanabiliyor. Peki kuracağım e-ticaret işletmesinin web sitesi tasarım ve yazılım ücretlerini yazılım harcaması kapsamında destek olarak alabilir miyim?

       Cevapla

        admin
       Ağu 09, 2012 @ 10:31:12

       evet

       Cevapla

        melike aydın
       Ağu 09, 2012 @ 09:53:20

       merabalar kreş açmak için kosgeb destek veriyor mu acaba

       Cevapla

        admin
       Ağu 09, 2012 @ 10:30:55

       kreşe destek vermez kosgeb

       Cevapla

        DENİZ ALTIN
       Ağu 09, 2012 @ 23:48:49

       MERHABALAR KOSGEB EYİTİMLERİM DEVAM EDİYOR 70000 TL VERİLEN DESTEGİN YÜZDE 70 ORANINDA YİNE KOSGEB DESTEKLİYORMUŞ BÖYLE HABER GELDİ DOGRUMU GERİ 25 TL ÖDENİYORMUŞ YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRM İYİ AKŞAMLAR TEŞEKKÜRLER

       Cevapla

        Erdcesur
       Ağu 10, 2012 @ 18:28:52

       Merhaba,

       Benim mobil uygulamalar üzerine tasarladığıkm bir proje var. Tezimi yazarken proje konusunda proje yönetimi kısmını program dahilinde planladım. İş akışlarını ve iş planlamasnı büyük ölçüde bitirdim. Sadece uygulamanın nasıl çalıştığı kısmı ile ilgili bir çalışma yapmam gerekiyor. Sonuçta elimde hazır bir proje var. Bunun için destek almak istediğimde eğitime katılmam gerekiyor mu? Kosgeb projeler için döküman olarak neler istiyor. Öncelikli şirket mi kurmak ve patent almak gerekli mi? Yoksa sadece elimdekiler donelerle yeterli olur mu? Yardımlarınızı rica ederim.

       Saygılarımla,

       Cevapla

        admin
       Ağu 11, 2012 @ 11:05:28

       kosgeb girişimcilik desteği ile iş yerinizi kurun kosgeb arge ve endüstiriyel uygukama desteği ile devam edin

       Cevapla

        Erdal
       Ağu 10, 2012 @ 18:51:14

       merhabalar. ben bir AVM içerisine frençayslık alarak bir dondurma standı kurmayı düşünüyorum. kurduğum yer annemin üzerine olacak. yaklaşık 20 25 binliralık makina teçhizat masrafı olacak. koskeb in hangi desteklerinden nasıl faydalanabilirim. annemin rahatsızlığından dolayı kurslara ve eğitimlere katılması mümkün değil. şimdiden teşekkür ederim cevabınız için

       Cevapla

        hasan basri
       Ağu 12, 2012 @ 01:12:41

       şirket ortağıyım. kültür mantarı işine girmek istiyorum.
       birde babama ait çok müsait bir arsa var orada oto kuaför ve buharlı yeni tip oto yıkama işi yapmak istiyorum. yardımcı olurmusunuzz.

       Cevapla

        admin
       Ağu 12, 2012 @ 10:47:17

       kültür manatarı bitkisel üretim olduğundan kosgeb desteklemez ancak oto kuaför ve bakım hizmeti kosgeb in destekleri kapsamında.

       Cevapla

        burak
       Ağu 12, 2012 @ 06:58:19

       ben halı saha acmak istyorum fakat bu halı saha için bana 250 bin tl gerekli kosgeb bu kadar krediyi halı saha için verir mi ipotek için yeteri kadar arsam var eger halı saha için verıyorlarsa kursuna katılayım

       Cevapla

        mevlüt kılınç
       Ağu 21, 2012 @ 11:35:07

       slm ben oto kiralama işi yapmaktayım işimi genişletmek istiyorum bu genişletmeden kosgepten destek alabilirmiyim

       Cevapla

        GÖKHAN
       Ağu 25, 2012 @ 10:22:53

       Ben işletme mezunuyum ve 7 yıllık kendi işletmem var.7 yıllık süreçte sıkıntılarım oldu ve banka kredilerinden yararlanamıyorum.kosgeb bana ipotek karşılıgı kredi verirmi.tşk

       Cevapla

        admin
       Ağu 25, 2012 @ 12:22:16

       banka size kredi vermez kırmızı yemiisiniz.kosgeb banka kredisinin fazini öder ama ödenecek bir fazi için bankadan krediçekmek lazım banka ile sizin aranızda olan bir durum

       Cevapla

        aslı
       Ağu 25, 2012 @ 16:18:51

       selamlar ben terzilik yapmaktayım,işimi genişletmek istiyorum.iş kıyafetleri alanında faaliyet gösterecek mini atölye kurmak istiyorum.kosgeb desteginden faydalanabilirmiyim.faydalanabiliyorsam nereden başlamam gerek.teşekkür ederim

       Cevapla

        admin
       Ağu 25, 2012 @ 16:37:21

       kosgeb girişimcilik eğitimlerine katılın sertifika alın size iş planı projesi hazırlayalım faydalanırısnız.

       Cevapla

        haldun
       Ağu 26, 2012 @ 13:35:56

       mrb sevgili admin bi konuya takıldım yardımcı olursanız sevinirim,kültür mantarı için destek verilmez bitki üretimi olduğu için demişiniz ama kosgeb tarafından teşvik verilmeyen sektörler arasında bitki yetiştiriciliği yanında parantez içinde seracılık kültür mantarı ve hayvansal yem bitkilerini ayırıp bunlar hariç demiş,bence veriliyo ki ayrıca mantarlar bitki değil kendince ayrı bi familya yardımcı olursanız sevinirim

       Cevapla

        admin
       Ağu 27, 2012 @ 08:55:06

       KONU ÇELİŞKİLİ BİR KONU HANGİ HİZMET MERKEZİNE İŞ PLANI SUNUŞACAKSA ÖNCE ONLAR İLE GÖRÜŞÜLMELİ ONLAR YEŞİL IŞIK YAKTIKTAN SONRA TAMAMDIR .

       Cevapla

        ziya kara
       Eyl 02, 2012 @ 09:57:46

       siğorta şirketi kurmak istiyorum.kosgeb girişimcilik destek proğramından yararlanabiliyormuyum? tşk

       Cevapla

        admin
       Eyl 02, 2012 @ 21:14:44

       hayır kosgeb sigortacılığa vb aracılık hizmetlerine destek vermez

       Cevapla

        ziya kara
       Eyl 02, 2012 @ 09:57:56

       siğorta şirketi kurmak istiyorum.kosgeb girişimcilik destek proğramından yararlanabiliyormuyum? tşk

       Cevapla

        admin
       Eyl 02, 2012 @ 21:13:53

       hayır

       Cevapla

        fayık demir
       Eyl 03, 2012 @ 19:39:52

       örgü tel makinası alıp
       örgülü bahçe teli üretimi yapmak istiyorum.

       kurslara katılmadan alabileceğim bir destek varmı?

       Cevapla

        mehmet arhan
       Eyl 04, 2012 @ 08:58:16

       kahve dünyasına rakip bir işletme kurmayı düşünüyorum. isimden dekorasyona menüsüne kadar herşey planlı. sermaye ortağı arıyorum.

       Cevapla

        kaya
       Eki 10, 2012 @ 18:53:46

       kahve dünyasını unut gel bana kar ortağı ol makina üretelim para sayma makinasıa al

       Cevapla

        musa gul
       Eyl 04, 2012 @ 20:41:31

       Elimde kendimin düşünerek hayata geçirebileceği yenilikçi noter tastikli bir iş fikri var bu iş fikri Şuan türkiyenin hiç bir yerinde yok,Danışmanlık firmaları kosgep buna %100 hibe verir deniliyor.Ancak kosgep iş için harcama yaptıktan sonra parayı veriyor benimde bu projeyi(iş fikrini hayata geçirebilmem için) Sermaye gerekiyor, benimde öyle bir imkanım yok iş fikrinin tahmini kazancı : İş fikrim 3. yıl için 4trilyon ciro yapıyor hesaplamalarıma göre,kısaca ön sermaye destegi verecek ortak arıyorum ? ortaklık hisse üzerinden yapıalcaktır
       İletişim 05439117383

       Cevapla

        gönül dontaş
       Eyl 06, 2012 @ 16:17:23

       daha önce bir işyeri açıp kapatmış olmam bu krediyi almama engel olur mu Kosgepten faydalanabilirmiyim bu konuda bilgi verebilir misiniz??

       Cevapla

        admin
       Eyl 07, 2012 @ 10:22:15

       sorun olmaz. destek alırsınız.

       Cevapla

        KIYMET
       Eyl 08, 2012 @ 08:26:29

       slm.ben kıymet.mobilya aksesuarları üzerine işyeri açtım.açmadan önce ticaret odasına gidip sordum.yalnış bilğilendirildim yada ben yalnış anladım.hibe krediden yararlanmıyormuşum.işyerini açmadan önce kursa gitmem gerekirmiş.ama ben 3 ay oldu açalı.kendine güvenen,bilğili,tecrübeli ve 7 yıldır işini çok iyi yapan birisiyim.şimdi ne yapabilirim.işimi nasıl geliştirebilirim.

       Cevapla

        admin
       Eyl 08, 2012 @ 09:56:27

       kosgeb girişimcilik kurusna katılın sertifika alın daha sonra iş yerinizi açın.

       Cevapla

        birkan
       Eyl 08, 2012 @ 13:14:43

       iyi günler ben özel bir kurumda öğretmenlik yapıyorum bir etüt merkezi açmak istiyorum bunun için KOSGEBden yardım alabilirmiyim?

       Cevapla

        admin
       Eyl 09, 2012 @ 11:02:02

       eğitime kosgeb destek vermez.

       Cevapla

        volkan
       Eyl 08, 2012 @ 14:09:18

       merhaba admin sertifikamı aldım, erkeklere verilen %60 lım oran ne demek 30.000 tl nin 18.000 tl sini mi alabilirim oemek oluyor? bu oranlama işleyişi nasıl oluyor, yani 30.000 tl mi alacağız daha az mı? teşekkür ederim.

       Cevapla

        admin
       Eyl 09, 2012 @ 11:03:29

       kursta eğitmeniniz size anlatmadımı ? işletme kuruluşu için ne harcarsan %60 ı, 25000 tl demirbaş alırısan 15000 tl ve aylı giderlerin kira personel elekeirik su vb aylım 1500 olursa ayda 1000 el ve işetmene makine gerekşiyora 70 bin tl

       Cevapla

        murat
       Eyl 09, 2012 @ 16:41:48

       merhaba ismim murat ben 1 yıl önce girişimcilik belgesini aldım ama henüz bir iş yeri açamadım nedeni ise mobilya ve diğer gereken malzemelerini alacak madiyat gücüne sahip değilim danışmanlık firmalarının atlaşmalı olduğu firmalardan yararlana bilirmiyim bu şekilde düşündüğüm işyerini açabilirmiyim ben kuruyemiş toptan prakende satış mağzası açmayı düşünüyorum nasıl açabilirim kosgebden nasl yararlnabilirim

       Cevapla

        erhan
       Eyl 09, 2012 @ 21:46:43

       ben istanbulun farklı bölgelerınde lokanta tarzı yerler acmak ıstıyorum kosgebten yararlanabılırmıyım yada ne yapmam gerekır

       Cevapla

        idris
       Eyl 10, 2012 @ 17:49:31

       merhabalar..ben kırtasiye üzeri bir yer açmak istiyorum. kurslara katılmadan kosgep ten faydalanma şansım var mı? ayrıca yer hazırlayabılmem için peşinat gerekiyor yer bulmadan önce destek sunarmısınız?işsizim ve gerçekten bu yardıma ihtiyacım var..yardımcı olursanız sevinirim.e mail adresime bir cevap lütfen..teşekkürler..

       Cevapla

        İsmail
       Eyl 11, 2012 @ 17:26:15

       İyi çalışmalar,
       Franchising yöntemi ile gıda sektörü(dondurma, şekerleme vb.) üzerine bayilik alınmak istense destekten yararlanılabilir mi.?

       Cevapla

        admin
       Eyl 12, 2012 @ 10:38:42

       evet destek alınır

       a
       20-10-2012 06:11

        KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ 30 BİN TL 70BİN TL %0 FAİZLİ KREDİ YORUMLARI CEVAPLAR

        emine Emine Fire Avatar

        Cevapla

         onur
        Eyl 12, 2012 @ 11:43:29

        merhaba ben dükkan açmak istiyorum benim masraflarım 30 bin tl tutatsa 30 bin tl lik hibe alabilirmiyim bir de 70. tl lik kredi yi almak için sadece banka teminat mektubu yeterlimi. teşekkür ederim

        Cevapla

         ugur
        Eyl 15, 2012 @ 17:15:21

        mrb ben jcb kepce almak ıstıyorum kosgepten alacagım destegi beni tam olarak bilgilendirir misiniz

        Cevapla

         admin
        Eyl 16, 2012 @ 09:39:25

        kosgeb araç alımına destek vermez

        Cevapla

         halil
        Eyl 16, 2012 @ 08:53:15

        Merhaba Admin,
        Bilgisayar Teknik Servis ve Onarım merkezi açacağım ama NACE kodunu bulamadım. KOSGEB in sunmuş olduğu listelerde de bilgisayar toptancılığı yer alıyor hangisini yazmalıyım?

        Cevapla

         admin
        Eyl 16, 2012 @ 09:39:07

        46.5

        Bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanlarının toptan ticareti

        46.51

        Bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri ve yazılım toptan ticareti

        46.52

        Elektronik ve telekomünikasyon ekipmanlarının ve parçalarının toptan ticareti
        47.41

        Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgisayarların, çevre donanımlarının ve yazılım programlarının perakende ticareti

        95

        Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı

        95.1

        Bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı

        95.11

        Bilgisayarların ve bilgisayar çevre birimlerinin onarımı

        Cevapla

         hülya
        Eyl 17, 2012 @ 14:45:58

        ben trafik müşavirliği yapamak istiyorum bunu karşılarmı..

        Cevapla

         admin
        Eyl 18, 2012 @ 10:26:42

        desteklemez.

        Cevapla

         Ekin Var
        Eyl 17, 2012 @ 20:07:39

        Ben kokoreçci dükkanı açmak istiyorum girişimcilik belgesini nerden alacağım hangi kursa gitmem gerekiyor.Sonrası Kosgebe nasıl başvuru yapacağım .Yardımcı olursanız sevinirim

        Cevapla

         İlknur Aras
        Eyl 19, 2012 @ 14:06:29

        Merhabalar ben KOSGEBin 70 bin TLlik 2 yıl ödemesiz kalan 2 yıl ödemeli kredisine başvurdum fakat şu anda verilmiyor dendi. Bunun nedenini öğrenebilir miyim? Eğer veriliyorsa ne zaman alabilirim?
        Teşekkürler..

        Cevapla

         adalina
        Eyl 20, 2012 @ 08:08:45

        merhaba

        Dökümanları inceledim. Yeni girişimci desteğinin koşullarında üniversitelerde Girişimcilik dersi almış ve dersin adının içinde girişimcilik geçiyorsa eğer girişimcilik eğitimi almasına gerek yoktur ibaresine yakın bir açıklama gördüm. Ben bu dersi üniversitede seçmeli der olarak almıştım. Diploma ile beraber aldığım transkriptde de bu görünmekte. Şimdi tekrar bu dersi almam gerekir mi ? Yoksa bu belgeyi ibraz ederek yeterlilik kazanmış olur muyum?

        Cevapla

         Nilgün
        Eyl 20, 2012 @ 13:42:30

        Kırtasiye ve kitap satışı üzerine dükkan açmak istiyorum.
        Kosgeb destekleri arasında mıdır?
        Teşekkürler

        Cevapla

         hakan
        Eyl 22, 2012 @ 10:32:12

        ben yeni rent a car atım 3 araç aldım yeni ofis actım bu durumdan yarana bilirmiyim ?

        Cevapla

         admin
        Eyl 23, 2012 @ 10:31:06

        sertfiika aldıktan sonra iş yerinizi açmış iseniz evet olur

        Cevapla

         ali veli
        Eyl 23, 2012 @ 11:44:02

        fatura ödeme merkezi açsak kosgeb destek veririmi

        Cevapla

         ismet yılmaz
        Eyl 24, 2012 @ 16:30:04

        selamun aleykum benım cebımde bes kurus yok ama hayalımde bır guzel halı yıkama dukkanı var bana acıklamalı yardımcı olurmusunuz lutfen ne yapmalıyım ben testek alma ıhtımalım nedır dukkan acma ıhtımalım nedır
        destek alma ıhtımalım nedır ne yapmalıyım sıze sımdıden cok tskler

        Cevapla

         admin
        Eyl 27, 2012 @ 13:28:27

        sermayeniz yoksa kosgeb ten destek alamazsınız çünkü destekler hak ediş şeklindedir.

        Cevapla

         aysel koçkurt
        Eyl 26, 2012 @ 09:31:36

        2010 mart ayından beri açık olan bir şahıs firmam var.kosgebe kayıtlıyım.acil krediye ihtiyacım var.ne yapmam gerekiyor.teşekkürler

        Cevapla

         admin
        Eyl 27, 2012 @ 13:26:29

        kosgeb veri tabanına kauıt olun. yılda birdefa açılan kredi faiz desteğinden istifade edersiniz

        Cevapla

         fadime
        Eyl 27, 2012 @ 17:34:47

        slm
        Ben ev kadınıyım ,

        Yakında acılacak oto galericiler sitesinde bir Fast food yeri açmak istiyorum bu konuda Kosgep ten nası faydalanabilirim

        teşekkürler

        Cevapla

         yasin kalkan
        Eyl 28, 2012 @ 01:27:38

        Merhabalar.. 23 yaşındayım ve halısaha tesisi kurmak istiyorum.. bilardo playstation vb eglence turu.. ama maliyeti biraz fazla.. merak ettiğim konu kosgeb 70000lira geri ödemeli yardım ediyo acaba bunun daha üstü varmı? birde kosgebden yardım aldıktan sonra bankalardan kredi çeksen bi sorun teşkil edermi yada bankalar kredi verirmi?

        Cevapla

         snem
        Eyl 29, 2012 @ 08:47:58

        Merhaba,
        Iki kiz arkadas yurt disindan kiyafet alip burda birmagaza acip satmak istiyoruz
        Ayni zamanda bit terzimizde olacak buna destek verirmi

        Cevapla

         demet
        Eki 02, 2012 @ 20:09:37

        iyi günler ben ev hanımıyım bir tuhafiye dükkanı açmak istiyorum acaba kosgebden destek alabilirmiyim ne yapmam gerekiyor teşekkür ederim.

        Cevapla

         veysel
        Eki 03, 2012 @ 07:53:59

        iyi günler ben inşaat teknıkerıyım inşaat yapmak ıstıyorum arsa plan proje hazır ama işe başlamak için para gerekli koskeb bu projeye kredı verır mi.

        Cevapla

         sevilay
        Eki 04, 2012 @ 19:18:40

        merabalar ben köy yerinde bakkal dükkanı açmak istiyorum kosgebden destek alabilir miyim ve neleri karşılar ??? teşekkürler

        Cevapla

         kaynakhane
        Eki 08, 2012 @ 06:48:05

        kaynak atölyesi açmak istiyorum.

        Cevapla

         uğur akarsu
        Eki 08, 2012 @ 11:33:38

        merhaba;ben sağlık sektöründe işletmeciyim.kosgep e üye değilim.üye olup kendim ve toplum için daha faydalı olmak istiyorum. kredi kullanıp iş gücümü artırmak ve büyümek istiyorum.bu konuda beni yönlendirir misiniz.teşekkürler.0262 435 8580

        Cevapla

         ferudun
        Eki 08, 2012 @ 15:08:30

        slm ozlem hanım ben kepçe oparatörüyüm ve bı kepçe almayı dusunuyorum kosgeb bu tür gırısımlere destek saglıyomu acama sırket felan deyılım bırey yanı kendım calıstırcam ne yapmam gereklı kepce oparotoru belgemde var ama daha hıc sıgortalı calısmadım

        Cevapla

         aydın
        Eki 08, 2012 @ 17:36:58

        merhaba.. ben 6 yıldır lokanta sektorunde calısıyorum..ortakların anlasmamasından dolayı suan calıstıgım yer satılıga cıkacak ama tam olarak benım gücüm yetmıyor.. lokantanın herseyı tam.. yenı alınacak bır sey yok fakat ıstenen para hava parası olarak ıstenıyor.. bunun ıcın bır yardım alabılırmıyım..

        Cevapla

         berhan kaan
        Eki 08, 2012 @ 18:14:06

        merhaba ben evde halı koltuk yıkama işi kurmak istiyorum elimde makinam ve ekipmanlarım var.ama iş yeri acamıyorum .kosgeb bana bu konuda yardımcı olabılirlermi.cevabını mail adresime iletebilirmisiniz.

        Cevapla

         ela eker
        Eki 11, 2012 @ 13:31:20

        been ela eker danışmanlık şirketinde çalışıyorum sana bu konuda yardımcı olabilirim no 085045513***

        Cevapla

         adem
        Eki 10, 2012 @ 17:11:09

        mrb admin ben kızkardeşimle birlikte bi pastane cafe açmak istiyoruz yeri belirledik kirada uygun içinin dekorasyonunu yaptırabiliyoruz ama mazlazemeleri almak için 20 bin tl açıgımız kalıyo bunun için nasıl hangi koşullarda yardım alabiliriz??
        teşekkürler

        Cevapla

         ela eker
        Eki 11, 2012 @ 13:28:53

        ben danışmanlık şirketinde çalışıyorum bu konuda sana yardımcı olabilirim no 08504551303

        Cevapla

         kaya
        Eki 10, 2012 @ 18:58:48

        bana yatırımcı lazım parası hazır olanlar market açmasın bana gelsin çok kazansın

        Cevapla

         cenk
        Eki 11, 2012 @ 11:10:56

        slm herkese

        Cevapla

         cenk
        Eki 11, 2012 @ 11:12:06

        slm arkadaslar ben sunu ogrenmek istiyorum 100.000 aldigimizda faizi ile birlikte toplam ne kadar odeyecegiz

        Cevapla

         muharrem temel
        Eki 11, 2012 @ 18:40:39

        ben antalyadan muharrem temel ben yenı market actım esnaf a kaydım var vergı levham var herseyım var ama para durumum kotu benım desteye ihtıyacım var

        Cevapla

         muharrem temel
        Eki 11, 2012 @ 18:41:38

        benım bu 30 bın tlelık hıibe ye kayıt olmam ıcın neler gerekıyor acaba

        Cevapla

         muharrem temel
        Eki 11, 2012 @ 18:44:13

        ben antalyadan muharrem temel ben antalya kaş kalkanda market işletmecılıyı nı devraldım. ve suan da para durumum olmadıgı ıcn dukkana mal alamıyorum normalde mal olsa benım gunluk cıron 3 bın tl ama mal olmadıgı ıcın ıs yapamıyorum bana destek lazım ve bı desteyı sızden beklıyorum.

        Cevapla

         hakan
        Eki 13, 2012 @ 05:12:44

        BİR OTO YIKAMA DEVİR ALMAK VEYA SIFIRDAN AÇMAYI DÜŞÜNÜYORUM BUNUN İÇİN DESTEK ALABİLİRMİYİM ?
        AYRICA İTHALATA DESTEK VARMI ?

        Cevapla

         gülten
        Eki 15, 2012 @ 11:41:25

        iş planım kabul edildi.destegimi aldım.bundan sonraki süreçte yeni yönetmelikte kira ödeniyormuş bende faydalana
        bilirmiyim . kiradan

        Cevapla

         gülten
        Eki 15, 2012 @ 11:42:32

        cevap bekliyorum

        Cevapla

         guven
        Eki 15, 2012 @ 19:00:49

        merhaba arkadaşlar bende bir iş kumak istiyorum elektrik elektronik ve aydınlatma üzerine ben koskepten yararlana bilirmiyim ve bunun icin ne yapmam lazım yardımcı olursanız sevinirim teşekurler.

        Cevapla

         övgü
        Eki 15, 2012 @ 20:16:11

        selam ben zeytin ağacının budanan odunlarını yakılacak olan odunları degerlendırerek işleyerek el yapımı hediyelik eşyalar yapyorumm..elimdeki makinelerle yapmak istediğim çoğu şeyi yapamıyorum.işimi büyütmek seri imalata geçmek istiyorum.acaba bu krediden yararlanabilirmiyim.

        Cevapla

         dabinrock
        Eki 16, 2012 @ 12:27:11

         Ali
        Eki 19, 2012 @ 18:53:55

        Merhaba biz ortağımda birlikte bir araç krikosu üretimi yapmak istiyoruz.Girişimcilik desteğinden faydalanabilirmiyiz.Kosgep bu üretime destek vermek için patent vs.belgelerde ısrar edermi?Üretime başlayınca patent veya faydalı model başvuracağız mutlaka.G irişimcilik kursu müracaatımız olumlu sonuçlandı ayın sonunda belgemizi alcaz inş.iş planı aşamasında tekrar görüşmek dileğimizde

        Cevapla

         

        a
        20-10-2012 06:11

         Haber ve Duyuru hakkında

         güler

         eşim marangoz atölyesi açmak istiyor. ustalık belgesi var.ancak dükkan kiraları yüksek olduğu için dükkanı satın almak istiyoruz. belli bir birikimimiz var ancak yeterli değil. kosgepten bu konuda destek alabilirmiyiz

         13-12-2012 06:46

          cwipper hasan özdemir

          Merhaba ben daha yeni su ve kalorifer tesisatı üzerine işyeri açtım ancak daha resmiyete dökmedim kosgeb den ne gibi destekler alabilirim ve bu desteklerden nasıl yararlanabilirim ayrıntılı olarak anlatıp yardımcı olabilirseniz sevinirim,şimdiden teşekkür ederim...

          02-01-2013 14:11
           Gelişmiş editor için Javascript açık olmalıdır
           ParaKazanma.co